Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Do této rubriky budou průběžně zařazovány nejrůznější informace z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, které by mohly být z praktického hlediska užitečné jak individuálním zájemcům, tak i všem subjektům působícím v oblasti dětí a mládeže. 

Vyhlášení dotačního programu Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce MŠMT


Dne 17. 2. 2017 vyhlásil Jihočeský kraj dotační program "Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování Koncepce MŠMT". Tento program je spolufinancován ze státní dotace MŠMT poskytnuté Jihočeskému kraji ve výši 423 302 Kč z dotačního programu "Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni". Celková alokace programu činí 605 302 Kč.
V dotačním progamu mohou žádat spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a pravidelně celoročně pracují s dětmi a mládeží, dotaci na podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže, zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit, participace a tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Pravidla pro žadatele a formulář žádosti o dotaci naleznete od 17. 2. 2017 na www.kraj-jihocesky.cz, menu Dotace a fondy EU, rubrika Programové dotace - aktuální výzvy.

Uzávěrka příjmu žádostí je 29. 3. 2017.

 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje zve dětské kolektivy- spolky, kluby, družiny, školy k účasti ve 3. ročníku Medvědího turnaje ve vybíjené o Putovní pohár RADAMBUKu, který se bude konat v sobotu 25.3.2017 v Táboře.
Bližší informace a přihlášky naleznete na webu www.radambuk.cz.
Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka, přihláška, pravidla turnaje (1107.48 KB) Pozvánka, přihláška, pravidla turnaje (.pdf - 1107.48 KB)

Pozvánka na 3. ročník turnaje (615.02 KB) Pozvánka na 3. ročník turnaje (.jpg - 615.02 KB)

Přihláška na turnaj (2416.27 KB) Přihláška na turnaj (.docx - 2416.27 KB)


 

Nabídka vzdělávacích kurzů Vzdělávacího střediska MAJÁK - RADAMBUK


10.-12.2.2017 - Instruktor, rádce oddílu
24.-26.2.2017 - Vedoucí dětského kolektivu
5.-8.3.2017 - Instruktor lyžování, Doškolovací kurz Instruktor lyžování
Přihlašování je zahájeno na webu www.radambuk.cz

 

Více informací naleznete také v níže uvedených souborech.


Kurz Instruktor, rádce oddílu 2017– teorie (660.24 KB) Kurz Instruktor, rádce oddílu 2017– teorie (.pdf - 660.24 KB)

Kurz Instruktor lyžování (783.66 KB) Kurz Instruktor lyžování (.pdf - 783.66 KB)

Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2017 - teorie (689.27 KB) Kurz Vedoucí dětského kolektivu 2017 - teorie (.pdf - 689.27 KB)


 

Vyhlášení krajského dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží pro rok 2017, Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu
Rada Jihočeského kraje schválila vyhlášení dotačních programů Podpora práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 a Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu. V programu Podpora práce s dětmi a mládeží mohou neziskové a příspěvkové organizace, obce, ostatní právní subjekty i fyzické osoby žádat o dotaci na podporu pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, rekonstrukce a vybavení kluboven a základen, podporu informačních systémů mládeže, talentovanou mládež a soutěže, aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením, mezinárodní spolupráci.
Pravidla dotačních programů a formulář žádosti o dotaci je k dispozici od 2. 12. 2016 na webové stránce Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz, menu Dotace, Fondy EU, rubrika Programové dotace Jihočeského kraje, sekce Aktuální výzvy.
Elektronickou žádost o dotaci bude možné zasílat do informačního systému kraje v termínu 2. 1. - 13. 1. 2017 do 12:00 hodin. Termín 13. 1. 2017 do 12:00 hodin je zároveň termín pro doručení žádosti o dotaci v tištěné podobě na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 376 76 České Budějovice.


 

Čtyřdenní mediální pobyt pro mládež - volná místa


Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov nabízí několik volných míst na připravovaném čtyřdenním mediálním pobytu pro mládež ve věku od 15-ti do 18-ti let, který se uskuteční od čtvrtka 20. do neděle 23. října 2016 na turistické základně DDM v Zátoni (Jihočeský kraj, okres Český Krumlov). Na účastníky čekají různé tematické workshopy s odborníky - základy novinařiny s novinářem Václavem Votrubou, moderování v internetovém rádiu, základy filmového dokumentu a animace se Zuzanou Studenou ad. (více o programu viz příloha). Cena za účast 600,- Kč zahrnuje: celodenní stravu, lektorné, programový materiál, ubytování a dopravu z Č. Krumlova na místo akce a zpět.
V příloze naleznete informační leták k projektu, formulář přihlášky účastníka, organizační pokyny pro účastníka. V případě Vašeho zájmu o účast se s přihláškami a dotazy obracejte na vedoucího projektu Mgr. Jiřího Muka.
Kontakt: Mgr. Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Český Krumlov
mail: muk@cpdm.cz, jiri.muk@seznam.cz
mobil: 734 443 923

Médiakemp 2016 - základní informace (567.00 KB) Médiakemp 2016 - základní informace (.doc - 567.00 KB)

Pozvánka Média-kemp 2016 (337.33 KB) Pozvánka Média-kemp 2016 (.pdf - 337.33 KB)

Závazná přihláška Médiakemp 2016 (38.50 KB) Závazná přihláška Médiakemp 2016 (.doc - 38.50 KB)


 

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 - 2020


MŠMT dne 17. srpna 2016 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 - 2020, jejichž součástí jsou i priority na rok 2017. Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činnosti jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Uzávěrka pro příjem žádostí je 31. října 2016. K Programům uspořádá odbor pro mládež MŠMT ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže během měsíců září a října celkem 4 semináře. Harmonogram seminářů a podrobné informace naleznete na stránce MŠMT http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-5

Programy 2017-2020 (145.27 KB) Programy 2017-2020 (.docx - 145.27 KB)

 

 


 

Hledáte partnerskou školu v Rakousku?

Pokud Vaše škola hledá partnerskou školu v Rakousku, stačí se na internetové stránce rakouského Kulturního centra (Interkulturelles Zentrum) zaregistrovat a vyplnit formulář s potřebnými údaji. Tuto službu nabízí centrum pro školy zdarma.

http://www.schoollinking.iz.or.at/the-intercultural-centres-partner-finding-service

 

 

Bariérový den (18.73 KB)

Akce - 29. 4. 2016 Bariérový den

Dům dětí a mládeže Prachatice, odloučené pracoviště Volary ve spolupráci se Základní školou Volary a základní organizací Svazu tělesně postižených uspořádal akci "Bariérový den" pro děti z I. stupně základní školy. Akce se konala 29. dubna 2016 v prostorách základní školy Volary. Děti měly možnost vyzkoušet si jaké je to žít s handicapem. V jednotlivých třídách pro ně byly připraveny aktivity – Nevidím, Neslyším, Nemohu chodit, Nemám ruce a Úraz některé z končetin. Třídní kolektivy si postupně procházely všechna stanoviště, kde je nejprve žáci devátých tříd seznámili s aktivitou, která je čeká, poté si děti samy vše vyzkoušely a nakonec vše s pracovníky DDM a členy organizace Tělesně postižených shrnuly a podělily se o vlastní zkušenosti.

Za pomoc děkujeme Základní škole Volary, žákům devátých tříd, organizaci Svazu tělesně postižených ve Volarech a kolegům z Domu dětí a mládeže.

Také děkujeme Městskému domu dětí a mládeže z Týna nad Vltavou za inspiraci a poskytnutí materiálů k této aktivitě.


Vladimíra Laschová a Milena Papoušková Sipplová
pedagogové volného času, Dům dětí a mládeže Prachatice

Leták ke stažení (37.29 KB) Leták ke stažení (.docx - 37.29 KB)

Bariérový den (30.71 KB)
Bariérový den (27.38 KB)

Nabídka zapojení do mezinárodního setkání dětí v Srbsku (969.98 KB) Nabídka zapojení do mezinárodního setkání dětí v Srbsku (.zip - 969.98 KB)

 

 

Evropská nadace mládeže Rady Evropy

Evropská nadace mládeže (European Youth Foundation - EYF) poskytuje finanční podporu evropským mládežnickým aktivitám. Informaci o podporovaných aktivitách a podmínkách pro získání podpory naleznete v přiloženém souboru nebo na http://www.msmt.cz/mladez/evropska-nadace-mladeze-rady-evropy.

Evropská nadace mládeže Rady Evropy - info (35.00 KB) Evropská nadace mládeže Rady Evropy - info (.doc - 35.00 KB)

 

Bezplatná nabídka tábořišť a táborových základen

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje spustila nový web www.jihocesketabory.cz. Zde mohou pořadatelé táborů zveřejnit bezplatně své tábory, provozovatelé zase zveřejnit bezplatně nabídky tábořišť a táborové základen. Rodiče tak mají možnost pro své děti najít ten nejvhodnější tábor a pořadatelé akcí pro děti a mládež tu nejvhodnější základnu pro připravovanou akci.


Nevíte, kam s dětmi za zábavou, kulturou a sportem v České republice? Inspirujte se na http://www.ententyky.cz/Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku