Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

SROP - Grantová schémata - 2. výzva (ukončen příjem žádostí)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Podklady nezbytné k úspěšnému předložení žádosti o proplacení nákladů akcí realizovaných v rámci GS 3.2 SROP jsou zveřejněny pod záložkou Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2.
Podklady potřebné k realizaci akcí GS SROP Jihočeského kraje, jsou zveřejněny pod záložkou Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat SROP Jihočeského kraje.

Aktuální informace o přijatých žádostech a podpořených projektech

Souhrn přijatých projektů - 2. kolo výzvy GS SROP (46.81 KB) Souhrn přijatých projektů - 2. kolo výzvy GS SROP (.pdf - 46.81 KB)

Seznam žádostí schálených k financování (56.35 KB) Seznam žádostí schálených k financování (.pdf - 56.35 KB)


 Materiály společné pro všechna opatření:

Metodiky pro zpracování povinných příloh ke GS SROP (948.26 KB) Metodiky pro zpracování povinných příloh ke GS SROP (.zip - 948.26 KB)

Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí ELZA (elza.zip) (1998.29 KB) Aplikace pro elektronické vyplňování žádostí ELZA (elza.zip) (.zip - 1998.29 KB)

Dotazy k aplikaci ELZA pro GS SROP (28.21 KB) Dotazy k aplikaci ELZA pro GS SROP (.pdf - 28.21 KB)

Dotazy ke GS SROP (26.04 KB) Dotazy ke GS SROP (.pdf - 26.04 KB)

Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek pro žadatele o akce GS SROP (106.46 KB) Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek pro žadatele o akce GS SROP (.pdf - 106.46 KB)

 Na titulních listech jednotlivých příloh je nutné doplnit číslo a název opatření. Čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis vyplňte a přiložte v případě, že je uvedeno v seznamu povinných příloh.


 Specifické dokumenty pro jednotlivá grantová schémata:  Opatření 1.1 - GS na podporu drobných podnikatelů

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora drobných podnikatelů (43.88 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora drobných podnikatelů (.pdf - 43.88 KB)

Pokyny pro žadatele - podpora drobných podnikatelů (270.19 KB) Pokyny pro žadatele - podpora drobných podnikatelů (.pdf - 270.19 KB)

Přílohy - podpora drobných podnikatelů - soubor dokumentů .zip (571.48 KB) Přílohy - podpora drobných podnikatelů - soubor dokumentů .zip (.zip - 571.48 KB)

 Opatření 3.2 - GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora sociální integrace (51.61 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora sociální integrace (.pdf - 51.61 KB)

Pokyny pro žadatele - podpora sociální integrace (294.77 KB) Pokyny pro žadatele - podpora sociální integrace (.pdf - 294.77 KB)

Přílohy - podpora sociální integrace - soubor dokumentů .zip (560.17 KB) Přílohy - podpora sociální integrace - soubor dokumentů .zip (.zip - 560.17 KB)

Opatření 4.1.2 - GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty

Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty (43.79 KB) Oznámení o vyhlášení kola výzvy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty (.pdf - 43.79 KB)

Pokyny pro žadatele - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty (218.81 KB) Pokyny pro žadatele - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty (.pdf - 218.81 KB)

Přílohy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů .zip (552.26 KB) Přílohy - podpora cestovního ruchu - podn. subjekty - soubor dokumentů .zip (.zip - 552.26 KB)


Pokyny a podklady ke stažení

Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2 (244.53 KB) Podklady k žádosti o proplacení výdajů akcí GS SROP 3.2 (.zip - 244.53 KB)

Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat SROP Jihočeského kraje (587.26 KB) Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat SROP Jihočeského kraje (.zip - 587.26 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku