Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Muzejní a gelerijní noci. (146.92 KB) 21.03.2013

V rámci přeshraničního projektu Porta culturae uspořádal vedoucí partner Jihočeský kraj ve dnech 19. - 20. března 2013 pro partnerské regiony Seminář muzejních a galerijních nocí v České republice a Dolním Rakousku. Dvoudenního semináře v Prácheňském muzeu v Písku se zúčastnili zástupci partnerských regionů, ředitelé a další odborní pracovníci muzeí a galerií. Seminář zahájila a přítomné přivítala vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje Kamila Hrabáková.

„Přeshraniční porovnání Muzejních a galerijních nocí v ČR a v Dolním Rakousku je pro Jihočeský kraj velmi přínosné. Určitě budeme čerpat z nabytých zkušeností, které využijeme...

20.03.2013

V minulém roce měli milovníci hudby možnost zavítat do knihovny na jedinečné poslechové pořady hudebního kritika a publicisty Jiřího Černého, který je v České republice dozajista největším odborníkem v oblasti rockové a populární hudby. Večerní pořady měly většinou podobu „klasické" Antidiskotéky neboli Ro(c)kování, jeden ze čtyř večerů byl však monotematický a nesl se v duchu Bruce Springsteena. Kromě večerních pořadů se následujícího dopoledne vždy uskutečnil poslechový pořad pro studenty českobudějovických středních škol. Témata si zúčastnění studenti a jejich vyučující mohli zvolit sami, byla jimi například Rock a poezie, Divadlo Semafor, Blues amerických černochů...

Foto: Investice do vzdělávání. (34.64 KB) 20.03.2013

Jihočeský kraj vyhlašuje ve dnech 20. 3. - 17. 5. 2013 4. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 3 - Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Výzva je určena vzdělávacím institucím, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku; vysokým školám; nestátním neziskovým organizacím; hospodářským komorám; městům, obcím a svazkům obcí. V této oblasti podpory jde zřejmě o poslední výzvu. Podrobnější informace lze najít v sekci Výzvy k předkládání žádostí na ...

19.03.2013

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola podepsal 15. března 2013 dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji, který schválilo na svém 3. jednání zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Podpisem dodatku došlo k vyhlášení Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji pro rok 2013 a zároveň Program přichází s několika změnami, kterými chce Jihočeský kraj ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. podpořit malé podnikatele a obce na svém území.

Změny řeší navýšení finanční alokace v Programu o 6,8 mil. Kč na celkovou částku...

19.03.2013

Posílit rozvoj aktivit organizací zajišťující pomoc jednotlivcům i celým rodinám, kterým se kvůli špatné sociální situaci nedaří uplatnit ve společnosti a předejít tak nežádoucím dopadům. To je hlavním cílem Grantového programu Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením. Jihočeský kraj je kvůli tomu připraven v roce 2013 uvolnit částku 300 tisíc korun. Jedná se tedy o stejný balík peněz jako v roce 2012.

Krajské zastupitelstvo uvedený program schválilo 7. března s tím, že žadatelé se mohou o granty ucházet do 8. dubna. Žádosti poté posoudí hodnotící komise a vybrané projekty předloží ke schválení Radě Jihočeského kraje a zastupitelstvu 16. května...

18.03.2013


Ve dnech 16.-17. března 2013 se v Plzni na největší vzduchovkové střelnici v ČR konalo Mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchových zbraní. V sobotu se zde sešli nejlepší střelci ze vzduchové pistole, kteří si vybojovali nominaci na MČR, a soutěžili o prvenství v různých věkových kategoriích.

Poprvé se MČR konalo podle nových Pravidel sportovní střelby, která pro celý svět inovovala ISSF (Mezinárodní sportovní střelecká federace) koncem prosince roku 2012. Hlavní změna je ve finálovém závodě. Sportovci nejprve střílejí základní závod, muži a junioři 60 ran, ženy a juniorky 40 ran. Po tomto závodě nejlepších osm střelců se utká v novém závodě na 20 ran, který se hodnotí...

Foto: Výstava Život Ježíše Krista. (76.54 KB) 18.03.2013


V kapitulní síni strakonického hradu je v současné době instalovaná výstava Život Ježíše Krista. Připravené jsou její komentované prohlídky.

Výstava Muzea středního Pootaví je věnována životu Ježíše Krista od jeho narození až po jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Ježíšovo narození a dětství přibližuje několik příběhů zaznamenaných v evangeliu. Na tyto příběhy navazuje Kristovo působení - jeho křest, povolání apoštolů, učení zástupů, konání zázraků. Konec Kristova života mapuje příběh ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Jednotlivé etapy jsou zachyceny pomocí příběhů zaznamenaných v evangeliu sv. Marka, sv. Matouše, sv. Lukáše a sv. Jana. Objevuje se zde...

Foto: Setkání u pomníku Jana Žižky z Trocnova. (108.46 KB) 18.03.2013

Při příležitosti 593. výročí slavné bitvy u Sudoměře, pořádá obec Čejetice společně se Společností pro dobré soužití, 24. Března od 10:30 hodin, setkání u pomníku Jana Žižky z Trocnova.
Setkání je pořádáno v rámci projektu „Energie v nás a kolem nás" a záštitu nad akcí převzal senátor Miroslav Krejča.

Více informací na emailu: ou@obec-cejetice.cz.

Foto: Vítězky minulého kola soutěže. (87.16 KB) 18.03.2013

Propagace zdravé krásy, vzdělávání se a sociální cítění. To jsou hlavní motta soutěže Dívka Šumavy 2013, kde se nehledí jen na krásu. Do soutěže, která se letos koná již po osmé, se mohou zapojit dívky ve věku 18 až 25 let trvale žijící v Jihočeském a Plzeňském kraji.

Nejzazší termín, do kdy lze přihlášku do soutěže poslat, je 15. duben. Casting pro Jihočešky se koná 20. dubna v Českých Budějovicích a pro dívky z Plzeňského kraje 27. dubna v Plzni. Finálový galavečer je pak na programu 21. září 2013 v plzeňském Parkhotelu.

„Nehledáme profesionálky, modelky ani Miss, jejichž cesty směřují pouze k přehlídkovým molům, ale slečny, které mají chuť se naučit něco...

« Předchozí        Aktuální stránka: 186/512        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku