Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Radní Jana Krejsová (82.18 KB) 13.10.2010

Jihočeské školství a oblast mládeže a sportu mají za sebou dva roky nového volebního období. Ve sportovní terminologii tedy první poločas. Není to jednoduchý systém, vždyť škol a školských zařízení zřizovaných krajem je 136 a škol zřizovaných obcemi je přes 400. Všem těmto organizacím musejí doputovat správně finanční prostředky ze státního rozpočtu, krajským školám navíc ještě provozní a investiční prostředky, v celkové hodnotě přes 5 miliard korun.

Období od roku 2008 je obdobím intenzivního čerpání prostředků z fondů EU. Krajské školství se aktivně věnuje zlepšení energetických a ekologických podmínek fungování škol a s počtem 34 úspěšných projektů v celkové hodnotě...

Foto: Ze semináře BESIPa (105.93 KB) 13.10.2010

Učitelé se budou vzdělávat na semináři BESIP. Seminář pro pedagogy v pondělí 18. října od 9:00 hodin pořádá Krajský úřad Jihočeského kraje pod záštitou 1. náměstka hejtmana Martina Kuby v hlavní budově v ulici U zimního stadionu v Českých Budějovicích v sálu zastupitelstva.

Vzdělávací akce se bude věnovat problematice dopravní výchovy na školách, metodice a systému bezpečnosti silničního provozu (BESIP) a grantové politice Jihočeského kraje. Se svými příspěvky mj. vystoupí dopravní psycholog, zástupci integrovaného záchranného systému, pracovníci Ministerstva dopravy České republiky a odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje. K účasti na...

Foto: Prezentace JČK v Mnichově 7.10.2010, v pozadí panely zřizovaných organizací JČK (129.22 KB) 12.10.2010


Jihočeský kraj prezentoval svou kulturu v Českém centru v Mnichově. Jižní Čechy se zde 7. října představily jako destinace s bohatou kulturní nabídkou. Tato akce byla rovněž příležitostí prezentovat nové informační panely a propagační brožury zřizovaných organizací Jihočeského kraje, které jsou v působnosti odboru kultury a památkové péče.

Prezentaci v Českém centru zahájil Josef Hlobil, generální konzul České republiky ve Spolkové republice Německo, a Otto Seidel, radní města Mnichova, spolu s Janou Krejsovou, členkou Rady Jihočeského kraje a Kamilou Hrabákovou, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Následovala krátká...

12.10.2010

Ministerstvo zdravotnictví ČR pro rok 2011 opět vyhlásilo Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Program vychází z usnesení vlády ČR ze dne 29. března 2010 č. 253 „Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením" na období 2010 - 2014. Poskytování dotací na vybrané projekty v rámci programu je konkrétní formou pomoci nejrůznějším typům státních i nestátních organizací, vymezeným subjektům na aktivity a činnosti, naplňující záměry programu.

Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace mohou být příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví ČR, organizace v přímé působnosti jiných resortů, organizace v...

Foto: Hejtman Jiří Zimola děkuje starostce Tvrzic Martě Kadlecové (99.46 KB) 12.10.2010


Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola dnes poděkoval za odvedenou práci starostům a starostkám, kteří v letošních komunálních volbách už nekandidují. Do salonku v hotelu Budweis v Českých Budějovicích se jich sjelo téměř čtyřicet. Vyslechli si od hejtmana poděkování za dlouholetou práci v obecních a městských zastupitelstvech a převzali pamětní list. Podle hejtmana Zimoly je každodenní prací starosty zájem o rozvoj obce, o vyvezení popelnic, fungující veřejné osvětlení, ale i radostnější záležitosti typu shánění eurofinancí a dotací na čističky odpadních vod, rekonstrukci škol a mnoho dalších akcí.

„Pracujete na pozici, na kterém vám každý obyvatel vaší obce...

11.10.2010


Ve dnech 12. až 15. října 2010 se v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční Consortium Meeting projektu SoNorA. Projekt SoNorA je mezinárodní projekt partnerů z 6 zemí Evropy (Polsko, Německo, ČR, Rakousko, Slovinsko a Itálie), který se zabývá dopravním spojením severu a jihu Evropy.

Konferenci zahájí svými vystoupeními hejtman Mgr. Jiří Zimola a jeho první náměstek MUDr. Martin Kuba. Předpokládá se účast 60 - 80 účastníků z 6 zemí Evropy. Z České republiky zde budou mít své zástupce kromě Jihočeského kraje také například ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic nebo Ústecký a Středočeský kraj. Svým...

11.10.2010


Pedagogové 1. stupně ZŠ Jihočeského kraje se 4. října na krajském úřadě účastnili semináře. Tato vzdělávací akce byla realizována v rámci projektu EVVOluce aneb environmentální výchova a průřezová témata na klíč.

Dopolední program byl věnován environmentální a multikulturní výchově, odpolední byl rozšířen o téma výchovy demokratického občana. Kromě ukázky výukových programů přítomní pedagogové ocenili balíčky metodických a informačních materiálů a výukových pomůcek - mnohdy i velmi netradičních. Seminář zajistilo táborské Centrum ekologické výchovy Ochrany Fauny ČR Votice ve spolupráci s odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ. Projekt je financován...

11.10.2010


Pedagogové základních a středních škol Jihočeského kraje čerpali inspiraci na semináři, který se věnoval problematice školních zahrad a dětských hřišť budovaných v přírodním stylu. Seminář se v Českých Budějovicích uskutečnil 30. září.

Pedagogové se zde seznámili s obecnými principy založení přírodních zahrad, s možnostmi využití přírodní zahrady při výuce, načerpali inspiraci z představených příkladů dobré praxe z Rakouska a Německa, získali dvě zajímavé tematické publikace. Součástí semináře byla komentovaná prohlídka dvou přírodních zahrad - zahrada u Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích a první soukromá certifikovaná přírodní...

Foto: Radní Jihočeského kraje František Štangl a Karel Vlasák na výstavě (114.46 KB) 11.10.2010

Součástí třináctého ročníku Svatováclavského posvícení organizovaného velvyslanectvím České republiky ve Vídni bylo představení pěti českých krajů z pohledu potravinářské produkce. Velký dojem udělala prezentace kvalitních potravin z jižních Čech, kterou organizačně zajišťovala Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK) na základě podpory Euroregionu Silva Nortica. Své originální dobroty zde nabízeli k ochutnání majitelé a zástupci fi rem Ing. Václav Kozel, ZEFA Volary, s. r. o., MADETA, a. s., Vladimír Cais, Blatenská ryba, spol. s r. o., Karel Gregora, Lihovar Poněšice, s. r. o., Měšťanský pivovar Strakonice, a. s., a BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a....

« Předchozí        Aktuální stránka: 298/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku