Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dokumenty zveřejňované na této stránce jsou vkládány ve formátu PDF, případně komprimovány do archivu ZIP. Velikost souboru nepřesahuje 4 MB s výjimkou aplikace Program Filler.

Tabulka obsahuje přehled dotačních programů Jihočeského kraje, které jsou aktuální pro podávání žádostí, včetně přiložených materiálů pro zpracování žádostí.

Odkaz na stažení programu Filler (je nutné mít aktuální verzi): program Filler (.exe).


Tématické zaměření Charakteristika Termín zveřejnění programu Termín vyhlášení Termín ukončení Kontaktní informace Soubory ke zpracování žádosti
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. výzva pro rok 2016 Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. 27.05.2016 27.06.2016 15.07.2016
do 00:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK, Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování, Ing. Helena Stejskalová Čejková, tel.: 386 720 379, stejskalova@kraj-jihocesky.cz. podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stažení el.žádosti (.fo)
Program Filler (.exe)
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v rámci spolupráce Českého olympijského výboru a Jihočeského kraje Tento dotační program je vyhlašován na základě spolupráce Českého olympijského výboru s vyššími územně samosprávnými celky. Cílem programu je přispět sportovním organizacím se sídlem a působností na území Jihočeského kraje na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží, přičemž dětmi a mládeží se pro účely tohoto dotačního programu rozumí sportovci do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně. Jedná se o příspěvek na celoroční činnost, ze kterého lze hradit neinvestiční výdaje organizace přímo související s činností registrovaných/evidovaných dětí a mládeže. 20.05.2016 20.06.2016 08.07.2016
do 12:00 hodin
Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace AP PRK: Věra Štindlová, BBS, tel. 386 720 236, e-mail: stindlovav@kraj-jihocesky.cz; oddělení mládeže tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, e-mail: lachoutova@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Miroslav Hrdina, tel. 386 720 931, e-mail: hrdina@kraj-jihocesky.cz. Podrobnosti a tiskopisy (.zip)
Stažení el.žádosti (.fo)
Odeslání žádosti
Stav žádosti
Stáhnout odeslanou žádost
Vytisknout obálku
Program Filler (.exe)
Creative Commons       Copyright (C) 2014 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku