Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

Foto aktualita (84.32 KB) 1.06.2010

O podmínkách a metodách reformy veřejných financí přednášel včera (31.5.) na Krajském úřadu Jihočeského kraje profesor Jan Švejnar. Přítomní se měli možnost seznámit se současnou makroekonomickou situací, přístupy k veřejným financím a s možnostmi reforem. Obsah prezentace je dostupný v příloze.

1.06.2010

Ve dnech 3. a 4. června zavítá do Jihočeského kraje velvyslankyně Kanady J.E. Valerie Gail Raymond. Ve čtvrtek navštíví společně s jihočeským hejtmanem jindřichohradeckou Jesuitskou kolej, následovat budou jednání o možnostech spolupráce na hospodářské či akademické bázi. Ve 14. hodin vystoupí jako přednášející s příspěvkem „Zažijte Kanadu" na jindřichohradecké Fakultě managementu VŠE.

V pátek čeká J.E. Valerii Gail Raymond prohlídka zámku v Dačicích, měst Slavonic a Landštejna, kde kanadské velvyslankyni předají ( kolem 11.30 hodin) starostové okolních obcí symbolický klíč České Kanady.

Spolupráce Jihočeského kraje s Kanadou:

  • v roce 2007...
31.05.2010

Nově ustavená spolupráce neziskových organizací Jihočeského kraje, tzv. PANEL, přináší první hmatatelné výsledky. Český červený kříž ve spolupráci s Diecézní charitou a ADROU vypravil v úterý 25. května 2010 zásilku humanitární pomoci na povodněmi postiženou Moravu. Po koordinaci krizového štábu oblastního sdružení Českého červeného kříže Přerov byla materiální pomoc předána v Kojetíně a v znovu těžce zkoušených Troubkách. V tamní vyplavené mateřské škole např. našla uplatnění i materiální pomoc poskytnutá MŠ v Hluboké nad Vltavou. Díky společnému postupu tak hygienické a dezinfekční potřeby i další materiál lépe najde své adresáty.

PANEL je novým společným projektem...

31.05.2010

Před Krajským úřadem Jihočeského kraje bude snadnější najít parkovací místo. V důsledku zvýšené poptávky po parkovacích místech pro návštěvy na krajském úřadu byl od Statutárního města České Budějovice pronajat pozemek před Krajským úřadem Jihočeského kraje v ulici U Zimního stadionu 1952/2. Jedná se o parkovací stání od hlavního vchodu směrem k Lidické třídě označená čísly 16-28. Návštěvníkem, který může na tomto vyhrazeném stání parkovat, se rozumí občan, který jde vyřizovat své záležitosti na krajském úřadě, účastní se jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje, navštíví veřejná jednání pořádaná krajem a krajským úřadem. Dále je návštěvníkem, pro kterého je parkování vyhrazeno,...

31.05.2010

Třetí výzvy pro předkládání neinvestičních projektů zabývajících se vzděláváním, které vyhlásil na počátku května Jihočeský kraj, jsou v plném proudu. Žadatelé mohou své projekty předkládat do 14. června 2010. Do této doby je také možné při psaní žádostí využívat osobní konzultace s pracovníky oddělení řízení grantů a projektů na Odboru evropských záležitostí.

Výzvy byly vyhlášeny v Prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání. Pro oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. V rámci těchto výzev je podporována celá...

Foto: Z průběhu semináře (107.58 KB) 28.05.2010

Na třicet zástupců obcí, škol, volnočasových organizací nebo příhraničních sdružení se ve středu zúčastnilo semináře o možnostech zahraniční spolupráce obcí. Začátkem roku aktualizovalo oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce KÚ Jčk přehled zahraniční spolupráce obcí, ze které vyplynulo přání starostů o větší informovanosti v oblasti možností financování svých přeshraničních partnerství.

Jednotlivé prezentace zaměřili přednášející na možnosti získání finančních prostředků pro podporu spolupráce obce či školy se zahraničními partnery programy dostupné obcím či školám. Jednatel Euroregionu Silva Nortica Pavel Hložek představil přítomným podmínky a fungování Fondu...

Foto: Cena za 1. místo, v pozadí propagační materiály kraje (164.31 KB) 28.05.2010


Propagační materiály Jihočeského kraje sbírají jedno ocenění za druhým. Po získání ceny v kategorii Short List 7. ročníku soutěže Tourmap pořádané agenturou CzechTourism je to 1. místo v kategorii evropských regionů Euroregionpropag na 14. ročníku národní soutěžní přehlídky propagačních materiálů měst TOURPROPAG 2010 v Písku.

„Přehledný fotografiemi nabitý katalog nazvaný Jižní Čechy Perla České republiky dává návštěvníkovi z jiného regionu základní přehled přírodních, kulturních i technických skvostů jižních Čech. Podtitul stejné řady, který má v názvu Hrady a zámky jako v pohádce, láká do sídel jihočeských šlechtických rodů a Ráj pro cyklisty přináší...

27.05.2010


Zástupci obcí a nestátních neziskových organizací, aktivisté zabývající se romskou problematikou, představitelé samosprávy Jihočeského kraje a zástupci Krajského úřadu se už po třetí sešli na odborném semináři. Ten se konal 26. května v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje a organizoval jej Odbor regionálního rozvoje územního plánování, stavebního řádu a investic.

Zástupkyně Úřadu vlády ČR seznámila účastníky semináře s Koncepcí romské integrace na období 2010 - 2013, zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR informovala o vzdělanostní nerovnosti podle etnického původu žáků, o podpoře inkluzívního vzdělávání, přiblížila účastníkům semináře...

27.05.2010

Změna klimatu - neustále diskutované téma na české i evropské politické scéně a nejen tam. Ke změnám klimatu se většinou vyjadřují vrcholní politici. Jak ale vnímá toto téma umělecká scéna? Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci výstavy nazvané "Šance pro klima", která vznikla na základě spolupráce Zastoupení Evropské komise společně s British Council a Informačním centrem OSN. Výstupem tohoto projektu je výstava děl českých karikaturistů, pohlednice a kalendář.

Expozici tvoří celkem čtrnáct panelů, z nichž dva jsou informativní a sdělují veřejnosti možné důsledky globálního oteplování. Návštěvníkům se otevře už příští úterý 1. června a ke shlédnutí bude v...

« Předchozí        Aktuální stránka: 317/528        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku