Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Společná prezentace Skupiny ČEZ a středních škol na výstavě Vzdělání a řemeslo 2014. (227.76 KB) 2.10.2014


Na trhu práce je fatální nedostatek mladých techniků a řemeslníků. Strojírenství, elektroenergetice a dalším podobně technicky zaměřeným odvětvím, hrozí již zcela reálně v souvislosti s přirozenou generační obměnou zaměstnanců personální krize. Stále více společností a firem ve snaze zajistit kvalitní personální obsazení svých provozů proto navazuje přímou spolupráci s učilišti, středními a vysokými školami.
Dokazuje to i letošní dvacátý, jubilejní ročník veletrhu Vzdělání a řemeslo, který se koná na českobudějovickém výstavišti od středy 1. do pátku 3. října.

„Se získáváním kvalifikované pracovní síly mají firmy velký problém. Troufnu si říci, že pokud by...

2.10.2014

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 18. 9. 2014 usnesením č. 284/2014/ZK-12 Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 a vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 (dále jen program) ke dni 1. 10. 2014. Termín podávání žádostí do programu je od 1. 10. do 31. 12. 2014.

Veškeré informace k programu a přístup na elektronický formulář žádosti včetně příloh a pokynů pro vyplnění, vytištění a zaslání (elektronické i písemné podoby žádosti) jsou k dispozici na internetových stránkách programu (adresa: ...

Foto: Hejtman Jiří Zimola se ve středu 1. října sešel s mladými hasiči z Dolního Bukovska, kteří mu přivezli ukázat sbírku pohárů. (2747.31 KB) 2.10.2014

Mistři české republiky a jeden za všechny a všichni za jednoho. Oblečeni do těchto triček dorazili mladí dobrovolní hasiči z Dolního Bukovska ve středu 1. října na krajský úřad na setkání s hejtmanem Jiřím Zimolou. S sebou si přivezli i nesčetné poháry, které v poslední době v požárních sportech posbírali. Schůzky se spolu s nimi zúčastnili i manželé Nejedlí, kteří oddíl vedou, starosta dobrovolných hasičů na jihu Čech Václav Žižka i starosta městyse Dolní Bukovsko František Mazanec.

„Při pohledu na tu vaši neskutečnou sbírku pohárů, které jste mi přivezli ukázat, před vámi a vašimi výkony hluboce smekám. Zároveň bych vám chtěl také poděkovat, že svými úspěchy skvěle...

1.10.2014

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje oznamuje, že v termínu od 1. října 2014 do 31. října 2014 včetně je možné předkládat žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2015 pro poskytovatele sociálních služeb.

Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 18. 9. 2014, usnesením č. 282/2014/ZK-12 byla schválena Metodika pro poskytování účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015, a to včetně jejích příloh. Uvedené dokumenty jsou dostupné na stránkách Jihočeského kraje v sekci ...

Foto: Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům v Jihočeském kraji. (47.42 KB) 1.10.2014

Jihočeský kraj nabízí svým občanům novou bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem "vyjádření k existenci sítí".

Na webových stránkách kraje (http://www.kraj-jihocesky.cz/zadost) byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí". Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro...

1.10.2014

Trpělivost došla jihočeskému hejtmanovi Jiřímu Zimolovi v souvislosti s průtahy stavby dálnice D3. Doslova ze židle ho zvedl výrok, že už v úterý 30. září 2014 mohla odborná komise složená vládou rozhodnout o tom, co bude dál ohledně tendrů na stavbu dalších dvou úseků uvedené páteřní komunikace na jihu Čech, ale že se velká očekávání nenaplnila a z jednání komise žádný konkrétní výsledek nevzešel.

„Připadám si jako ve špatném snu. Okamžitě budu interpelovat předsedu vlády Bohuslava Sobotku a ministra dopravy Antonína Prachaře s dotazem, kdy tedy tato komise laskavě o další výstavbě jihočeské...

Foto: partneři. (52.65 KB) 30.09.2014

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích Jihočeského kraje.

Hlavní úkoly:

  • zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů
  • seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi,
  • efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,
  • využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,
  • zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do...
Foto: Olešnický dvojboj. (238.02 KB) 30.09.2014

Modernizace a rozšíření požární zbrojnice v Olešníku na Českobudějovicku se blíží ke svému závěru. Objekt, na jehož rekonstrukci a dostavbu za přibližně 3,6 miliónu korun, získala obec příspěvky ve výši jednoho miliónu korun od Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ a 250 tisíc korun od Jihočeského kraje, by měl být dokončen na přelomu listopadu a prosince.

Cílem této investice je především snaha o zvýšení akceschopnosti zdejšího Sboru dobrovolných hasičů (SDH). „Díky podpoře Jihočeského kraje a Jaderné elektrárny Temelín se nám v posledních letech podařilo výrazně zkvalitnit vybavenost zásahové jednotky. Již velice dlouho se snažíme získat cisternový vůz a vzhledem...

Foto: Čáslavská kalva. Žižka opět v Písku. (68.67 KB) 30.09.2014

Pod tímto titulkem se se skrývá název mimořádné krátkodobé výstavy, kterou připravilo Prácheňské muzeum v Písku. Do města, které má bohatou husitskou minulost, se totiž podařilo zcela výjimečně zapůjčit originál domnělých ostatků Jana Žižky z Trocnova, zejména horní části lebky, tzv. kalvy. Byla nalezena v listopadu roku 1910 zazděná ve výklenku v chrámu sv. Petra a Pavla v Čáslavi. Podle řady svědectví byly Žižkovy ostatky ještě v husitském období v Čáslavi uloženy a jejich stopa zde skončila. I když existovaly informace o jejich zničení, stále se po nich pátralo, až byly na počátku 20. století náhodně objeveny. Od té doby prošly několikerým antropologickým průzkumem, který...

« Předchozí        Aktuální stránka: 129/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku