Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Seznam vydaných právních předpisů kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
1/16 OZV JK, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje text vyhlášky
Detail
3/08 OZV, kterou se mění OZV č.2/2002 o závazných částech ÚPVÚC Českobudějovické sídelní regionální aglomerace text vyhlášky
Detail
3/07 OZV JK, kterou se mění OZV JK č. 7/2005 o závazných částech změny č.1 ÚPVÚC Táborsko text vyhlášky
Detail
2/07 OZV JK, kterou se mění OZV JK č.1/2001 o závazných částech ÚPVÚC Táborsko text vyhlášky
Detail
1/07 OZV JK, kterou se mění OZV JK č. 8/2004 o závazných částech ÚPVÚC Písecko-Strakonicko text vyhlášky
Detail
4/06 OZV JK, kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu VÚC Písecko-Strakonicko text vyhlášky
Detail
3/06 OZV JčK, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Blanský les text vyhlášky
příloha vyhlášky
Detail
2/06 OZV JčK, kterou se schvaluje územní plán velkého územního celku Novohradské hory text vyhlášky
Detail
1/06 OZV JčK, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Javořická vrchovina text vyhlášky
Detail
7/05 OZV JčK, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 územního plánu velkého územního celku Táborsko text vyhlášky
Detail
6/05 OZV o závazných částech územního plánu velkého územního celku Jindřichohradecko text vyhlášky
Detail
2/05 OZV, kterou se vymezují závazné části územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I text vyhlášky
příloha vyhlášky
Detail
1/05 OZV O symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání text vyhlášky
příloha vyhlášky
Detail
8/04 OZV, kterou se vymezují závazné části územního plánu velkého územního celku Písecko-Strakonicko text vyhlášky
příloha vyhlášky
Detail
1/03 OZV, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Orlická nádrž text vyhlášky
příloha vyhlášky
Detail
2/02 OZV, kterou se vymezuje závazná část Změny č. 1 ÚP VÚC Českobudějovické sídelní regionální aglomerace text vyhlášky
Detail
1/01 OZV, kterou se vymezuje závazná část ÚP VÚC Táborsko text vyhlášky
Detail
NAŘÍZENÍ KRAJE
Poř.
číslo
Název Dokumenty  
5/16 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
4/16 Nařízení JK, kterým se zrušuje Nařízení JK č. 3/2010 - závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje pro JK text nařízení
Detail
3/16 Nařízení JK o vyhlášení Přírodní památky Jehnědno a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek text nařízení
Detail
2/16 Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
5/15 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
3/15 Nařízení JK, kterým se mění nařízení 6/2014 - zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
2/15 Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů text nařízení
příloha nařízení
Detail
1/15 Nařízení JK, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
7/14 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
6/14 Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
5/14 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Vltava u Blanského lesa text nařízení
Detail
4/14 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Tábor - Zahrádka text nařízení
Detail
3/14 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Podhájí text nařízení
Detail
2/14 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Pod Sviňovicemi text nařízení
Detail
1/14 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Horní Malše text nařízení
Detail
30/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Žofina Huť text nařízení
Detail
29/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Závišínský potok text nařízení
Detail
28/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Vrbenské rybníky text nařízení
Detail
27/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Vlašimská Blanice text nařízení
Detail
26/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Veveřský potok text nařízení
Detail
25/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Újezdec text nařízení
Detail
24/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Tůně u Špačků text nařízení
Detail
23/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Štěkeň text nařízení
Detail
22/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Sokolí hnízdo a bažantnice text nařízení
Detail
21/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky text nařízení
Detail
20/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Polučí text nařízení
Detail
19/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Pivonické skály text nařízení
Detail
18/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Onšovice - Mlýny text nařízení
Detail
17/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Nad Zavírkou text nařízení
Detail
16/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Moravská Dyje text nařízení
Detail
15/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervaci Miletínky text nařízení
Detail
14/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Lužnice text nařízení
Detail
13/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Lom Skalka u Sepekova text nařízení
Detail
12/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Libochovka text nařízení
Detail
11/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kralovické louky text nařízení
Detail
10/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Karvanice text nařízení
Detail
9/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Kameník text nařízení
Detail
8/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Hlubocké hráze text nařízení
Detail
7/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Hadce u Dobročkova text nařízení
Detail
6/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dráchovské louky text nařízení
Detail
5/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blatná text nařízení
Detail
4/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blanice text nařízení
Detail
3/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Bedřichovský potok text nařízení
Detail
2/13 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Baba text nařízení
Detail
1/13 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
2/12 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
1/12 Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany - mění nařízení 35/2011 text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
36/11 Nařízení JK, kterým se vydává Požární poplachový plán Jihočeského kraje text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
35/11 Nařízení JK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
34/11 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
33/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Klenová text nařízení
Detail
32/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Matenský rybník text nařízení
Detail
31/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Dehetník text nařízení
Detail
30/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Radomilická mokřina text nařízení
Detail
29/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Opolenec text nařízení
Detail
28/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Háje text nařízení
Detail
27/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián text nařízení
Detail
26/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Doubí u Žíšova text nařízení
Detail
25/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dolejší rybník text nařízení
Detail
24/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata text nařízení
Detail
23/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Veselská blata text nařízení
Detail
22/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Úbislav text nařízení
Detail
21/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Svatý Kříž text nařízení
Detail
20/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Radlice text nařízení
Detail
19/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Malý Bukač text nařízení
Detail
18/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Kozlovská stráň text nařízení
Detail
17/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Jaroškov text nařízení
Detail
16/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Čistá hora text nařízení
Detail
15/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Boukal text nařízení
Detail
14/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kozohlůdky text nařízení
Detail
13/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dráchovské tůně text nařízení
Detail
12/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kladrubská hora text nařízení
Detail
11/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Luna text nařízení
Detail
10/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rybníky u Lovětín text nařízení
Detail
9/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Přesličkový rybník text nařízení
Detail
8/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blana text nařízení
Detail
7/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Malý Kosatín text nařízení
Detail
6/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Hroby text nařízení
Detail
5/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Jesení text nařízení
Detail
4/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Kutiny text nařízení
Detail
3/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Stříbrná Huť text nařízení
Detail
2/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Myšenecká slunce text nařízení
Detail
1/11 Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Granátová skála text nařízení
Detail
2/10 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
1/10 Nařízení JK, kterým se vyhlašuje 2. aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje text nařízení
Detail
1/09 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
2/08 Nařízení JK kraje, kterým se stanoví úseky silnic na území JK na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu text nařízení
Detail
1/08 Nařízení JK, kterým se vydává aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší JK text nařízení
příloha nařízení
Detail
4/07 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí text nařízení
Detail
6/06 Nařízení kraje o přírodní památce Ryšovy a jejím ochranném pásmu text nařízení
Detail
5/06 Nařízení kraje, kterým se stanoví úseky silnic na území JK, kde se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. text nařízení
Detail
8/05 Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezp. plošného pokrytí území JčK jednotkami požární ochrany - ZRUŠENO text nařízení
Detail
5/05 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic na území JK - sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí text nařízení
Detail
4/05 Nařízení kraje, kterým se vydává Program snižování emisí JK a Program ke zlepšování kvality ovzduší JK text nařízení
příloha nařízení
příloha nařízení
Detail
15/04 Nařízení kraje o přírodním parku Javořická vrchovina text nařízení
příloha nařízení
Detail
14/04 Nařízení kraje o přírodním parku Jistebnická vrchovina text nařízení
příloha nařízení
Detail
13/04 Nařízení kraje o přírodním parku Plziny text nařízení
příloha nařízení
Detail
12/04 Nařízení kraje o přírodním parku Kukle text nařízení
příloha nařízení
Detail
11/04 Nařízení kraje o přírodním parku Černická obora text nařízení
příloha nařízení
Detail
10/04 Nařízení kraje o přírodním parku Polánka text nařízení
příloha nařízení
Detail
9/04 Nařízení kraje o přírodním parku Turovecký les text nařízení
příloha nařízení
Detail
6/04 Nařízení JK, kterým se stanoví úseky silnic na území JK - sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí - ZRUŠENO text nařízení
Detail
5/04 Nařízení JK o přírodním parku Poluška text nařízení
příloha nařízení
Detail
4/04 Nařízení JK o přírodním parku Homolka - Vojířov text nařízení
příloha nařízení
Detail
3/04 Nařízení JK o přírodním parku Soběnovská vrchovina text nařízení
příloha nařízení
Detail
2/04 Nařízení JK o přírodním parku Vyšebrodsko text nařízení
příloha nařízení
Detail
1/04 Nařízení JK o přírodním parku Česká Kanada text nařízení
příloha nařízení
Detail
5/03 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území JK jednotkami požární ochrany - ZRUŠENO text nařízení
příloha nařízení
Detail
4/03 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů text nařízení
příloha nařízení
Detail
3/03 Nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán JK - ZRUŠENO text nařízení
příloha nařízení
Detail
2/03 Nařízení kraje o přírodním parku Novohradské hory text nařízení
příloha nařízení
Detail
1/03 NK stanovující úseky silnic na území JK, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí - ZRUŠENO text nařízení
Detail
3/02 Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob text nařízení
Detail
2/02 Nařízení kraje, kterým se stanoví zabezpeční požární ochrany v budovách zvláštního významu text nařízení
Detail
1/02 Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabez. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - ZRUŠENO text nařízení
Detail
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku