Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Blanský les – podhůří IČO: 708 19 963

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Spisová značka: OLVV-správ. 32930/2007/lusk
Pořadové číslo: 1/DSOČB/2003


Název: Blanský les - podhůří
IČO: 708 19 963
Sídlo: Včelná 212, 373 82 Boršov nad Vltavou


Vznik: 14. 4. 2000
Zánik:
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:

 1. obec Boršov nad Vltavou
 2. obec Branišov
 3. obec Břehov
 4. obec Čakov
 5. obec Dubné
 6. obec Habří
 7. obec Homole
 8. obec Hradce
 9. obec Jankov
 10. obec Kamenný Újezd
 11. obec Kvítkovice
 12. obec Lipí
 13. obec Planá
 14. obec Radošovice
 15. obec Strýčice
 16. obec Včelná
 17. obec Vrábče
 18. obec Záboří
 19. obec Závraty
 20. obec Žabovřesky


Předmět: Předmětem činnosti svazku je plnění úkolů v oblasti školství, sociální péče, kultury, požární ochrany, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, při zajišťování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, zásobování vodou, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné dopravy, vytváření motivujícího prostřední pro rozvoj podnikání, zajištění financování společných i individuálních záměrů, propagační a ediční činnosti a spolupráce s dalšími subjekty.


Orgány svazku:

shromáždění starostů
předseda svazku
místopředseda svazku
rada
sekretář


Předseda svazku: Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a zastupuje svazek navenek jeho jménem. Podepisuje listiny svazku tak, že k názvu svazku nebo k otisku razítka se uvede jméno a funkce podepisujícího a jeho vlastnoruční podpis.
Předseda: František Ohrazda, Na Návsi 74, 370 01 Vrábče od 20. 11. 2014 dosud
Zdeněk Petr, Jiráskova 460, 373 82 Včelná od r. 2006 do 20. 11. 2014

Příloha - sbírka listin

 • Stanovy ze dne 2. 4. 2001
 • Zakladatelská smlouva zájmového sdružení obcí Blanský les - podhůří ze dne 6. 4. 2000
 • Dodatek č. 1. k zakl. smlouvě zájmového sdružení obcí Blanský les - podhůří ze dne 14. 4. 2000

www.mujkraj.cz

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku