Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

23.04.2012

Na Ministerstvu životního prostředí bylo zahájeno zjišťovací řízení o posuzování vlivů na životní prostředí týkající se koncepce PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014- 2020.

Program rozvoje Jihočeského kraje bude základním rozvojovým dokumentem Jihočeského kraje na období 2014 - 2020. Jedná se o komplexní strategický materiál (zaměření napříč jednotlivými odvětvími), který má za cíl definovat krajské priority s ohledem na předpokládané příležitosti v horizontu do roku 2020 (např. příprava kohezní politiky EU pro příští programovací období).

S oznámením koncepce se může veřejnost seznámit v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 a na...

23.04.2012

Žadatelé, kteří žádají o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, výzva č. 86 Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin, musí doložit povinnou přílohu č. 2 A s názvem „Příloha - vyjádření příslušného krajského úřadu k podpoře projektu - návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje (pouze v případě činností A)" nebo přílohu č. 2 B s názvem „Příloha- vyjádření příslušného krajského úřadu k podpoře (pouze v případě činností B)." Formuláře povinných příloh lze získat na ...

20.04.2012

Podle agentury CzechTourism má Česká republika takový sakrální potenciál, který ji předurčuje k tomu, aby se stala významnou evropskou destinací církevní turistiky. Podle nejoptimističtějších vizí by naše země mohla ročně přilákat až stovky tisíc poutníků.

Česká republika je v tomto směru stále poněkud neobjevenou destinací, přestože církevními objekty doslova oplývá. Stále častěji se proto na toto téma v odborných kruzích, zabývajících se cestovním ruchem, hovoří. Zvláště v letošním roce se program církevní turistiky stává jedním z důležitých témat seminářů a pracovních setkání odborné veřejnosti, působící v oblasti cestovního ruchu, které bylo zvýrazněno například i na...

Foto: Krajská konference primární prevence rizikového chování. (140.39 KB) 19.04.2012

18. dubna 2012 se v Kruhovém sále Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnila I. Krajská konference primární prevence rizikového chování s názvem - „Co vše je prevence".

Záštitu nad konferencí převzala Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví, která na úvod konference prohovořila na téma primární prevence rizikového chování v souvislosti s projekty a podporou Jihočeského kraje v oblasti prevence.

V rámci programu byly prezentovány příspěvky odborných pracovníků Krajského úřadu, Pedagogicko-Psychologické poradny, Neziskových organizací a uznávaných odborníků...

Foto: Studenti oboru strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC. (148.23 KB) 19.04.2012

Ve dnech 30.3. - 31.3.2012 se studenti oboru strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC techniku zúčastnili již jedenáctého ročníku soutěže v programování CNC obráběcích strojů, kterou každoročně pořádá firma 3E Praha engineering a.s.. Tak jako v minulém roce se soutěž uskutečnila pod záštitou brněnské pobočky této firmy a ve spolupráci se SPŠ strojnická Olomouc.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií a to kategorie ručního programování a kategorie programování v CAM systému.

Soutěžící v obou kategoriích měli za úkol vytvořit řídící NC program na zadané součásti podle přiložené výkresové dokumentace. V kategorii ručního programování pro dvouosé...

18.04.2012


Poprvé pod širé nebe se letos přesouvá tradiční Evropský den proti rasismu. Na letní scéně DK Slávie v Českých Budějovicích tak v průběhu zítřejšího odpoledne vystoupí hudební skupiny jako Podzemníci, Jiříkovo vidění, Fadžitulikistulán nebo BraAgas. Dále se představí Zulay se svými latinskými rytmy, dětský taneční soubor a kejklíři. Pro děti je připravena hra České Budějovice v barvách - celý svět se vejde do jednoho města, návštěvníci mohou ochutnávat speciality ze všech koutů světa nebo „dobroty" z vege restaurace a čajovny. Nedílnou součástí akce je také bazárek Odlož Veteš a od 22h začíná after party v Café klub Slávie.

Hudebně zábavné odpoledne pro...

Foto: Karolína Moravcová s oceněním (146.16 KB) 18.04.2012

V úterý 17. dubna 2012 se v secesním sále Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích sešli úspěšní mladí spisovatelé z řad jihočeských studentů s představiteli Jihočeského klubu Obce spisovatelů a krajskou radní pro oblast školství Janou Krejsovou při ocenění nejlepších literárních prací v soutěži Jihočeská žabka 2012.

„Jsem velmi ráda, že se v letošním jubilejním desátém ročníku soutěže sešlo tolik nadaných mladých budoucích spisovatelů. Věřím, že o nich v budoucnu ještě uslyšíme a přečteme si jejich zajímavé knihy." řekla v úvodu setkání radní Jana Krejsová.

Letošním tématem literární soutěže bylo motto „poprvé"....

18.04.2012


Redukovaný návrh rekonstrukce Jihočeského letiště České Budějovice a.s. dostal zelenou od Úřadu pro civilní letectví. Původní návrh, jehož financování nedoporučila Evropská komise, byl redukován zhruba na polovinu. Rekonstrukce letiště bude pokračovat z finančních prostředků Jihočeského kraje, který bude pro další investice hledat také strategického partnera. „První z kroků, které bude financovat Jihočeský kraj, bude budování oplocení letiště kvůli zajištění bezpečnosti přistávajících a vzlétajících letadel. Paralelně s tím bude pokračovat v systému radionavigace," uvedl k nejbližším plánům hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Redukovanou variantu...

Foto: Vítězem krajského finaále Poháru Josefa Masopusta se stal tým SPŠS Tábor (120.73 KB) 17.04.2012


V úterý 12. dubna 2012 se na „umělkách" v Táboře a Sezimově Ústí utkali vítězové okresních kol fotbalového přeboru středních škol v krajském finále tohoto turnaje, který nese od letošního roku název Pohár Josefa Masopusta. S pořadatelstvím se s tradiční profesionální rutinou bezchybně vypořádal Dům dětí a mládeže v Táboře ve spolupráci s Okresní radou Asociace školních sportovních klubů Tábor, obě hřiště s umělým povrchem propůjčil fotbalový klub MAS Táborsko.

Po zahájení turnaje ředitelem soutěže Josefem Musilem pozdravil zúčastněná mužstva hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, který provedl i slavnostní výkop prvního utkání. Ve skupině na táborské...

« Předchozí        Aktuální stránka: 202/492        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku