Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto: Nová budova rektorátu a Filozofické fakulty (124.59 KB) 4.11.2009


Jihočeská univerzita dnes slavnostně otevřela novou budovu rektorátu a Filozofické fakulty. Rektorát, jenž byl dosud v nájmu, získal své první vlastní sídlo, filozofická fakulta po třech letech od vzniku moderní zázemí pro vzdělávání.

„Pětipodlažní objekt s prosklenou fasádou byl vybudován za 360 milionů korun. Postavila se za ně i budova akademické knihovny, jež bude otevřena v lednu. Díky tomu, že má rektorát vlastní prostory, budeme moci prvního ledna příštího roku nastartovat také centralizaci ekonomických agend. Díky nové budově Filozofické fakulty se zlepšily provozní, studijní a další podmínky pro studenty i pedagogy a vědecké pracovníky," říká...

4.11.2009

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic upozorňuje na vyhlášení prvního ročníku projektu Gypsy Spirit v České republice. Projekt je realizován pod záštitou eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimíra Špidly a ministra pro lidská práva Michaela Kocába. Snahou projektu je vytvořit tradici oceňování příkladů dobré praxe v oblasti integrace Romů a tím podpořit pozitivní obraz Romů ve společnosti.

Ceny Gypsy Spirit se předávají v 5 kategoriích:

  • Nevládní organizace: - realizace konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny a dosažené výsledky
  • Společnost - Firma: -...
4.11.2009

V letošním, již 3. ročníku soutěže České hlavičky, jejíž výsledky byly před několika dny vyhlášeny v Brně, uspěli dnes už bývalí studenti oktávy českobudějovického gymnázia v České ulici Jiří Lísal a František Novák. Se svou prací „Vlivy na složení vody v potocích" obsadili v kategorii Genus druhé místo.

„České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Jedná se o soutěž pro děti ze základních škol a středoškolskou mládež," říká ředitel gymnázia Miroslav Chalupský.

Cílem práce Jiřího Lísala, nyní studenta...

4.11.2009

Od tohoto měsíce Europe Direct ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice se ujalo nové iniciativy a připravilo jak pro zbytek tohoto roku tak pro rok následující akci pod názvem „Evropský den". První zájem o tuto iniciativu projevila Integrovaná střední škola stavební Nerudova v Českých Budějovicích, kde se celý program uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu.

O co se jedná, nám pomohla přiblížit referentka evropského informačního střediska Europe Direct Barbora Soukupová: „Program Evropského dne se skládá ze tří základních částí - přednášek o EU, promítání filmu z projektu společnosti Člověk v tísni „Jeden svět na školách" a hry s Kolem...

4.11.2009

Jihočeský kraj našel po třinácti letech společnou řeč se Správou NP Šumava v oblastech možností rozvoje lipenského regionu. Návrhem řešení by měla být realizace tiché ekologické lanovky z české Nové Pece či Horní Plané na rakouský Hochficht.

Shodu v názorech na citlivý a trvale udržitelný rozvoj území části Šumavy označil hejtman Jiří Zimola za naprosto průlomovou. „Správa parku se dostává na stejnou notu jako je Jihočeský kraj v zásadách jeho územního rozvoje. Počítá totiž s možným propojením české strany s rakouskou stranou sjezdovek, a to například formou lanovky," uvedl po jednání pracovní schůzky Horní Lipensko Zimola.

Podle slov ředitele Správy NP...

3.11.2009

Ochutnávkou pokrmů, které patřily ke každodennímu životu lidí na Šumavě, se včera rozloučila s návštěvníky doposud nejúspěšnější výstava Jihočeského muzea Šumava Karla Klostermanna. „O její mimořádnosti svědčí na pět hustě popsaných návštěvnických knih a 65 247 návštěvníků; dalších 5 100 lidí přišlo na doprovodné akce výstavy," uvedl při dnešním slavnostním ukončení výstavy ředitel Jihočeského muzea Pavel Šafr.

Do plátěného ubrousku řemeslníků nebo pod pokličky hospodyň poté nechali přítomné nahlédnout autoři jednotlivých částí expozice. Podle etnografa Jihočeského muzea Františka Krejči byla moučná kaše omaštěná lněným olejem téměř denním jídlem dřevařů, ale...

3.11.2009

Přijměte pozvání na zajímavé akce, které se budou konat v rámci Jihočeských dnů EVVO (Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) za podpory Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje.

Týden zasvěcený ekologické výchově a osvětě začíná v pondělí 9. 11. 2009 „Setkáním zástupců Jihočeského kraje se zástupci jihočeských ekologických neziskových organizací" a pokračuje až do pátku 13. 11. 2009. Připraveny jsou dva odborné semináře "Voda v krajině" a "Rybožraví predátoři", panelová diskuze na kontroverzní téma kůrovce na Šumavě, konference pro pedagogické pracovníky "Podzimní dny EVVO" a...

Foto: Kamenosochařské sympozium v ZŠ Jana Husa v Písku mělo mezi žáky velký ohlas (142.95 KB) 2.11.2009


Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, nabízí v současné době studium na šesti umělecky zaměřených oborech. Není proto divu, že škola hledá atraktivní cesty, jak seznámit žáky vyšších ročníků základních škol s náplní oborů. Myšlenka hledání vhodné formy prezentace dvou z oborů - kamenosochařství a výtvarného zpracování keramiky, stála již v roce 2004 u zrodu koncepce dětských kamenosochařských sympozií. Po prvním ročníku, který se uskutečnil v Českém Krumlově, škola postupně uspořádala sympozia vždy v červnu a v září na základních školách v Českých Budějovicích, Prachaticích , Písku a v letošním roce...

Foto aktualita (130.29 KB) 30.10.2009


Přímým dědicem vzdělávacích institucí v Dačicích, které již od konce 19. století připravovaly pro praktický život mnoho generací živnostníků, řemeslníků, později kvalifikovaných dělníků i podnikatelů, tak se cítí být Střední škola technická a obchodní Dačice. Právě před 30 lety získala škola status samostatné vzdělávací instituce jako Střední odborné učiliště strojírenské.

Oproti stavu 70. let minulého století je současný profil školy jako vzdělávací instituce podstatně změněný a škola nežije a ani nechce žít jen svou minulostí. Dokladem toho je právě dokončená rekonstrukce celého školního areálu.

„Pláště všech budov byly zatepleny, vyměněna byla všechna...

« Předchozí        Aktuální stránka: 317/492        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku