Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola s Ministrem obrany Alexandrem Vondrou (223.84 KB) 12.07.2012


Vojenský újezd Boletice se díky deklaraci více otevírá veřejnosti. Dokument dnes na nové rozhledně na Knížecím Stolci přímo ve vojenském újezdu podepsal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a ministr obrany Alexandr Vondra. Deklarace aktualizuje původní dokument podepsaný zástupci Jihočeského kraje, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí v roce 2006. Ministerstvo obrany a Jihočeský kraj se zavazují společně postupovat při civilním využívání újezdu. Součástí deklarace je plán otevření nových stezek a cyklostezek pro tzv. měkkou turistiku, v roce 2013 v okolí Špičáku a v roce 2014 v severní části újezdu. V prostorech, které...

Foto: ilustrační foto (138.98 KB) 11.07.2012


Dnes (11. července) ve 12:00 hodin podepíší ministr obrany Alexandr Vondra a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola deklaraci, na základě které bude veřejnosti zpřístupněna další část vojenského újezdu Boletice k pěší turistice a cyklistice. Jedná se o aktualizaci původní deklarace z roku 2006 mezi Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Jihočeským krajem. Při této příležitosti bude slavnostně otevřena rozhledna Na Knížecím Stolci, která se rovněž nachází ve vojenském újezdu Boletice. Akce se zúčastní i vedoucí představitelé Armády České republiky a zástupci Klubu českých turistů.

Foto: hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (86.68 KB) 3.07.2012

Tři zájemci z Francie, Ruska a USA se ucházejí o dostavbu jihočeské Jaderné elektrárny Temelín za zhruba 200 až 300 miliard korun. Nabídky odevzdali a investor, energetická společnost ČEZ, příští rok v létě oznámí vítěze. Do té doby bude rozsáhlé nabídky posuzovat.

Věřím, že ČEZ vybere nabídku po všech stránkách nejlepší. Tedy nejen z hlediska konečné ceny, ale především jaderné bezpečnosti a kvalitativních parametrů. Stranou pozornosti v procesu posuzování nesmí také zůstat další významný aspekt - míra zapojení českých podniků. I přes různá prohlášení a memoranda českým firmám totiž nikdo nezaručí, že zakázky na dostavbě Temelína opravdu získají. Veřejná obchodní soutěž...

Foto: Podpis společných stanov zástupci kraje Jihočeského, Plzeňského, Vysočiny, Horních Rakous, Dolních Rakous, Dolního Bavorska a Horní Falce (169.05 KB) 2.07.2012

Evropský region s 6 miliony obyvatel na ploše 60 000 km 2 ve třech státech se dvěma odlišnými jazyky založilo v sobotu 30. června sedm sousedících regionů.

Po čtyřech letech příprav stvrdili podpisem společných stanov političtí zástupci kraje Jihočeského, Plzeňského, Vysočiny, Horních Rakous, Dolních Rakous, Dolního Bavorska a Horní Falce vznik Evropského regionu Dunaj - Vltava. Slavnostní akt se uskutečnil v sobotu v hornorakouském Linci, a to symbolicky na palubě lodi Regina Danubia.

Společný euroregion vzniká jako pracovní společenství pro trilaterární spolupráci, kde každý region převezme odpovědnost za dvě hlavní tematické oblasti z osmi. Jihočeský kraj si...

2.07.2012

Zastupitelé na svém červnovém (26.6.2012) jednání schválili závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2011. I přes pokles na straně příjmů se podařilo udržet přebytkový rozpočet. Podle návrhu rozpočtu na rok 2011, který zastupitelé schvalovali v prosinci 2010, měl kraj hospodařit s 11,536 miliardami korun na straně příjmů a 11,166 miliardami korun na straně výdajů. Podle schváleného závěrečného účtu ve skutečnosti Jihočeský kraj v roce 2011 hospodařil s příjmy 10,546 miliard korun a výdaje činily 10,088 miliardy korun. Přebytek z hospodaření, téměř 460 milionů korun, byl převeden na posílení rozpočtové rezervy kraje v roce 2012 a na financování dlouhodobě plánovaných, či v roce...

Foto: Milevský ženský a smíšený sbor (156.13 KB) 29.06.2012

Milevský smíšený a ženský sbor se ctí reprezentoval Jihočeský kraj na červnovém 7. ročníku mezinárodního festivalu „ Feuer und Stimme" v rakouském St. Michael. Festivalu se zúčastnilo více než 40 sborů (asi 1000 zpěváků), převážně z Německa a Rakouska.
Festival byl pro sbor velkým přínosem, protože si opět ověřil, že obstojí i v silné zahraniční konkurenci a to je pro spolek velmi motivující.

29.06.2012

V úterý 26. června 2012 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém 32. zasedání navýšení finančních prostředků v Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce v Jihočeském kraji. Tento program je realizován ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. a Jihočeský kraj jím chce zvýšit kvalitu technické infrastruktury obcí, která by měla vést k celkovému růstu kvality regionu.

Díky navýšené částce 537 466,- Kč a finanční spoluúčasti Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. bude pro obce v Jihočeském kraji připraveno na úvěry dalších 1 791 553,- Kč.

Podpora určená obcím by měla směřovat zejména do oblastí, jako...

28.06.2012

Jihočeský kraj i v období ekonomické recese investuje společně s ostatními vlastníky a správci dopravní infrastruktury významné finanční částky ze svého rozpočtu do její modernizace a rekonstrukce. Pro letošní a příští rok předpokládá investovat ročně řádově více než 1 miliardu korun. Významná část těchto finančních prostředků je, a doufáme, že i bude poskytována z prostředků Regionálního operačního programu. Mezi nejvýznamnější akce v letošním roce pak patří realizace tzv. programů P3 a P4, v jejichž rámci bude modernizováno téměř 232 km silnic II. a III. třídy, dále bude provedena rekonstrukce 20 mostních objektů na krajských komunikacích. V případě, že nebudou výsledky...

25.06.2012

Ve dnech od 14. do 17. června 2012 proběhne společné školení pracovníků českých a slovenských Informačních center pro mládež.
Akce se uskuteční na táborové základně Domu dětí a mládeže na Zátoni u Českého Krumlova.

Česká a slovenská Informační centra pro mládež spolu již delší dobu spolupracují prostřednictvím Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR (AICM) a Združenia informačních a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM).
Z dosavadních vzájemných setkání se ukazuje, že témata, která řeší jednotlivá ICM v obou zemích, jsou velmi podobná, proto považujeme tuto výměnu zkušeností za velmi přínosnou pro obě strany.

Témata, kterým...

« Předchozí        Aktuální stránka: 218/516        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku