Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry IČO: 053 82 751

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Spisová značka: OLVV-správ. 120692/2016/lusk
Pořadové číslo: 65/DSOČB/2016


Název: Dobrovolný svazek obcí Adamov - Hůry
IČO: 053 82 751
Sídlo: V chalupách 47, 373 71 Adamov


Vznik: 9. 9. 2016
Zánik:
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:

  1. obec Adamov
  2. obec Hůry


Předmět:

1. Účelem svazku je vybudování vodního díla pod názvem „Adamov, Hůry - kanalizace, vodovod".
2. Předmětem činnosti svazku obcí ve smyslu ustanovení § 50 zákona o obcích jsou činnosti související se zabezpečením zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, konkrétně plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizací stavby kanalizace, resp. vodovodu obcí Adamov a Hůry, konkrétně:
a) kanalizační stoky „A" DN 600 mm o délce 475 m, která bude po vybudování v majetku obce Adamov,
b) kanalizační stoky „B" DN 300 mm o délce 175 m, která bude po vybudování v majetku obce Hůry,
c) vodovodu HDPE 90/8,2 mm o délce 155 m, který bude po vybudování v majetku obce Hůry a zajištěním jejich následného provozování prostřednictvím třetí osoby.
Orgány svazku: Valná hromada
Rada svazku
Revizní komise svazku
Rada svazku: Rada svazku je statutárním orgánem svazku, který řídí činnost svazku a zastupuje svazek navenek. Za radu svazku jedná navenek předseda rady svazku nebo jiný člen svazku samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak označenému názvu svazku připojí své jméno kterýkoli člen rady svazku.

Členové rady: Petr Schicker, Adamovská 162, 373 71 Adamov od 9. 9. 2016 dosud
Jiří Borovka, V Polích 187, 373 71 Hůry od 9. 9. 2016 dosud

Příloha - sbírka listin

  • Stanovy ze dne 7. 9. 2016
  • Smlouva o vytvoření DSO ze dne 7. 9. 2016

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku