Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2017

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

I. MONITORING PLNĚNÍ VÝŠÍ VYROVNÁVACÍCH PLATEB V ROCE 2017

V souladu s čl. 5.4. dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (dále jen Pověření), je zveřejněn aktualizovaný formulář s názvem „Přehled získaných finančních podpor“, na základě kterého bude proveden první monitoring plnění výší vyrovnávacích plateb v roce 2017. Aktuálně bude kontrolováno období k datu 30. 6. 2017.

Vyplněný formulář jsou povinni zaslat všichni poskytovatelé sociálních služeb zařazení v základní síti, kterým bylo pro rok 2017 vydáno Pověření, resp. dodatek k Pověření. Formulář bude zaslán e-mailem na adresu majerova@kraj-jihocesky.cz a zároveň poštou v listinné podobě s podpisem odpovědné osoby (statutární zástupce organizace, případně jím pověřená osoba) v termínu do 10. 7. 2017. K formuláři nebudou přiloženy žádné další dokumenty (smlouvy apod.).

Přehled získaných finančních podpor (17.53 KB) Přehled získaných finančních podpor


 

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 22. 9. 2016 schválilo změnu přílohy č. 1 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Pověření) pro rok 2017. Součástí schváleného materiálu byl mj. dodatek k Pověření, kterým byla pro rok 2017 prolongována účinnost Pověření vydaného poskytovatelům sociálních služeb již v roce 2016.

Přehled platných Pověření vydaných Jihočeským krajem pro rok 2017 včetně výší vyrovnávacích plateb pro jednotlivé sociální služby je zveřejněn v přiloženém souboru.

V průběhu měsíce srpna 2017 bude provedená 1. korekce výší vyrovnávacích plateb s využitím ekonomických a personálních údajů za rok 2016 (namísto dosavadních údajů za rok 2015), které mají poskytovatelé sociálních služeb povinnost vložit do OK systému do 30. 6. 2017.

Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2017 (146.50 KB) Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb pro rok 2017

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku