Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Projekt InnoFun

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky


iNNOFUN (5.91 KB)

Nové přístupy k regionálnímu rozvoji v Evropě - aneb jak inovovat inovační nástroje

Ve světě je stále populárnější prezentovat podnikatelské nápady, studentské ročníkové práce či projektové záměry, které podléhají hodnocení nebo mají za úkol posuzovatele přesvědčit či nadchnout pro dané řešení, formou tzv. Digitálního příběhu - „Digital Storytellingu".

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. oslovila své zahraniční partnery, se kterými by v rámci společného projektu vytvořila nástroj, který by uživatelům jednoduchou formou napomohl takovýto „Digitální příběh" o svém projektovém záměru vytvořit.

Poskytovatelé podpory, jako např. investoři typu „business angels", by mohli v případě zájmu takovýto nástroj využívat při seznamování se s projektem a při posuzování žádostí o poskytnutí finanční podpory (tam, kde je nápad, či navrhované řešení palčivého problému významnějším hodnotícím kritériem než čísla). Dále by bylo možné nástroj použít při analýze monitorovacích zpráv či při posuzování úspěšnosti dosažených výsledků a výstupů deklarovaných v žádosti.

Na základě těchto skutečností se v letech 2012 - 2014 uskutečnil v rámci operačního programu INTERREG IVC projekt Innofun za účasti 13 partnerů z ČR, Slovenska, Belgie, Velké Británie, Francie, Kypru, Estonska a Španělska, vč. Jihočeského kraje. Hlavním smyslem projektu bylo vytvoření specifické metodiky a digitálního nástroje, jejichž cíl by bylo urychlení přesunu inovace „od vývoje k byznysu".

Projekt byl rozdělen do čtyř hlavních úseků a jejich témata řešili partneři projektu na pracovních setkáních, která proběhla postupně v domovských zemích většiny účastníků. Tématy těchto úseků byly:

  1. Sledování a popis domácí situace v oblasti elektronické propagace a výměna dobrých zkušeností
  2. Diskuse o dobrých zkušenostech s klíčovými hráči v oboru na regionální i státní úrovni
  3. Návrh postupů a metodik společně s uznávanými experty
  4. Pilotní akce k upraveným postupům v regionech na téma inovační financování a metodiky jak představit inovace lidem z finanční sféry

Odkaz na jiné stránky Webové stránky projektu

loga (11.40 KB)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku