Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: František Chrastina a Tomeš Vytiska (zleva) na tiskové konferenci konané u příležitosti zahájení Festivalu muzejních nocí. (112.28 KB) 14.05.2013


Netradiční večerní prohlídky muzeí, galerií i dalších kulturních institucí a osobní setkání s jejich pracovníky. To je cílem atraktivní prezentace a popularizace našeho kulturního dědictví v rámci Festivalu muzejních nocí. Národní zahájení IX. ročníku tohoto festivalu startuje 17. května v Jindřichově Hradci a na území celé České republiky potrvá do 8. června 2013.

„Na jihu Čech se muzejní noci konají na celkem 13 místech, kde je pro návštěvníky připraveno zhruba 20 akcí. Ty se konkrétně uskuteční v Jindřichově Hradci, Písku, Týně nad Vltavou, Hluboké nad Vltavou, Bechyni, Vodňanech, Táboře, Soběslavi, Strakonicích, Prachaticích, na Tvrzi Žumberk na...

14.05.2013

Dovoluji si uvést na pravou míru desinformace, které byly uvedeny v článku „Dostanou krajští úředníci na starost dělení miliard z Unie" otištěném v Mladé frontě DNES dne 13. května 2013. Článek je kompilátem částečně obsahují informace vytržené z kontextu, z další části naprosté nepravdy a z té třetí jakési hypotézy samotného autora, ve kterých motá páté přes deváté a vyvozuje závěry, které dokazují jeho naprostou neznalost tématu a problematiky.

Skutečností je, že namísto současných ROPů nově vznikne IROP, tedy Integrovaný regionální operační program. Ovšem o tom, jak tento program bude pracovat a jak bude pokračovat rozdělování peněz, není ještě rozhodnuto. V...

Foto: Petici proti zneužívání seniorů můžete podepsat na krajském úřadě. (90.26 KB) 10.05.2013

Ve vstupním vestibulu jihočeského krajského úřadu lze ode dneška podepsat petici, která je zaměřena proti zneužívání seniorů a sociálně znevýhodněných občanů ze strany prodejců na tzv. výjezdních předváděcích akcích.

„Tuto problematiku skvěle vystihuje dokument Šmejdi, který právě běží v kinech," říká jihočeský hejtman Jiří Zimola. „Jihočeský kraj finančně podpořil vznik tohoto dokumentu a umožňuje tak volnou návštěvu kina zejména těm, kteří se stávají oběťmi těchto mnohdy až agresivních praktik. Nechceme být lhostejní k tomu, že na určitou skupinu obyvatel, která má omezené možnosti obrany, promyšleně útočí v dnešní době desítky firem nabízejících...

10.05.2013

V rámci aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje 2014-2016 byly členy jednotlivých pracovních skupin definovány priority, opatření a aktivity v oblasti sociálních služeb v následujícím období. Na dokumentu pracovalo celkem 5 pracovních skupin dle cílových skupin, a to pracovní skupina pro seniory, osoby se zdravotním postižením, pro děti a mládež, pracovní skupina pro osoby ohrožené drogou nebo na drogách závislé a pro osoby v akutně nepříznivé sociální situaci. Finanční část dokumentu byla zpracována skupinou pro finanční analýzu sociálních služeb sestavenou ze zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského...

Foto: Koncert mladých nadějí. (83.96 KB) 10.05.2013


Základní umělecká škola Bohuslava Jeremiáše připravuje ve spolupráci s orchestrem Jihočeského divadla už podruhé hudební program s názvem II. koncert mladých nadějí. Jako sólisté se v něm představí vybraní žáci ZUŠ, kteří za doprovodu divadelního orchestru a pod taktovkou pana dirigenta Petra Jiříkovského zahrají skladby světových skladatelů. Koncert se uskuteční v pátek 24. Května 2013 v divadelním sále DK Metropol od 18.00 hodin. Vstup je dobrovolný.

9.05.2013


Ve čtvrtek 25.4.2013 se konal v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích seminář na téma Život s Parkinsonem. Svým úvodním slovem seminář zahájila paní JUDr. Věra Čížková, vedoucí oddělení zdravotnictví na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

O problematice Parkinsonovy nemoci přednášel profesor MUDr. Jan Roth CSc., vedoucí lékař Centra extrapyramidových onemocnění na Neurologické klinice 1.LFUK a VFN v Praze. Pan profesor Jan Roth patří mezi naše přední neurology a Parkinsonova nemoc je právě jedna z nemocí, na kterou se specializuje. Po jeho přednášce měli účastníci možnost ptát se na to, co je zajímá v souvislosti s Parkinsonovo nemocí, s její...

Foto: Jihočeský hejtman Jiří Zimola na setkání se studenty. (91.77 KB) 9.05.2013

Na dalším neformálním setkání se v pondělí sešli hejtman Jiří Zimola, první náměstkyně hejtmana Ivana Stráská, poslankyně a zastupitelka krajského zastupitelstva Vlasta Bohdalová a jihočeští středoškolští a vysokoškolští studenti.

„Opět jsme hovořili o pomoci při vytvoření webové stránky, kde bychom mohli centralizovaně najít možnosti brigád či praxí," říká studentka Jana Soukupová. „Bylo by rozhodně prospěšné tento nápad rozšířit také o šance pro absolventy, pro které je problémem najít první zaměstnání," doplňuje náměstkyně Stráská. Také podle poslankyně Vlasty Bohdalové v sobě toto provazování kontaktů stále ještě skrývá velký potenciál: „Na...

Foto: Výzva k předkládání žádostí o podporu dalšího vzdělávání se blíží ke konci. (33.81 KB) 7.05.2013


Od 2. května, do pátku 17. května 2013 do 11 hodin mohou uchazeči o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) předkládat projektové žádosti zaměřené na podporu nabídky dalšího vzdělávání. Během této doby mohou také ještě konzultovat své projektové záměry s pracovníky oddělení řízení grantů a projektů Odboru evropských záležitostí a s pracovníky Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.

V rámci výzvy může být rozděleno 88,3 mil. Kč. Žadatelé se nemusí při realizaci projektů podílet žádnými vlastními prostředky, neboť výše dotace bude dosahovat 100 % způsobilých výdajů projektu. 85 % je financováno...

7.05.2013


Zhruba 75 milionů korun chce letos rozdělit Jihočeský kraj mezi 501 žadatelů, kteří se ucházejí o finanční podporu v rámci 17 grantových programů, které jsou součástí tzv. Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje. Shodli se na tom ve čtvrtek 2. května krajští radní s tím, že tento návrh doporučují ke schválení zastupitelstvu. To se jím bude zabývat na svém zasedání 16. května 2013.
„Rada kraje vzala na vědomí výsledky jednání komisí, které došlé žádosti o udělení grantů hodnotily. Celkem se jich tu sešlo 1 093, to znamená, že by se nám podařilo uspokojit téměř polovinu uchazečů. Tedy samozřejmě pokud to zastupitelé schválí," uvedl Jaromír Slíva,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 165/498        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku