Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Lišovsko IČO: 708 83 271

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Spisová značka: OLVV-správ. 5662/2013/lusk
Pořadové číslo: 7/DSOČB/2003


Název: Lišovsko
IČO: 708 83 271
Sídlo: tř. 5. května č. 139, 373 72 Lišov


Vznik: 31. 12. 2001
Zánik:
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:

 1. obec Hvozdec
 2. obec Libín
 3. město Lišov
 4. obec Štěpánovice
 5. obec Zvíkov

Předmět: Předmětem činnosti svazku obcí je:
a)

 1. Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
 2. Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
 3. Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území
 4. Koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku
 5. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území
 6. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku obcí
 7. Zastupování členů svazku obcí při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, výkresové, technické a jiné agendy apod.)
 8. Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
 9. Propagace svazku obcí a jeho zájmového území


b) Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku obcí jako celku. Pro tyto akce a aktivity jmenuje shromáždění členů svazku obcí odpovědné osoby, vybaví je příslušným pověřením a pověří je koordinací a účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.


c) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.

 

Orgány svazku:

shromáždění starostů
předseda svazku
dva místopředsedové svazku
administrativní pracovník
revizní skupina

Předseda svazku:

Předseda je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění členů svazku obcí a zastupuje svazek obcí navenek. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek.

Předseda: Jindřich Vaňata, Hvozdec 2, Lišov dosud

Příloha - sbírka listin

 • Stanovy ze dne 1. 11. 2000
 • Dodatek č. 1 k zakladatelské smlouvě ze dne 15. 12. 2001
 • Zakladatelská smlouva ze dne 1. 11. 2000

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku