Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Informace k zákonu o střetu zájmů

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Informace k provedení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon"), upravujícího povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejnému funkcionáři vznikly v průběhu výkonu funkce, v podmínkách Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jihočeského kraje.

 


Podrobné informace k provedení ustanovení zákona č. 159/2006 Sb. (63.50 KB) Podrobné informace k provedení ustanovení zákona č. 159/2006 Sb.

Čestné prohlášení – prázdný formulář (71.50 KB) Čestné prohlášení – prázdný formulář

Příloha č. 1 – seznam funkcionářů, kteří mají povinnost podat oznámení za rok 2016  (50.00 KB) Příloha č. 1 – seznam funkcionářů, kteří mají povinnost podat oznámení za rok 2016

Příloha č. 2 - žádost o nahlédnutí do registru oznámení - osobně (8.54 KB) Příloha č. 2 - žádost o nahlédnutí do registru oznámení - osobně

Odkaz na jiné stránky Příloha č. 3 - žádost o nahlédnutí do registru oznámení - elektronicky

(zvolte vyplnit a vytisknout žádost)


Nahlížení do registrů v elektronické podobě

Na adrese http://registr.kraj-jihocesky.cz jsou mimo registr oznámení veřejných funkcionářů Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jihočeského kraje dostupné také registry oznámení veřejných fukcionářů těch obcí Jihočeského kraje, které se na základě zájmu přidružily k provozování této aplikace. Pro vstup k nahlížení do registru musíte mít jméno a heslo, které Vám přidělí na základě Vaší žádosti příslušný úřad - správce registru. Krajský úřad Jihočeského kraje i každá obec, která se připojila ke sdruženému provozování této aplikace, přiděluje jméno a heslo pro nahlížení samostatně a pouze pro svůj registr. Přidružení k provozování této aplikace není pro obce Jihočeského kraje povinné.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku