Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Ochrana ovzduší

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

V této rubrice jsou dostupné informace k problematice ochrany ovzduší, připravené Oddělením ochrany ovzduší Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.

MŽP chce rozšířit dotace na výměnu kotlů do všech krajů (199.38 KB) MŽP chce rozšířit dotace na výměnu kotlů do všech krajů (.pdf - 199.38 KB)

Orgány ochrany ovzduší, postavení krajského úřadu v oblasti ochrany ovzduší (178.98 KB) Orgány ochrany ovzduší, postavení krajského úřadu v oblasti ochrany ovzduší (.pdf - 178.98 KB)

Povolování podle zákona o ochraně ovzduší, náležitosti žádostí (202.67 KB) Povolování podle zákona o ochraně ovzduší, náležitosti žádostí (.pdf - 202.67 KB)

Aktuální stav ovzduší (591.87 KB) Aktuální stav ovzduší (.pdf - 591.87 KB)

Množství vypouštěných emisí, dodržování krajských emisních stropů (299.83 KB) Množství vypouštěných emisí, dodržování krajských emisních stropů (.pdf - 299.83 KB)

Právní předpisy v ochraně ovzduší (129.85 KB) Právní předpisy v ochraně ovzduší (.pdf - 129.85 KB)

Zpráva z měření emisí malých spalovacích zdrojů (2575.69 KB) Zpráva z měření emisí malých spalovacích zdrojů (.zip - 2575.69 KB)

Protokoly z měření emisí - přílohy ke zprávě z měření emisí malých spalovacíh zdrojů (1976.78 KB) Protokoly z měření emisí - přílohy ke zprávě z měření emisí malých spalovacíh zdrojů (.zip - 1976.78 KB)

Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Jihočeského kraje (527.37 KB) Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Jihočeského kraje (.zip - 527.37 KB)

Materiály ze semináře Zimní smog v našich obcích - 1. část (2461.33 KB) Materiály ze semináře Zimní smog v našich obcích - 1. část (.zip - 2461.33 KB)

Materiály ze semináře Zimní smog v našich obcích - 2. část (2470.24 KB) Materiály ze semináře Zimní smog v našich obcích - 2. část (.zip - 2470.24 KB)PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ZÓNA JIHOZÁPAD CZ03


Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne 25.5.2016 v souladu s požadavky přílohy č. 5 zákona o ochraně ovzduší: Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03.

Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Jihozápad - CZ03 (území Jihočeského a Plzeňského kraje).

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (393.15 KB) Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (.pdf - 393.15 KB)

Příloha č. 1 Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03 (6396.10 KB) Příloha č. 1 Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihozápad - CZ03 (.pdf - 6396.10 KB)

Příloha č. 2 Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejněné návrhu opatření obecné povahy (310.08 KB) Příloha č. 2 Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejněné návrhu opatření obecné povahy (.pdf - 310.08 KB)

Příloha č. 3 Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad - CZ03“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb. (304.64 KB) Příloha č. 3 Stanovisko SEA k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad - CZ03“ vydané dle zákona č. 100/2001 Sb. (.pdf - 304.64 KB)

Příloha č. 4 Odůvodnění podle § 10 g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí  (287.59 KB) Příloha č. 4 Odůvodnění podle § 10 g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí (.pdf - 287.59 KB)


Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích (soubory je nutné před extrakcí sloučit)

Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 01 (5859.38 KB) Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 01 (.001 - 5859.38 KB)

Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 02 (5859.38 KB) Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 02 (.002 - 5859.38 KB)

Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 03 (5652.97 KB) Vhodné typy výsadby izolační zeleně u zdrojů prašnosti v obcích - rozdělený zip archiv díl 03 (.003 - 5652.97 KB)

Seminář Izolační zeleň- prezentace ke stažení (7117.49 KB) Seminář Izolační zeleň- prezentace ke stažení (.zip - 7117.49 KB)


Zpřístupňování informací podle § 30 odst. (1) písm. f) zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Soubor ke stažení (356.50 KB) Soubor ke stažení (.xls - 356.50 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku