Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2017

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Předmět žádostiOdpověď ke staženíDatum podáníDatum vyřízeníDatum zveřejnění
Jmenovité schéma organizační struktury Krajského úřadu Jihočeského kraje0105.01.201712.01.201730.01.2017
Životopisy vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje0205.01.201718.01.201730.01.2017
Adresář obecních, městských úřadů a městysů v Jihočeském kraji0305.01.201716.01.201730.01.2017
Dozorčí rady v nemocnicích vlastněných Jihočeským krajem0405.01.201713.01.201730.01.2017
Zakázky zadané společnosti Art4promotion za roky 2012-20160505.01.201717.01.201730.01.2017
Příjmy p. Hrocha za rok 2016 plynoucí z funkce uvolněného člena Rady kraje0610.01.201718.01.201730.01.2017
Výběrové řízení na zpracovatele EIA a SEA u přeložky silnice II_157 k.ú. Srubec0710.01.201718.01.201730.01.2017
Porodní asistentky registrované u Krajského úřadu Jihočeského kraje0917.01.201730.01.201722.02.2017
Obce, jména starostů a počty členů zastupitelstva všech obcí v Jčk-27.1. vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti0810.01.201727.01.201731.03.2017
Kapacita a naplněnost MŠ, ZŠ a praktické školy Strakonice1019.01.201730.01.201722.02.2017
Smlouvy mezi Jčk a spol. Českomoravská komoditní burza Kladno1123.01.201707.02.201722.02.2017
Skládky slévárenských a teplárenských odpadů v Jčk1227.01.201713.02.201722.02.2017
Metodika pro podřízené správní orgány-vyřizování žádostí o informace1327.01.201708.02.201722.02.2017
Rozhodnutí KUJCK_1513_2012_OZZL_2_Se1427.01.201708.02.201722.02.2017
Investiční plány Jihočeského kraje 2017-20201530.01.201710.02.201722.02.2017
Chyba v implementaci profilu zadavatele Jihočeský kraj1631.01.201710.02.201722.02.2017
Kopie stanoviska Krajského úřadu ke společnému jednání k návrhu ÚP Zbelítov1702.02.201708.02.201722.02.2017
Seznam obcí a měst v Jčk - odkaz na zveřejněnou informaciviz bod 0306.02.201706.02.201722.02.2017
Výdaje Jihočeského kraje na návštěvy prezidenta ČR1909.02.201723.02.201708.03.2017
Kopie rozhodnutí podle §76a odst 4 zákona č. 119_2002 Sb.2013.02.201721.02.201708.03.2017
Udělování pokut v roce 2016 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.2121.02.201706.03.201708.03.2017
Plnění smlouvy o dílo na zpracovatele dokumentace DÚR Jižní tangenta ČB2222.02.201706.03.201708.03.2017
Výše náhrad za škody způsobené kormoránem velkým 2012-20132321.02.201703.03.201708.03.2017
Stavba Objekt zázemí sportoviště a rekonstrukce sportoviště v k.ú. Cunkov2422.02.201709.03.201717.03.2017
Kopie projekt. dokumentace „Revitalizace zeleně ve správním obvodu Přední Zborovice" - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti2524.02.201710.03.201731.03.2017
Řešení přetížených silnic 2. a 3. tříd v Jihočeském kraji2628.02.201706.03.201708.03.2017
Roční rozpočet Odboru kancelář hejtmana Jihočeského kraje2703.03.201717.03.201717.03.2017
Plnění vyplacená 2015-2015 za členství ve statut. orgánech nemocnic v Jčk2808.03.201723.03.201731.03.2017
Limity jakosti vody v rybnících při povolení závadných látek při krmení a hnojení rybníků2907.03.201722.03.201731.03.2017
Územní plán města Lišov3006.03.201717.03.201717.03.2017
Kopie přílohy č.1,část II.,tabulka č.1 k vyhlášce č. 416 2004 Sb.3108.03.201714.03.201717.03.2017
Přehled odvolání proti rozhodnutí orgánů 1. stupně v dopravě za rok 20163207.03.201717.03.201717.03.2017
Poskytnutí kopie odborného posudku zpracovaného MUDr. R. Suchomelem3321.03.201728.03.201731.03.2017
Dodatečné informace k zakázce Modernizace letiště ČB-2.etapa-úsporná varianta-II.fáze3421.03.201730.03.201731.03.2017
Autobusové linky v závazku veřejné služby v Jčk 2014-20173523.03.201707.04.201718.04.2017
Návštěvy hejtmana v Ruské federaci3627.03.201711.04.201718.04.2017
Financování pobytových zařízení sociálních služeb-rozdělení státních dotací3717.03.201730.03.201731.03.2017
Koncepce školy od p. Slípky předložená při konkurzu na ředitele3803.04.201713.04.201718.04.2017
Odborné vyjádření Odboru kultury a památkové péče Jčk ve věci Pivovar Chýnov3906.04.201711.04.201718.04.2017
Veřejná zakázka S29-2012 rekonstrukce silnice-průtah obcí Rapšach4006.04.201713.04.201718.04.2017
Odměny členů představenstva v Nemocnici České Budějovice, a.s.4111.04.201726.04.201710.05.2017
Informace k živnostenskému oprávnění provozovatele lyžařského areálu Kozí pláně4218.04.201727.04.201710.05.2017
VZ Modernizace letiště ČB, 2.etapa-úsporná varianta-II.fáze4318.04.201728.04.201710.05.2017
Adresář obcí v Jčk vč. počtu obyvatel4418.04.201725.04.201710.05.2017
Smlouvy s vybranými subjekty od roku 20084520.04.201704.05.201710.05.2017
Část spisu sp. zn. 5587_16 Ha4621.04.201705.05.201710.05.2017
Napojení pozemku parc. č. 1806_18 v k.ú. Dolní Dvořiště na silnici I_34724.04.201705.05.201710.05.2017
Plat, odměny a další výhody vedení společnosti Jihočeské nemocnice a.s.4824.04.201705.05.201710.05.2017
Seznam starostů v obcích Jihočeského kraje v letech 2002-2017 - 17.05.2017 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti4909.05.201717.05.201720.06.2017
Oprávnění poskytovat zdrav. služby po MUDr. Michkovi5012.05.201718.05.201725.05.2017
Stavba Areálu kasina v k. ú. Dolní Dvořiště5111.05.201719.05.201725.05.2017
Dokumenty k zamítnutí odvolání tajemníka MěÚ Strakonice5212.05.201718.05.201725.05.2017
Názvy práv. osob v Jčk, které užívají objekt,ve kterém je umístěna nebezpečná látka5315.05.201718.05.201725.05.2017
Srovnání Temperi o.p.s. a Krizového centra pro děti a rodinu v Jčk5412.05.201723.05.201725.05.2017
Seznam právnických osob s majetkovou účastí kraje5517.05.201722.05.201725.05.2017
Veřejná zakázka Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK II.5618.05.201725.05.201720.06.2017
Stanoviska k regulačnímu plánu5719.05.201714.06.201720.06.2017
Veřejnosprávní kontrola dotací na zajištění dopravní obslužnosti kraje5822.05.201705.06.201720.06.2017
Přílohy návrhů materiálu 56-62_ZK_17 schválených zastupitelstvem JČK5931.05.201707.06.201720.06.2017
Finanční podpora z rozpočtu kraje na činnost ZDVOP 2012-20166031.05.201707.06.201720.06.2017
Rozhodnutí o oprávnění k provozování STK (přílohy k dispozici na KÚ - nezveřejněny z důvodu velké velikosti dat)6107.06.201719.06.201712.07.2017
Hrubý roční příjem zaměstnanců SPŠ strojní a stavební Tábor-ODLOŽENO6231.05.201707.06.201720.06.2017
Osvědčení poskytovat zdr. služby po MUDr. Michkovi6308.06.201721.06.201712.07.2017
Podkladová dokumentace k výběrovému řízení OZDR 37405_20176408.06.201723.06.201712.07.2017
Sankce za porušení mlčenlivosti dle §51 z.č. 372_2011 Sb.6515.06.201722.06.201712.07.2017
Využití služby tichá linka v úřadovnách Krajského úřadu Jihočeského kraje6618.06.201730.06.201712.07.2017
Seznam MŠ a ZŠ v JČK, které k 30.9.2016 zaměstnávaly asistenty pedagoga6726.06.201711.07.201712.07.2017
Stanoviska k návrhu ÚP Mokrý Lom z hlediska ochrany ZPF6829.06.201714.07.201726.07.2017
Kopie reklamace České pošty ohledně nepřevzatého balíku6911.07.201714.07.201726.07.2017
Zpracování statistik Zdravotní záchranné služby a nemocnic - domácí porody - ODLOŽENO7014.07.201718.07.201726.07.2017
Dotace pro Vorařské muzeum Zvíkovské Podhradí-parkoviště7114.07.201726.07.201704.08.2017
Dotace pro vybraný subjekt7214.07.201726.07.201704.08.2017
Zda OÚ Hradce ohlásil rozpuštění zastupitelstva obce7318.07.201725.07.201726.07.2017
Správní řízení s vybranými účastníky7427.07.201709.08.201717.08.2017
Jakými právními předpisy se řídí Odbor legislativy při vyřizování odvolání podle zákona č.1067531.07.201707.08.201717.08.2017
Výše dotací pro společnost Resort Johanka a.s.7628.07.201703.08.201717.08.2017
Povolení KÚ - billboardy a předměty na kruhových objezdech v J. Hradci7702.08.201716.08.201717.08.2017
Povolení stavby a souhlas s provozování občerstvení na pozemku p.č. 100_107804.08.201716.08.201717.08.2017
Snímek z rychloměru MUPI_2017_205587918.08.201728.08.201706.09.2017
Souhrnné informace o rozpočtu, složení ZK a RK, počtu zaměstnanců KÚ a vnitřních předpisech8021.08.201705.09.201706.09.2017
     
Regulace reklamy na zdravotnické prostředky8201.09.201701.09.201706.09.2017
     

Samostatné dokumenty ke stažení:

01-Jmenovité schéma organizační struktury Krajského úřadu Jihočeského kraje (359.32 KB) 01-Jmenovité schéma organizační struktury Krajského úřadu Jihočeského kraje

02-Životopisy vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje (1260.14 KB) 02-Životopisy vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje

03-Adresář obecních, městských úřadů a městysů v Jihočeském kraji (183.56 KB) 03-Adresář obecních, městských úřadů a městysů v Jihočeském kraji

04-Dozorčí rady v nemocnicích vlastněných Jihočeským krajem (334.26 KB) 04-Dozorčí rady v nemocnicích vlastněných Jihočeským krajem

05-Zakázky zadané společnosti Art4promotion za roky 2012-2016 (271.89 KB) 05-Zakázky zadané společnosti Art4promotion za roky 2012-2016

06-Příjmy p. Hrocha za rok 2016 plynoucí z funkce uvolněného člena Rady kraje (407.97 KB) 06-Příjmy p. Hrocha za rok 2016 plynoucí z funkce uvolněného člena Rady kraje

07-Výběrové řízení na zpracovatele EIA a SEA u přeložky silnice II_157 k.ú. Srubec (285.15 KB) 07-Výběrové řízení na zpracovatele EIA a SEA u přeložky silnice II_157 k.ú. Srubec

09-Porodní asistentky registrované u Krajského úřadu Jihočeského kraje (304.54 KB) 09-Porodní asistentky registrované u Krajského úřadu Jihočeského kraje

10-Kapacita a naplněnost MŠ, ZŠ a praktické školy Strakonice (286.96 KB) 10-Kapacita a naplněnost MŠ, ZŠ a praktické školy Strakonice

11-Smlouvy mezi Jčk a spol. Českomoravská komoditní burza Kladno (5232.77 KB) 11-Smlouvy mezi Jčk a spol. Českomoravská komoditní burza Kladno

12-Skládky slévárenských a teplárenských odpadů v Jčk (200.65 KB) 12-Skládky slévárenských a teplárenských odpadů v Jčk

13-Metodika pro podřízené správní orgány-vyřizování žádostí o informace (288.73 KB) 13-Metodika pro podřízené správní orgány-vyřizování žádostí o informace

14-Rozhodnutí KUJCK_1513_2012_OZZL_2_Se (2856.20 KB) 14-Rozhodnutí KUJCK_1513_2012_OZZL_2_Se

15-Investiční plány Jihočeského kraje 2017-2020 (120.07 KB) 15-Investiční plány Jihočeského kraje 2017-2020

16-Chyba v implementaci profilu zadavatele Jihočeský kraj (1064.26 KB) 16-Chyba v implementaci profilu zadavatele Jihočeský kraj

17-Kopie stanoviska Krajského úřadu ke společnému jednání k návrhu ÚP Zbelítov (345.52 KB) 17-Kopie stanoviska Krajského úřadu ke společnému jednání k návrhu ÚP Zbelítov

19-Výdaje Jihočeského kraje na návštěvy prezidenta ČR (278.23 KB) 19-Výdaje Jihočeského kraje na návštěvy prezidenta ČR

20-Kopie rozhodnutí podle §76a odst 4 zákona č. 119_2002 Sb. (739.28 KB) 20-Kopie rozhodnutí podle §76a odst 4 zákona č. 119_2002 Sb.

21-Udělování pokut v roce 2016 za porušení zákona č. 20_1987 Sb. (6781.78 KB) 21-Udělování pokut v roce 2016 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.

22-Plnění smlouvy o dílo na zpracovatele dokumentace DÚR Jižní tangenta ČB (277.54 KB) 22-Plnění smlouvy o dílo na zpracovatele dokumentace DÚR Jižní tangenta ČB

23-Výše náhrad za škody způsobené kormoránem velkým 2012-2013 (98.76 KB) 23-Výše náhrad za škody způsobené kormoránem velkým 2012-2013

24-Stavba Objekt zázemí sportoviště a rekonstrukce sportoviště v k.ú. Cunkov (1947.96 KB) 24-Stavba Objekt zázemí sportoviště a rekonstrukce sportoviště v k.ú. Cunkov

26-Řešení přetížených silnic 2. a 3. tříd v Jihočeském kraji (280.60 KB) 26-Řešení přetížených silnic 2. a 3. tříd v Jihočeském kraji

27-Roční rozpočet Odboru kancelář hejtmana Jihočeského kraje (291.58 KB) 27-Roční rozpočet Odboru kancelář hejtmana Jihočeského kraje

28-Plnění vyplacená 2015-2015 za členství ve statut. orgánech nemocnic v Jčk (282.25 KB) 28-Plnění vyplacená 2015-2015 za členství ve statut. orgánech nemocnic v Jčk

29-Limity jakosti vody v rybnících při povolení závadných látek při krmení a hnojení rybníků (295.84 KB) 29-Limity jakosti vody v rybnících při povolení závadných látek při krmení a hnojení rybníků

30-Územní plán města Lišov (289.89 KB) 30-Územní plán města Lišov

31-Kopie přílohy č.1,část II.,tabulka č.1 k vyhlášce č. 416 2004 Sb (409.21 KB) 31-Kopie přílohy č.1,část II.,tabulka č.1 k vyhlášce č. 416 2004 Sb

32-Přehled odvolání proti rozhodnutí orgánů 1. stupně v dopravě za rok 2016 (126.25 KB) 32-Přehled odvolání proti rozhodnutí orgánů 1. stupně v dopravě za rok 2016

33-Poskytnutí kopie odborného posudku zpracovaného MUDr. R. Suchomelem (321.26 KB) 33-Poskytnutí kopie odborného posudku zpracovaného MUDr. R. Suchomelem

34-Dodatečné informace k zakázce Modernizace letiště ČB-2.etapa-úsporná varianta-II.fáze (2525.01 KB) 34-Dodatečné informace k zakázce Modernizace letiště ČB-2.etapa-úsporná varianta-II.fáze

35-Autobusové linky v závazku veřejné služby v Jčk 2014-2017 (8238.49 KB) 35-Autobusové linky v závazku veřejné služby v Jčk 2014-2017

36-Návštěvy hejtmana v Ruské federaci (349.98 KB) 36-Návštěvy hejtmana v Ruské federaci

37-Financování pobytových zařízení sociálních služeb-rozdělení státních dotací (809.15 KB) 37-Financování pobytových zařízení sociálních služeb-rozdělení státních dotací

38-Koncepce školy od p. Slípky předložená při konkurzu na ředitele (274.96 KB) 38-Koncepce školy od p. Slípky předložená při konkurzu na ředitele

39-Odborné vyjádření Odboru kultury a památkové péče Jčk ve věci Pivovar Chýnov (2456.39 KB) 39-Odborné vyjádření Odboru kultury a památkové péče Jčk ve věci Pivovar Chýnov

40-Veřejná zakázka S29-2012 rekonstrukce silnice-průtah obcí Rapšach (277.07 KB) 40-Veřejná zakázka S29-2012 rekonstrukce silnice-průtah obcí Rapšach

41-Odměny členů představenstva v Nemocnici České Budějovice, a.s. (132.20 KB) 41-Odměny členů představenstva v Nemocnici České Budějovice, a.s.

42-Informace k živnostenskému oprávnění provozovatele lyžařského areálu Kozí pláně (4157.39 KB) 42-Informace k živnostenskému oprávnění provozovatele lyžařského areálu Kozí pláně

43-VZ Modernizace letiště ČB, 2.etapa-úsporná varianta-II.fáze (3755.05 KB) 43-VZ Modernizace letiště ČB, 2.etapa-úsporná varianta-II.fáze

44-Adresář obcí v Jčk vč. počtu obyvatel (423.82 KB) 44-Adresář obcí v Jčk vč. počtu obyvatel

45-Smlouvy s vybranými subjekty od roku 2008 (90.33 KB) 45-Smlouvy s vybranými subjekty od roku 2008

46-Část spisu sp. zn. 5587_16 Ha (277.21 KB) 46-Část spisu sp. zn. 5587_16 Ha

47-Napojení pozemku parc. č. 1806_18 v k.ú. Dolní Dvořiště na silnici I_3 (276.88 KB) 47-Napojení pozemku parc. č. 1806_18 v k.ú. Dolní Dvořiště na silnici I_3

48-Plat, odměny a další výhody vedení společnosti Jihočeské nemocnice a.s. (293.86 KB) 48-Plat, odměny a další výhody vedení společnosti Jihočeské nemocnice a.s.

50-Oprávnění poskytovat zdrav. služby po MUDr. Michkovi (311.87 KB) 50-Oprávnění poskytovat zdrav. služby po MUDr. Michkovi

51-Stavba Areálu kasina v k. ú. Dolní Dvořiště (278.26 KB) 51-Stavba Areálu kasina v k. ú. Dolní Dvořiště

52-Dokumenty k zamítnutí odvolání tajemníka MěÚ Strakonice (7367.89 KB) 52-Dokumenty k zamítnutí odvolání tajemníka MěÚ Strakonice

53-Názvy práv. osob v Jčk, které užívají objekt,ve kterém je umístěna nebezpečná látka (278.56 KB) 53-Názvy práv. osob v Jčk, které užívají objekt,ve kterém je umístěna nebezpečná látka

54-Srovnání Temperi o.p.s. a Krizového centra pro děti a rodinu v Jčk (280.35 KB) 54-Srovnání Temperi o.p.s. a Krizového centra pro děti a rodinu v Jčk

55-Seznam právnických osob s majetkovou účastí kraje (319.45 KB) 55-Seznam právnických osob s majetkovou účastí kraje

56-Veřejná zakázka Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK II. (281.41 KB) 56-Veřejná zakázka Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK II.

57-Stanoviska k regulačnímu plánu (4791.85 KB) 57-Stanoviska k regulačnímu plánu

58-Veřejnosprávní kontrola dotací na zajištění dopravní obslužnosti kraje.pdf (240.85 KB) 58-Veřejnosprávní kontrola dotací na zajištění dopravní obslužnosti kraje.pdf

59-Přílohy návrhů materiálu 56-62_ZK_17 schválených zastupitelstvem JČK (378.05 KB) 59-Přílohy návrhů materiálu 56-62_ZK_17 schválených zastupitelstvem JČK

60-Finanční podpora z rozpočtu kraje na činnost ZDVOP 2012-2016 (91.31 KB) 60-Finanční podpora z rozpočtu kraje na činnost ZDVOP 2012-2016

61-Rozhodnutí o oprávnění k provozování STK.pdf (272.83 KB) 61-Rozhodnutí o oprávnění k provozování STK.pdf

62-Hrubý roční příjem zaměstnanců SPŠ strojní a stavební Tábor-ODLOŽENO (275.64 KB) 62-Hrubý roční příjem zaměstnanců SPŠ strojní a stavební Tábor-ODLOŽENO

63-Osvědčení poskytovat zdr. služby po MUDr. Michkovi.pdf (311.21 KB) 63-Osvědčení poskytovat zdr. služby po MUDr. Michkovi.pdf

64-Podkladová dokumentace k výběrovému řízení  OZDR 37405_2017.pdf (2211.11 KB) 64-Podkladová dokumentace k výběrovému řízení OZDR 37405_2017.pdf

65-Sankce za porušení mlčenlivosti dle §51 z.č. 372_2011 Sb..pdf (277.01 KB) 65-Sankce za porušení mlčenlivosti dle §51 z.č. 372_2011 Sb..pdf

66-Využití služby tichá linka v úřadovnách Krajského úřadu Jihočeského kraje.pdf (321.22 KB) 66-Využití služby tichá linka v úřadovnách Krajského úřadu Jihočeského kraje.pdf

67-Seznam MŠ a ZŠ v JČK, které k 30.9.2016 zaměstnávaly asistenty pedagoga.zip (317.33 KB) 67-Seznam MŠ a ZŠ v JČK, které k 30.9.2016 zaměstnávaly asistenty pedagoga.zip

68-Stanoviska k návrhu ÚP Mokrý Lom z hlediska ochrany ZPF.pdf (404.26 KB) 68-Stanoviska k návrhu ÚP Mokrý Lom z hlediska ochrany ZPF.pdf

69-Kopie reklamace České pošty ohledně nepřevzatého balíku.pdf (466.50 KB) 69-Kopie reklamace České pošty ohledně nepřevzatého balíku.pdf

70-Zpracování statistik Zdravotní záchranné služby a nemocnic - domácí porody - ODLOŽENO.pdf (190.63 KB) 70-Zpracování statistik Zdravotní záchranné služby a nemocnic - domácí porody - ODLOŽENO.pdf

71-Dotace pro Vorařské muzeum Zvíkovské Podhradí-parkoviště.pdf (275.53 KB) 71-Dotace pro Vorařské muzeum Zvíkovské Podhradí-parkoviště.pdf

72-Dotace pro vybraný subjekt.pdf (272.91 KB) 72-Dotace pro vybraný subjekt.pdf

73-Zda OÚ Hradce ohlásil rozpuštění zastupitelstva obce.pdf (275.83 KB) 73-Zda OÚ Hradce ohlásil rozpuštění zastupitelstva obce.pdf

74-Správní řízení s vybranými účastníky.pdf (321.94 KB) 74-Správní řízení s vybranými účastníky.pdf

75-Jakými právními předpisy se řídí Odbor legislativy při vyřizování odvolání podle zákona č. 106.pdf (272.85 KB) 75-Jakými právními předpisy se řídí Odbor legislativy při vyřizování odvolání podle zákona č. 106.pdf

76-Výše dotací pro společnost Resort Johanka a.s..pdf (275.73 KB) 76-Výše dotací pro společnost Resort Johanka a.s..pdf

77-Povolení KÚ - billboardy a předměty na kruhových objezdech v J. Hradci.pdf (2364.32 KB) 77-Povolení KÚ - billboardy a předměty na kruhových objezdech v J. Hradci.pdf

78-Povolení stavby a souhlas s provozování občerstvení na pozemku p.č. 100_10.pdf (276.76 KB) 78-Povolení stavby a souhlas s provozování občerstvení na pozemku p.č. 100_10.pdf

79-Snímek z rychloměru MUPI_2017_20558.pdf (218.26 KB) 79-Snímek z rychloměru MUPI_2017_20558.pdf

80-Souhrnné informace o rozpočtu, složení ZK a RK, počtu zaměstnanců KÚ a vnitřních předpisech.zip (3509.90 KB) 80-Souhrnné informace o rozpočtu, složení ZK a RK, počtu zaměstnanců KÚ a vnitřních předpisech.zip

82-Regulace reklamy na zdravotnické prostředky.pdf (432.40 KB) 82-Regulace reklamy na zdravotnické prostředky.pdf

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku