Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Posuďte sami, zda by Vám oběd chutnal. (1415.68 KB) 5.11.2010

Dne 27. října 2010 proběhlo v Praze celostátní finále soutěže „O nejlepší školní oběd". Porota na základě posouzení výživové, estetické i chuťové stránky ohodnotila menu předložené SŠ a JŠ Volyně 3. místem.
Soutěž pořádala Společnost pro výživu spolu s VZP v rámci prevence dětské obezity. Podmínkou účasti bylo připravit jídlo z ryb nebo s luštěninami, které se vaří ve školní jídelně a strávníkům chutná. V jídelníčku podmínky splňuje: polévka pohanková se sýrem a žampiony a hlavní jídlo zahalené rybí filé a šopský salát. Soutěžící museli připravit 10 porcí pro žáky základní školy ve věku od 11-14 let, popsat technologický postup a splnit limit maximálně 27,50 Kč...

Foto: Z tiskové konference (165.42 KB) 5.11.2010

V roce 2011 uplyne 400 let od úmrtí posledního mužského potomka nejvýznamnějšího šlechtického rodu Rožmberků Petra Voka. Po celý rok budou odkaz tohoto rodu připomínat dvě velké výstavy v Praze, rožmberské expozice muzeí zřizovaných Jihočeským krajem, slavnosti jihočeských města a obcí či divadelní představení ze života Rožmberků.

Projekt Rožmberský rok 2011 byl iniciován Národním památkovým ústavem jako správcem někdejších rožmberských rezidencí - hradu Rožmberk a zámků v Českém Krumlově, v Třeboni a na Kratochvíli za účelem připomenutí tohoto významného rodu. Partnerem a spoluorganizátorem projektu je Jihočeský kraj, dále se podílejí významné instituce, jako je Správa...

5.11.2010

V letošním roce byla založena Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (ANNO JČK). Cílem asociace je zejména napomáhat rozvoji občanské společnosti, a společnému postupu při jednání s orgány státní správy i místní samosprávy, legislativními orgány a zástupci politických stran. Asociace také nabízí koordinaci společných zájmů v oblasti finanční, legislativní i informační a napomáhá prohloubaní vzájemné informovanosti mezi členy Asociace a koordinuje jejich aktivity. Asociace si klade za cíl vybudovat informační a poradenský servis pro nestátní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji a jejich společnou prezentaci vůči veřejnosti a podnikatelskému...

4.11.2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo vyhlášení dvou příspěvkových programů, ve kterých mohou fyzické i právnické osoby, obce a jejich příspěvkové organizace, NNO, organizace zřízené krajem a státem zřízené organizace působící v oblasti kultury žádat o neinvestiční příspěvek pro rok 2011. Jedná se o program kultury a program na podporu přehlídek a soutěží v oblasti kultury.

Cílem příspěvkového programu v oblasti kultury je realizace a podpora rozvoje všech kulturních žánrů: hudby, tance, divadla, folklóru, filmu, fotografie, uměleckých řemesel, publikační činnosti, výtvarného umění a ostatních souvisejících témat. Důraz bude kladen především na projekty, které...

4.11.2010

V sobotu 30. října 2010 se uskutečnilo v Pivovarském dvoru Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí Posvícenské setkání v rámci příhraničního projektu Jihočeského folklorního sdružení a Volkskultur Niederösterreich „Za lidovými tradicemi se sousedy".

Tuto společensko-kulturní akci navštívily členské folklorní soubory JFoS a to Javor z Lomnice nad Lužnicí, Kovářovan z Kovářova, Furiant z Českých Budějovic i dolnorakouské soubory Singkreis Kottes a dechová hudba Kottes. Mezi dalšími vystupujícími byla také dechová hudba Kovačka z Milevska a soubor Fautores Flautae z Písku.

V dopoledních hodinách se začali na akci k Pivovarském dvoru, kde již vyhrávala kapela Kovačka,...

Foto: Ze slavnostního otevření (240.18 KB) 3.11.2010


Čechy a Rakousko spojuje nový turistický hraniční přechod. V pátek 29. října byl slavnostně otevřen přechod Radvanov - Rading. Přechod leží na trase mezi rakouským Radingem a dnes už neexistující českou příhraniční obcí Radvanov, na místě staré obchodní stezky z českých zemí do Horních Rakous.

Jedná se o otevření posledního turistického hraničního přechodu dle Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou a zřízení určených míst na turistických stezkách ze dne 9. prosince 2005. Podle ředitele krajského úřadu Luboše Průši mělo být vše hotové již v roce 2006. Čtyřleté zpoždění zavinila jednání s majiteli některých pozemků na české straně...

3.11.2010

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo vyhlášení dvou grantových programů, ve kterých mohou neziskové a příspěvkové organizace, obce, ostatní právnické i fyzické osoby působící v oblasti sportu a zájmové činnosti dětí a mládeže žádat o granty na rok 2011. Jedná se o program podpory sportu a program podpory práce s dětmi a mládeží.

V programu podpory sportu mohou žadatelé získat příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení, na organizování veřejně přístupných sportovních akcí s převahou zaměření na mládež. Příspěvek je také určen na organizaci přeborů, činnost sportovních gymnázií, ale i akce handicapovaných sportovců a mezinárodní aktivity v oblasti...

2.11.2010

Od pondělí 1. listopadu 2010 mohou návštěvníci investičního portálu Krajského úřadu Jihočeského kraje získat informace o klastrových iniciativách, které působí na jeho území. Je zde přiblížena obecná problematika klastrů, vloženy užitečné odkazy a také si zde návštěvník může stáhnout přehlednou tabulku, ve které jsou jednotlivé klastry blíže popsány (včetně uvedení seznamu členů, významu pro kraj a kontaktních osob).

Tato sekce by měla sloužit ke zviditelnění samotných klastrů a jejich činností a také k podpoře spolupráce mezi jednotlivými podniky a mezi podniky a veřejnými výzkumnými / vysokoškolskými institucemi. Případní další zájemci o zařazení mezi seznam klastrů...

2.11.2010

Týden zasvěcený ekologické osvětě a výchově začíná v pondělí 8. 11. 2010 a pokračuje až do pátku 12. listopadu. Připraveny jsou tři odborné semináře "Rybožraví predátoři II.", "Stromy a kácení - teorie a praxe" a seminář "Místní místním" a konference "Podzimní dny EVVO", které jsou určeny především pro pedagogické pracovníky a odehrají se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici B. Němcové 49/3 v Českých Budějovicích.

Jihočeské dny zpestří panelová diskuze na kontroverzní téma - "Kácení alejí - jsou silnější pro nebo proti?", která se uskuteční v divadle SUD v Hroznové ulici v Českých Budějovicích. Bližší...

« Předchozí        Aktuální stránka: 272/501        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku