Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

23.11.2010

Spokojený zákazník Jihočeského kraje, České Budějovice, 22. listopadu 2010 ve 14:00 hodin, Krajský úřad Jihočeského kraje

I. Informace o ceně:
1. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále při poskytování služeb, či při uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a „nadstandardně" poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o...

23.11.2010

S environmentální výchovou je možné začít už v mateřské škole. Přesvědčili se o tom účastníci pátečního (19. listopadu) praktického semináře na Krajském úřadu Jihočeského kraje. Byl jim představen projekt „Co se skrývá za bludným kořenem", který vznikl v Libereckém kraji, kde byl také poprvé realizován ve školním roce 2006/2007. Od té doby s ním jeho autorka Jana Modrá seznamuje pedagogy v ostatních krajích ČR. V roce 2010 se projekt pilotně ověřuje také v mateřských školách v Německu. Je určen hlavně předškolákům, ale v praxi je vyzkoušeno, že je do něj možné zapojit i mladší nebo naopak starší děti.

K další inspiraci patřily praktické ukázky z projektu...

23.11.2010

Víte, která evropská země se počtem obyvatel blíží České republice? A že její obyvatelé mají stejně příznivý vztah ke kulinářským specialitám včetně piva stejně jako my? Více poznat zemi „pralinek, krajek a čůrajících chlapečků" budou mít možnost všichni zájemci už tuto neděli vpodvečer. Den Belgie, jejíž předsednictví Radě Evropy za pár týdnů končí, pořádá Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice 28. listopadu od 16.00 hodin v českobudějovickém klubu Solnice.

Akci zahájí představení Belgie studenty Gymnázia v Písku, které bylo zřízeno ve spolupráci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Francouzského společenství Belgie....

19.11.2010

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská v Českých Budějovicích (SŠ OSaP a VOŠ) získala díky rekonstrukci budovy v Nemanické ulici moderní objekt pro kvalitní zajištění studia na vyšší odborné škole. S prostředím, které vzniklo pro pedagogy a studenty, se bude moci veřejnost seznámit v pondělí 22. listopadu od 11:00 do 13:00 hodin, kdy bude budova pro zájemce otevřena.

V rámci projektu „Snížení energetické náročnosti areálu SŠ OSaP a VOŠ" došlo k zateplení budovy Vyšší odborné školy, která má novou fasádu. Ve druhém a třetím patře byly kompletně vyměněny dlažby a rekonstrukce se dočkala i sborovna. Samotné zakázce na...

18.11.2010

Festival na podporu lidských práv se uskuteční od 19. a 20. Listopadu v klubech MC Fabrika a CK Solnice v Českých Budějovicích. Jedním z partnerů hudebně divadelního festivalu Budějovický manifest, který si klade za cíl upozornit na rasovou nesnášenlivost a xenofobii v naší společnosti, je letos opět českobudějovické centrum Europe direct.

Už zítra se návštěvníci dvoudenního multikulturního festivalu mohou těšit na kapely Prohrála v kartách a Ty synci. V rámci sobotního programu mohou zájemci zhlédnout dokumentární český film z projektu Jeden svět na školách, který pořádala obecně prospěšná společnost Člověk v tísni: Kauza Uherské Hradiště (2006).

Po celou dobu...

18.11.2010

Jihočeský kraj převezme památník Jana Žižky v Trocnově. Národní kulturní památka Rodiště Jana Žižky je v současné době v majetku státu. Celý komplex je tvořen zejména kamennou sochou Jana Žižky, muzeem, tzv. Žižkovým kamenem, odkrytými základy dvou bývalých dvorců, roubenou studnou a s tím souvisejícími pozemky. Hodnota nemovitostí v areálu je odhadována na 7,5 milionu korun, hodnota movitých věcí činí přibližně 3 miliony korun.

Jihočeský kraj projevil o památník zájem poté, co jej do vlastnictví odmítly převzít město Borovany a Národní památkový ústav. Zájem o bezplatný převod do svého vlastnictví kraj projevil letos v říjnu. „Jsem přesvědčen, že kraj jako...

Foto: Zrestaurovaná truhla (95.58 KB) 16.11.2010

Jihočeský kraj v letošním roce grantovým programem Podpora muzeí a galerií podpořil řadu kvalitních projektů. Program vyhlášený odborem kultury a památkové péče byl zaměřen na propagaci, modernizaci vybavení a v neposlední řadě na obnovu sbírkových předmětů jihočeských muzeí. Jedním z podpořených subjektů bylo Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích, které získalo grant ve výši 20 tisíc korun na restaurování souboru devíti kusů historického nábytku z expozice muzea.

V těchto dnech byla v muzeu v Netolicích dokončena oprava malované postele, malované truhly prácheňského typu, malované truhly blatského typu, kolébky, koutní skříňky, malovaného misníku, máselnice, skříňky na...

Foto: Z průběhu soutěže (172.11 KB) 16.11.2010

V Kulturním domě v Soběslavi se 11. listopadu konala tradiční soutěž odborných učilišť a praktických škol ve vazbě a aranžování květin. Následující den na ní navazovala veřejností oblíbená a hojně navštěvovaná výstava soutěžních prací žáků ve vestibulu Kulturního domu. Soutěž pořádala škola zřizovaná Jihočeským krajem - Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav.

Letošní ročník byl protkán leckdy nedoceněným tématem, které bylo zakomponováno do všech třech soutěžních úkolů. S „řemeslem" ve formě volně vázané kytice určené absolventovi k předání výučního listu, případně maturitního vysvědčení, ve druhém úkolu se šerpou zdobenou květinami k...

16.11.2010

Celkem 125 milionů korun investuje Ředitelství silnic a dálnic do oprav silnic I. třídy v Jihočeském kraji ještě do konce roku 2010. Řidiči by se měli připravit na následující uzavírky a omezení provozu:

- Silnice I/20 Lnáře, okres Strakonice úsek od křižovatky za čerpací stanicí Lnáře po odbočení na místní komunikaci ke klášteru. Termín od 20.11.2010-12.12.2010

- Silnice I/20 Blatná, okres Strakonice 1. Úsek - začíná u Čerpací stanice a končí u železničního přejezdu, 2. úsek - začíná 25 m za křižovatkou silnic I/20 a II/175 a končí u cedule Blatná. Termín od 15.11.2010-15.12.2010

- Silnice I/22 ve Strakonicích úsek mezi křižovatkou silnice I/22 a místní...

« Předchozí        Aktuální stránka: 281/512        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku