Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 2. jednání dne 15. 12. 2016 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017 usnesením č. 24/2016/ZK-2 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 505/ZK/16
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017 s celkovými příjmy 12 151 679 200 Kč, celkovými výdaji 12 736 727 300 Kč a schodkem 585 048 100 Kč,
b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 275 000 000 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 860 055 500 Kč prostřednictvím financování, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 710 650 130 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 559 959 100 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 2 038 518 600 Kč;
II. zmocňuje
orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 505/ZK/16.

Příloha č. 1 - Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017 (5971.62 KB) Příloha č. 1 - Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017

Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění RO (188.59 KB) Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění RO

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku