Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

V rámci I. výzvy OPVK rozdělí Jihočeský kraj 142,7 mil. Kč
9.03.2009

Jihočeský kraj podpoří 49 neinvestičních projektů zabývajících se vzděláváním v celkové výši téměř 143 mil. Kč. Dnešním dnem bylo ukončeno uzavírání smluv s příjemci finanční podpory z I. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Jihočeském kraji. Je tedy známa konečná výše přerozdělených prostředků. O první výzvu, která zahrnovala tři oblasti podpory v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, byl projeven velký zájem. Dokládá to počet podaných žádostí, který mnohonásobně převýšil alokace.

Pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání bylo vyčleněno 100 mil. Kč. Žádalo o ně přesně 100 uchazečů, přičemž požadovaná výše finančních prostředků byla převýšena téměř pětinásobně. V projektech je řešena především problematika implementace školních vzdělávacích programů, zavádění nových vyučovacích metod, využívání informačních technologií, ale i problematika udržitelného rozvoje. V této oblasti podpory uspělo 35 žadatelů a bude mezi ně rozděleno 98,7 mil. Kč.

Šestnáct oprávněných žadatelů se ucházelo o 25 mil. Kč v oblasti podpory Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jimi požadovaná částka však byla 3krát větší. Procesem hodnocení prošlo úspěšně 8 příjemců finanční podpory, kteří se podělí o 21,4 mil. Kč. Těmito prostředky budou podpořeny např. asistenční služby pro handicapované žáky, zlepšení forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, speciální pedagogické a psychologické služby, ale i vybudování „záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání nebo péče o děti, které pocházejí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.

Šest projektů zabývajících se dalším Vzděláváním pracovníků škol a školských zařízení si rozdělí 22,6 mil. Kč. Třicet tři předložených žádostí zde převýšilo vyčleněných 25 mil. Kč nejvýrazněji, a to až 7krát. V rámci těchto oblastí podpory lze zatím využít v Jihočeském kraji v tomto programovacím období téměř 469 mil. Kč. Prostředky, které nebyly vyčerpány v průběhu I. výzvy, budou následně rozpuštěny v příštích výzvách. „Další příležitostí, jak získat finanční prostředky na vzdělávání, je vyhlášení II. výzvy, které je naplánováno na 16. března 2009. Objem finančních prostředků bude vzhledem k předchozím výsledkům navýšen," říká první náměstek hejtmana MUDr. Martin Kuba. Dodává, že žadatelé se nemusí na realizaci projektů podílet žádnými vlastními prostředky, neboť výše dotace bude dosahovat 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze Státního rozpočtu ČR).

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku