Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2018

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Předmět žádosti Odpověď ke stažení Datum podání Datum vyřízení Datum zveřejnění
Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru z RD přesahující na sousední pozemek  01  08.01.2018 22.01.2018 29.01.2018
Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 41440_2016 02 08.01.2018 16.01.2018 29.01.2018
Souhrnné informace o předpisech a formulářích KÚ (přílohy z důvodu velké velikosti nezveřejněny) 03 11.01.2018 07.03.2018 13.03.2018
Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR 04 12.01.2018 23.01.2018 12.02.2018
Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG a KUCJK 64123_2013_OREG 05 22.01.2018 06.02.2018 12.02.2018
Počty stížností na zaměstnance a petic na JČK 2010-2016  06 25.01.2018 05.02.2018 12.02.2018
Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU - GDPR 07 25.01.2018 09.02.2018 12.02.2018
Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje 08 30.01.2018 14.02.2018 23.02.2018
Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017 09 05.02.2018 13.02.2018 23.02.2018
Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017 10 06.02.2018 13.02.2018 23.02.2018
Informace vztahující se k sp.zn. 146266_2017_jary 11 06.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.-archeologické nálezy  12 12.02.2018 27.02.2018 06.03.2018
Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko 13 09.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji 14 12.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 114_1992 Sb. 15 13.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 2014-2017 16 13.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích 17 18.02.2018 02.03.2018 06.03.2018
Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb. 18 20.02.2018 02.03.2018 06.03.2018
Kopie dokumentů z Gymnázia olympijských nadějí - ODLOŽENO 19 20.02.2018  07.03.2018  21.03.2018
Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji 20 24.02.2018 05.03.2018 06.03.2018
ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice 21 28.02.2018 12.03.2018 13.03.2018
Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje 22 28.02.2018 21.03.2018 28.03.2018
Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 63650_2017_edso 23 02.03.2018 12.03.2018 13.03.2018
Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč 24 13.03.2018 23.03.2018 28.03.2018
Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 25 14.03.2018 22.03.2018 28.03.2018
Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji 26 15.03.2018 22.03.2018 28.03.2018
Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu  27 01.04.2018  13.04.2018 23.04.2018
Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice - Těšovice 28 19.03.2018 28.03.2018 13.04.2018
Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č. Budějovice 29 16.03.2018 04.04.2018 13.04.2018
         
Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018 31 09.04.2018 18.04.2018 23.04.2018
         
         
Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice 34 15.04.2018 20.04.2018 24.04.2018

 

01-Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru z RD přesahující na sousední pozemek (276.76 KB) 01-Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru z RD přesahující na sousední pozemek

02-Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 41440_2016 (447.05 KB) 02-Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 41440_2016

03-Souhrnné informace o předpisech a formulářích KÚ (299.37 KB) 03-Souhrnné informace o předpisech a formulářích KÚ

04-Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR (7229.24 KB) 04-Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR

05-Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG a KUCJK 64123_2013_OREG (58.46 KB) 05-Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG a KUCJK 64123_2013_OREG

06-Počty stížností na zaměstnance a petic na JČK 2010-2016 (273.79 KB) 06-Počty stížností na zaměstnance a petic na JČK 2010-2016

07-Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU - GDPR (284.18 KB) 07-Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU - GDPR

08-Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje (656.29 KB) 08-Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje

09-Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017 (315.94 KB) 09-Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017

10-Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017 (8964.23 KB) 10-Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017

11-Informace vztahující se k sp.zn. 146266_2017_jary (4412.43 KB) 11-Informace vztahující se k sp.zn. 146266_2017_jary

12-Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.-archeologické nálezy (10764.00 KB) 12-Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.-archeologické nálezy

13-Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko (284.16 KB) 13-Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko

14-Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji (276.65 KB) 14-Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji

15-Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 114_1992 Sb. (316.76 KB) 15-Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 114_1992 Sb.

16-Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 2014-2017 (633.18 KB) 16-Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 2014-2017

17-Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích (958.03 KB) 17-Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích

18-Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb. (272.42 KB) 18-Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb.

20-Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji (276.25 KB) 20-Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji

21-ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice (275.26 KB) 21-ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice

22-Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje (275.11 KB) 22-Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje

23-Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 63650_2017_edso (59.30 KB) 23-Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 63650_2017_edso

24-Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč (683.43 KB) 24-Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč

25-Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 (276.96 KB) 25-Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

26-Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji (255.29 KB) 26-Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji

27-Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu (98.60 KB) 27-Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu

28-Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice - Těšovice (277.12 KB) 28-Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice - Těšovice

29-Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č. Budějovice (271.44 KB) 29-Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č. Budějovice

31-Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018 (276.68 KB) 31-Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018

34-Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice (850.84 KB) 34-Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku