Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Z dětského tábora (183.17 KB) 15.07.2010

Na stále menší samostatnost dětí upozorňují vedoucí letních táborů. Potvrdila to jihočeská krajská komise odboru školství a mládeže Jihočeského kraje, která v těchto dnech kontroluje základny letních dětských táborů pořádaných domovy mládeže Jihočeského kraje.

„Kromě pravidelných kontrol podmínek pobytu dětí na táboře zjišťujeme samozřejmě i kvalitu programu, který pro děti vedení tábora připravuje. Při diskusích pak vedoucí často zmiňují, že přijíždějí děti, které jsou čím dál méně samostatné," podotýká radní Jihočeského kraje pro školství Jana Krejsová.

Z patnáctileté zkušenosti organizace a vedení dětských letních táborů na Turistické...

Foto aktualita (256.84 KB) 15.07.2010

Organizace Daphne ČR - Institut aplikované ekologie vyhlásila pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje soutěž „Nejkrásnější jihočeská louka 2010". Vlastníci pozemků v Jihočeském kraji nebo ti, kdo na nich hospodaří, mohou do konce července nominovat louku nebo pastvinu, kterou mají rádi a která je pro ně ta NEJ. O vítězce rozhodne komise složená z lidí různých oborů - přírodovědeckého, zemědělského či krajinářského.

„Louky neodmyslitelně patří k dnešní české krajině, dotvářejí její typický vzhled a hostí řadu rostlin a živočichů, které jinde nenajdeme. Touto soutěží bychom chtěli ukázat, že pěkné a zajímavé jsou i díky tomu, že se o ně někdo stará, že na...

14.07.2010

Jihočeský kraj udělal další krok k centrálnímu nákupu energií. Rada Jihočeského kraje schválila výběr firmy, která zpracuje projekt. Na základě projektu bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele energií pro organizace zakládané, zřizované a ovládané Jihočeským krajem. Cílem centrálního nákupu energií pro krajská zařízení je úspora prostředků, které zařízení za elektřinu a plyn platí. „Od projektu si slibujeme úspory v řádu několika desítek milionů korun ročně. Zkušenosti z krajů, které už centrální nákup energií zrealizovaly, hovoří o tom, že můžeme očekávat úspory 20-30 milionů ročně," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Organizací zakládaných,...

Foto: Opravený přístřešek na naučné stezce (225.21 KB) 13.07.2010

V průběhu května a června byly dokončeny každoroční práce pro zajištění prázdninové sezony na Blatské stezce. Ve spolupráci se studenty SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí byly v rámci jejich odborné praxe obsečeny přístupové cesty, vyřezány křoviny a odstraněny drobné polomy. Dále byly podél celé naučné stezky sesbírány odpadky a opraveny naučné informační cedule a směrovky.

Díky sponzorským darům byla opravena zbývající část chodníku k vyhlídce na zatopenou plochu a opraven můstek přes hlavní odvodňovací stoku v první čtvrtině naučného okruhu. K odpočinku může od letošní sezony posloužit nový přístřešek, který byl postaven na začátku okruhu...

Foto: Ze slavnostního předávání výučních listů (108.97 KB) 12.07.2010

Absolventi Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické v učebních oborech Automechanik, Karosář, Autoelektrikář, Provoz motorových vozidel, Obráběč kovů, Zámečník a Tiskař si své vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy převzali v kulturním centru Bazilika v Českých Budějovicích. Předání závěrečných dokumentů o studiu se uskutečnilo 29.6.2010 za účasti krajské radní pro oblast školství Jihočeského kraje Jany Krejsové a generálního ředitele firmy MOTOR Jikov Group a.s. a předsedy představenstva Jihočeské hospodářské komory Miroslava Dvořáka. Předání proběhlo v přátelské atmosféře.

12.07.2010

Žadatelé, kteří žádají o finanční podporu v rámci Grantového programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (GP OP LZZ), prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, výzva č. 66 Podpora vzdělávání a rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb (netýká se aktivity pod bodem A) a výzva č. 67 Podpora sociální integrace a sociálních služeb (pouze v případě činností A), musí doložit povinnou přílohu č. 2 s názvem „Příloha - vyjádření příslušného krajského úřadu k podpoře projektu - návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje". Formulář povinné přílohy lze získat na www.esfcr.cz....

2.07.2010

Od začátku června je pro veřejnost snazší najít parkovací místo před hlavní budovou Krajského úřadu Jihočeského kraje. Parkování vyhrazené pro veřejnost bylo zavedeno kvůli poptávce občanů, kteří vyřizovali své záležitosti na krajském úřadu. Parkovací místa se jim ale špatně hledala. Proto si úřad od Statutárního města České Budějovice pronajal pozemek před budovou v ulici U Zimního stadionu. „V červnu probíhal zkušební provoz. Denně tuto možnost využily desítky lidí. Všichni si snadné a bezplatné parkování pochvalovali. Nestalo se, že by parkoviště bylo plně obsazené a někdo neměl možnost zaparkovat," uvedl ke zkušebnímu provozu parkování před krajským úřadem vedoucí...

2.07.2010

Schůze se koná od 9,00 hodin v zasedací místnosti Secese Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 3. n.p. č. 3076. Jednání Rady Jihočeského kraje jsou neveřejná.
Tisková konference po schůzi Rady Jihočeského kraje se koná ve středu 14. července v 9:00 v presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální věci Rady Jihočeského kraje za I. pololetí roku 2010
3. Zpráva o činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje za I. pololetí roku 2010
4. Zpráva o činnosti Kulturní komise Rady Jihočeského kraje za I. pololetí 2010
5. Změna č....

2.07.2010


Vítězi soutěže „O Křišťálovou popelnici" za rok 2009 se z Jihočeského kraje staly město Mladá Vožice a obec Opařany. Zástupci společnosti EKO-KOM, a.s. vyhlásili výsledky celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popelnici" za rok 2009 na slavnostním večeru, který se každoročně koná v rámci konference Odpady a obce v Hradci Králové.

V soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků a míry aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek odpadů. Do hodnotících kritérií spadá i komplexnost hospodaření se všemi komunálními odpady v obci a také informování občanů o způsobech nakládání s...

« Předchozí        Aktuální stránka: 307/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku