Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Legislativa pro oblast krizového řízení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Legislativa havarijního a krizového plánování a řízení

Legislativní proces, který upravuje práva a povinnosti při přípravě a řešení mimořádných událostí vyplynul ze zkušeností a vyhodnocení rozsáhlých ničivých povodní v roce 1997, které postihly jednu třetinu území republiky. Právní úprava tzv. krizové legislativy vychází z ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Obecná mezinárodní i národní legislativa, vize, strategie, doktríny, koncepce, smlouvy

Česká republika jako člen Severoatlantické aliance a Evropské unie je vázána řadou mezinárodních smluv, dohod a strategií v oblasti vnější a vnitřní bezpečnosti. Mezi základní mezinárodní dokumenty například patří Washingtonská smlouva o vzniku Severoatlantické aliance ze 4. dubna 1949. Základní dokumenty NATO jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva obrany ČR. Ochrana obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemající mezinárodní charakter je obsahem Dodatkových protokolů I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8.června 1977. ČSFR tyto protokoly ratifikovala v roce 1990 a ratifikované znění je obsahem Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., o vázanosti České a Slovenské federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám. Členství České republiky v Evropské unii znamená přispívat k tvorbě a naplňování bezpečnostních vizí a strategií členských států unie. Podrobné znění dokumentů, strategií a vizí je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR je rovněž k dispozici Sbírka platných mezinárodních smluv mezi Českou republikou a zahraničními partnery.


Mezi základní národní zákony a další právní předpisy strategické povahy, které obsahují prvky bezpečnosti a ochrany občanů republiky náleží:

  • Ústava a ústavní zákony,
  • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a novelizací,
  • zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostní strategie ČR (231.51 KB) Bezpečnostní strategie ČR (.pdf - 231.51 KB)

Obranná strategie ČR (547.35 KB) Obranná strategie ČR (.pdf - 547.35 KB)


 


Ústavní zákony

Odkaz na jiné stránky Ústava České republiky, číslo předpisu 1/1993 Sb.

Odkaz na jiné stránky Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, číslo předpisu 110/1998 Sb.

 


Požární ochrana

Odkaz na jiné stránky Zákon o požární ochraně, číslo předpisu 133/1985 Sb.

 


Krizové řízení

Odkaz na jiné stránky Zákon o integrovaném záchranném systému, číslo předpisu 239/2000 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o krizovém řízení, číslo předpisu 240/2000 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, číslo předpisu 241/2000 Sb.

Odkaz na jiné stránky Atomový zákon, číslo předpisu 263/2016 Sb.

 


Obranné zákonodárství

Odkaz na jiné stránky Zákon o ozbrojených silách České republiky, číslo předpisu 219/1999 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o zajišťování obrany České republiky, číslo předpisu 222/1999 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), číslo předpisu 585/2004 Sb

Odkaz na jiné stránky Zákon o službě vojáků v záloze, číslo předpisu 45/2016 Sb.

 


Ochrana utajovaných informací a osobních údajů

Odkaz na jiné stránky Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, číslo předpisu 412/2005 Sb.

Odkaz na jiné stránky Zákon o ochraně osobních údajů, číslo předpisu 101/2000 Sb.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku