Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Krajský úřad /  

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODBORU

Podrubrika Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Podrubrika Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Podrubrika Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Podrubrika Seznam zřizovaných organizací v působnosti odboru


ZDRAVOTNICTVÍ

Podrubrika Národní registr poskytovatelů – povinnost poskytovatelů ZS

Podrubrika Informace k přeregistracím

Podrubrika Oprávnění / registrace

Podrubrika Nakládání se zdravotnickou dokumentací při úmrtí či ukončení činnosti lékaře

Podrubrika Informace - výběrová řízení

Podrubrika Výsledky výběrových řízení na poskytování a úhradu ambulantních hrazených služeb

Podrubrika SÚKL - informace o léčivech


Podrubrika Práva pacientů

Podrubrika Informace pro občany týkající se podávání stížností

Podrubrika Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 – 2020

Podrubrika Koncepce systému péče o osoby s duševním onemocněním v Jihočeském kraji

Podrubrika Plán pokrytí území Jčk výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby

Podrubrika Přeshraniční spolupráce zdravotnické záchranné služby

Podrubrika Pohotovostní služby – lékařská, lékárenská, zubní

Podrubrika Prohlídky těl zemřelých

Podrubrika Očkování proti tuberkulóze (TBC)

Podrubrika Tiskopisy žádanek s modrým pruhem

Podrubrika Individuální projekt MZ ČR - vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Podrubrika Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje


SOCIÁLNÍ VĚCI

Podrubrika Přehled vydaných Pověření a stanovených výší vyrovnávacích plateb

Podrubrika Informace - dotační a grantová řízení

Podrubrika Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje

Podrubrika Individuální projekt - Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II, III

Podrubrika Povinná příloha ke grantovým programům v rámci OP LZZ

Podrubrika Registr poskytovatelů sociálních služeb

Podrubrika Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb

Podrubrika Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2017

Podrubrika Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2016

Podrubrika Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2015

Podrubrika Semináře a konference o sociální a zdravotní problematice - informace

Podrubrika Kulaté stoly

Kriminalita a drogová problematika

Podrubrika Informace k drogové problematice v Jihočeském kraji

Podrubrika Prevence rizikového chování

Podrubrika Prevence kriminality

Problematika společenských menšin

Podrubrika Národnostní menšiny

Podrubrika Integrace romské menšiny

Podrubrika Integrace cizinců a azylantů

Podrubrika Informace z oblasti sociálního začleňování (vyloučení)

Sociálně-právní ochrana dětí

Podrubrika Náhradní rodinná péče

Podrubrika Sociálně-právní ochrana dětí

Podrubrika Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Podrubrika Koncepce v oblasti RP a SPOD na území Jihočeského kraje na období 2010 - 2015

Podrubrika Zvýšení efektivity a kvality sociálně-právní ochrany dětí v Jihočeském kraji

Podrubrika Standardy kvality SPOD

Podrubrika Kampaň „Hledáme rodiče" - Nadační fond J&T

Podrubrika Kampaň JEDNO z PĚTI


Další informace

Podrubrika Odkazy na užitečné internetové stránky

Podrubrika Formuláře a tiskopisy ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku