Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Seznam vydaných právních předpisů kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
1/16 OZV JK, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje text vyhlášky
Detail
3/08 OZV, kterou se mění OZV č.2/2002 o závazných částech ÚPVÚC Českobudějovické sídelní regionální aglomerace text vyhlášky
Detail
3/07 OZV JK, kterou se mění OZV JK č. 7/2005 o závazných částech změny č.1 ÚPVÚC Táborsko text vyhlášky
Detail
2/07 OZV JK, kterou se mění OZV JK č.1/2001 o závazných částech ÚPVÚC Táborsko text vyhlášky
Detail
1/07 OZV JK, kterou se mění OZV JK č. 8/2004 o závazných částech ÚPVÚC Písecko-Strakonicko text vyhlášky
Detail
4/06 OZV JK, kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu VÚC Písecko-Strakonicko text vyhlášky
Detail
3/06 OZV JčK, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Blanský les text vyhlášky
příloha vyhlášky
Detail
2/06 OZV JčK, kterou se schvaluje územní plán velkého územního celku Novohradské hory text vyhlášky
Detail
1/06 OZV JčK, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Javořická vrchovina text vyhlášky
Detail
7/05 OZV JčK, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 územního plánu velkého územního celku Táborsko text vyhlášky
Detail
6/05 OZV o závazných částech územního plánu velkého územního celku Jindřichohradecko text vyhlášky
Detail
2/05 OZV, kterou se vymezují závazné části územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I text vyhlášky
příloha vyhlášky
Detail
1/05 OZV O symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání text vyhlášky
příloha vyhlášky
Detail
8/04 OZV, kterou se vymezují závazné části územního plánu velkého územního celku Písecko-Strakonicko text vyhlášky
příloha vyhlášky
Detail
1/03 OZV, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Orlická nádrž text vyhlášky
příloha vyhlášky
Detail
2/02 OZV, kterou se vymezuje závazná část Změny č. 1 ÚP VÚC Českobudějovické sídelní regionální aglomerace text vyhlášky
Detail
1/01 OZV, kterou se vymezuje závazná část ÚP VÚC Táborsko text vyhlášky
Detail
NAŘÍZENÍ KRAJE
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
1/17 Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
5/16 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
4/16 Nařízení JK, kterým se zrušuje Nařízení JK č. 3/2010 - závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje pro JK text nařízení
Detail
3/16 Nařízení JK o vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek text nařízení
Detail
2/16 Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
5/15 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
3/15 Nařízení JK, kterým se mění nařízení 6/2014 - zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
2/15 Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů text nařízení
příloha nařízení
Detail
1/15 Nařízení JK, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
7/14 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
5/14 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Vltava u Blanského lesa text nařízení
Detail
4/14 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Tábor - Zahrádka text nařízení
Detail
3/14 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Podhájí text nařízení
Detail
2/14 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Pod Sviňovicemi text nařízení
Detail
1/14 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Horní Malše text nařízení
Detail
30/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Žofina Huť text nařízení
Detail
29/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Závišínský potok text nařízení
Detail
28/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Vrbenské rybníky text nařízení
Detail
27/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Vlašimská Blanice text nařízení
Detail
26/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Veveřský potok text nařízení
Detail
25/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Újezdec text nařízení
Detail
24/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Tůně u Špačků text nařízení
Detail
23/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Štěkeň text nařízení
Detail
22/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Sokolí hnízdo a bažantnice text nařízení
Detail
21/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky text nařízení
Detail
20/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Polučí text nařízení
Detail
19/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Pivonické skály text nařízení
Detail
18/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Onšovice - Mlýny text nařízení
Detail
17/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Nad Zavírkou text nařízení
Detail
16/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Moravská Dyje text nařízení
Detail
15/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervaci Miletínky text nařízení
Detail
14/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Lužnice text nařízení
Detail
13/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Lom Skalka u Sepekova text nařízení
Detail
12/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Libochovka text nařízení
Detail
11/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kralovické louky text nařízení
Detail
10/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Karvanice text nařízení
Detail
9/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Kameník text nařízení
Detail
8/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Hlubocké hráze text nařízení
Detail
7/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Hadce u Dobročkova text nařízení
Detail
6/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dráchovské louky text nařízení
Detail
5/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blatná text nařízení
Detail
4/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blanice text nařízení
Detail
3/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Bedřichovský potok text nařízení
Detail
2/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Baba text nařízení
Detail
1/13 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
2/12 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
1/12 Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany - mění nařízení 35/2011 text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
36/11 Nařízení JK, kterým se vydává Požární poplachový plán Jihočeského kraje text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
35/11 Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
34/11 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
33/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Klenová text nařízení
Detail
32/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Matenský rybník text nařízení
Detail
31/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Dehetník text nařízení
Detail
30/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Radomilická mokřina text nařízení
Detail
29/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Opolenec text nařízení
Detail
28/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Háje text nařízení
Detail
27/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián text nařízení
Detail
26/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Doubí u Žíšova text nařízení
Detail
25/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dolejší rybník text nařízení
Detail
24/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata text nařízení
Detail
23/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Veselská blata text nařízení
Detail
22/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Úbislav text nařízení
Detail
21/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Svatý Kříž text nařízení
Detail
20/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Radlice text nařízení
Detail
19/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Malý Bukač text nařízení
Detail
18/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Kozlovská stráň text nařízení
Detail
17/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Jaroškov text nařízení
Detail
16/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Čistá hora text nařízení
Detail
15/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Boukal text nařízení
Detail
14/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kozohlůdky text nařízení
Detail
13/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dráchovské tůně text nařízení
Detail
12/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kladrubská hora text nařízení
Detail
11/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Luna text nařízení
Detail
10/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rybníky u Lovětín text nařízení
Detail
9/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Přesličkový rybník text nařízení
Detail
8/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blana text nařízení
Detail
7/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Malý Kosatín text nařízení
Detail
6/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Hroby text nařízení
Detail
5/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Jesení text nařízení
Detail
4/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Kutiny text nařízení
Detail
3/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Stříbrná Huť text nařízení
Detail
2/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Myšenecká slunce text nařízení
Detail
1/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Granátová skála text nařízení
Detail
2/10 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
1/10 Nařízení JK, kterým se vyhlašuje 2. aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje text nařízení
Detail
1/09 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
2/08 Nařízení JK kraje, kterým se stanoví úseky silnic na území JK na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu text nařízení
Detail
1/08 Nařízení JK, kterým se vydává aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší JK text nařízení
příloha nařízení
Detail
4/07 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
6/06 Nařízení kraje o přírodní památce Ryšovy a jejím ochranném pásmu text nařízení
Detail
5/06 Nařízení kraje, kterým se stanoví úseky silnic na území JK, kde se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. text nařízení
Detail
8/05 Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezp. plošného pokrytí území JčK jednotkami požární ochrany - ZRUŠENO text nařízení
Detail
5/05 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic na území JK - sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí text nařízení
Detail
4/05 Nařízení kraje, kterým se vydává Program snižování emisí JK a Program ke zlepšování kvality ovzduší JK text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
15/04 Nařízení kraje o přírodním parku Javořická vrchovina text nařízení
příloha nařízení
Detail
14/04 Nařízení kraje o přírodním parku Jistebnická vrchovina text nařízení
příloha nařízení
Detail
13/04 Nařízení kraje o přírodním parku Plziny text nařízení
příloha nařízení
Detail
12/04 Nařízení kraje o přírodním parku Kukle text nařízení
příloha nařízení
Detail
11/04 Nařízení kraje o přírodním parku Černická obora text nařízení
příloha nařízení
Detail
10/04 Nařízení kraje o přírodním parku Polánka text nařízení
příloha nařízení
Detail
9/04 Nařízení kraje o přírodním parku Turovecký les text nařízení
příloha nařízení
Detail
6/04 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic na území JK - sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí - ZRUŠENO text nařízení
Detail
5/04 Nařízení JK o přírodním parku Poluška text nařízení
příloha nařízení
Detail
4/04 Nařízení JK o přírodním parku Homolka - Vojířov text nařízení
příloha nařízení
Detail
3/04 Nařízení JK o přírodním parku Soběnovská vrchovina text nařízení
příloha nařízení
Detail
2/04 Nařízení JK o přírodním parku Vyšebrodsko text nařízení
příloha nařízení
Detail
1/04 Nařízení JK o přírodním parku Česká Kanada text nařízení
příloha nařízení
Detail
5/03 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany - ZRUŠENO text nařízení
příloha nařízení
Detail
4/03 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů text nařízení
příloha nařízení
Detail
3/03 Nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán JK - ZRUŠENO text nařízení
příloha nařízení
Detail
2/03 Nařízení kraje o přírodním parku Novohradské hory text nařízení
příloha nařízení
Detail
1/03 NK stanovující úseky silnic na území JK, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí - ZRUŠENO text nařízení
Detail
3/02 Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob text nařízení
Detail
2/02 Nařízení kraje, kterým se stanoví zabezpeční požární ochrany v budovách zvláštního významu text nařízení
Detail
1/02 Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabez. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - ZRUŠENO text nařízení
Detail
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku