Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Složení Rady Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Uvolnění členové rady:

Náměstkyně Stráská (5.65 KB)

Mgr. Ivana Stráská (ČSSD), hejtmanka Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- zastupování a reprezentace kraje
- zdravotnictví
- nemocnice
- LPS a ZZS
- krizové řízení a obnova území
- zahraniční vztahy, zahraniční spolupráce,
- vnější vztahy, poskytování informací dle zák. č. 106, vyřizování stížností na činnost samosprávy
- tiskové oddělení
- cestovní ruch, přírodní a kulturní atraktivity, marketing kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence


Soubor ke stažení (17.51 KB)

JUDr. Josef Knot, MBA (PRO JČ), 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- investice kraje, koordinace a realizace velkých projektů kraje
- příprava všech krajských projektů před podáním žádostí o granty a příspěvky z jiných než krajských zdrojů
- správa a administrace krajských projektů, projektů příspěvkových organizací a projektů krajem zakládaných obchodních společností
- podpora vědy, výzkumu a vývoje, agenda VTP a JAIP
- podpora konkurenceschopnosti jihočeských podniků a podnikatelů
- podpora hospodářsky slabých oblastí
- územní plánování (jen samosprávné úkony)
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Radní Pavel Hroch (5.90 KB)

Pavel Hroch (Jihočeši 2012), náměstek hejtmanky Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- životní prostředí, zemědělství, lesnictví, rybářství, myslivost
- problematika jihočeského venkova
- agenda MAS
- dotace kraje vč. POV
- kultura a kulturní dědictví
- památková péče
- řízení zřizovaných organizací v rezortu
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Soubor ke stažení (21.37 KB)

 

 

Mgr. Zdeněk Dvořák (KDU-ČSL), náměstek hejtmanky Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- sociální věci, komunitní plánování sociálních služeb
- národnostní menšiny
- školství
- řešení otázek zaměstnanosti
- podpora zájmové činnosti mládeže a sportu
- celoživotní vzdělávání
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Radní Novák (5.07 KB)

Mgr. Jaromír Novák (ČSSD), náměstek hejtmanky Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- finance a ekonomika
- majetek kraje
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Soubor ke stažení (17.49 KB)

Mgr. Bc. Antonín Krák (ČSSD) - uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- veřejné zakázky
- správa matice příslibů
- administrace grantů a příspěvků pro cizí subjekty vč. administrace grantů EU
- řízení záležitostí ROP popř. nástupnického programu EU
- rozvoj služeb e-governmentu a IT (kooperace se ředitelem KÚ)
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

Soubor ke stažení (17.48 KB)

Bc. Jiří Švec (PRO JČ), uvolněný člen Rady Jihočeského kraje - zabezpečování úkolů v oblastech:

- doprava a dopravní obslužnost
- správa komunikací
- přeshraniční spolupráce v rámci svěřené kompetence

 

 

Neuvolnění členové rady:

Soubor ke stažení (17.32 KB)

Ing. Miroslav Joch (ČSSD)

Soubor ke stažení (17.80 KB)

Ing. Ivo Moravec (PRO JČ)

Soubor ke stažení (17.01 KB)

Ing. Pavel Pavel (Jihočeši 2012)

Soubor ke stažení (18.22 KB)

Mgr. Pavel Talíř (KDU-ČSL)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku