Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

19.03.2009


Celkem 11,5 milionu korun vynaložila v loňském roce Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na vyspravení děr po zimě 2007/2008. „Jaká částka to bude letos zatím nedokážeme říct, ale bude to určitě víc než loni, protože výtluky, které se po letošní zimě na jihočeských silnicích objevily, jsou poměrně rozsáhlé," říká ředitel správy Miloslav Ouředník. Jak uvedl, s výspravami výtluků začali již v nižších polohách a bude-li v následujících dnech příznivé počasí a zima opravdu skončí, začne se pracovat i na dalších místech kraje. „Bude-li počasí přát, zásadní problémy na silnicích II. a III. třídy, tedy těch, jež jsou v majetku Jihočeského kraje, by měly...

19.03.2009

Prostory Krajského úřadu Jihočeského kraje představují v těchto dnech ex libris, tedy knižní značky 78 předních českých a slovenských výtvarníků z let 1988 - 2005. Výstavu sami autoři nazvali IPSE SIBI (sami sobě). Zvláštností kolekce, která obsahuje „obrázkové podpisy" A. Borna, J. Kavana, V. Komárka, J. Bareda, K. Tomana, M. Šechtlové a dalších, je volný výběr námětů i grafické techniky.

Jihočeský kraj finančně podpoří ještě letos projekt nazvaný Ex libris Josefa Váchala. Tvorbu tohoto významného autora, spjatého s jihočeskou částí Šumavy, připomene monografická publikace s obrázkovým katalogem. Připravuje ji právě Spolek sběratelů a přátel ex libris....

18.03.2009


Jihočeský kraj byl v loňském roce velmi úspěšný při podání žádostí v Operačním programu Životní prostředí, konkrétně v oblasti realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Díky tomu bude celkem šestnáct středních škol, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj, realizovat projekty za více než 270 milionů korun v oblasti úspor energie a využití odpadního tepla. „Cílem těchto projektů je snižování spotřeby energií zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, tedy zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí a výměna oken," říká Martin Kuba, první náměstek jihočeského hejtmana.

Finanční prostředky na tyto akce tedy školy...

Foto aktualita (21.60 KB) 18.03.2009

Ve snaze sjednotit prezentaci Jihočeského kraje s prezentací regionu v oblasti turismu, jež je pro jižní Čechy významnou doménou, se vedení Jihočeského kraje rozhodlo začít užívat nový logotyp pro Jihočeský kraj. Vytvořila ho Helena Jiskrová. Logotyp a jeho užití včera (úterý 17.3.) schválila Rada Jihočeského kraje. „Navržená loga odpovídají naší představě o prezentaci kraje jako do jisté míry tradičního, ovšem i dynamicky se rozvíjejícího regionu," uvedl hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

S ohledem na potřeby moderní a jednotné prezentace Jihočeského kraje zejména v oblasti cestovního ruchu vypsala Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s...

18.03.2009

Záměr odvolání některých stávajících a zvolení nových členů dozorčích rad jihočeských nemocnic, který vyplývá z koaliční smlouvy, projednala na svém včerejším zasedání Rada Jihočeského kraje. Kraj je jediným akcionářem těchto akciových společností. Jednotlivé dozorčí rady, které jsou v každé z krajských nemocnic devítičlenné, tvoří z jedné třetiny členové zvolení z řad zaměstnanců. Na doporučení zastupitelstva odvolala Rada kraje pouze ty členy, které má kraj ve své gesci. Tedy dvě třetiny členů dozorčích rad.
„To znamená, že v nemocnicích zůstávají členy dozorčích rad ti, kteří jsou zvoleni zaměstnanci. Zbývajících šest se změnilo na základě klíče tři ku třem,...

17.03.2009

Schůze se koná od 9.00 hod v zasedací místnosti SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 3. n.p. č. 3076. Jednání Rady Jihočeského kraje nejsou veřejně přístupná.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (Mgr. Zimola, mat. č. RK 347/2009)
2. Vzdání se funkce přísedícího krajského soudu (Mgr. Zimola, mat. č. RK 394/2009)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Zkvalitnění výuky automobilních, strojírenských a dopravních oborů na VOŠ, SPŠ automobilní a technické" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 356/2009), dodatečně
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky...

17.03.2009


S deseti miliony korun pro rozvoj venkova a krajiny v letošním roce počítá grantový program „Podpora rozvoje venkova a krajiny pro rok 2009", jehož vyhlášení minulý týden schválili krajští zastupitelé. Žádosti o dotaci mohou zájemci podávat do 3. dubna do 14 hodin.

Tento grantový program zahrnuje pět samostatných opatření, jejichž názvy jsou totožné s názvy pěti grantových programů, které vyhlašoval Jihočeský kraj v uplynulých letech samostatně. Jedná se o opatření „Tvorba krajiny a podpora biodiverzity" (předpokládaná alokace je 7 milionů korun), „Podpora chovu ryb ve vodních tocích" (700 tisíc korun), „Podpora environmentální...

Foto aktualita (65.25 KB) 17.03.2009

Pomoc Demokratické republice Kongo v oblastech postižených nedostatkem pitné vody je cílem humanitárního projektu Vodní kapka, na kterém spolupracují Diecézní charita České Budějovice a Energie AG Bohemia. ,,Nestává se často, aby se podniky spojovaly s humanitárními organizacemi za účelem řešení zcela konkrétních problémů a realizace projektů, zvláště jedná-li se o pomoc v zahraničí, pomoc na jiném kontinentě. Jsem ráda, že mohu podpořit myšlenku projektu Vodní kapky a zaštítit spolupráci příhraničních projektů," říká Ivana Stráská, náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální věci a zdravotnictví.
Jednotlivé cíle projektu mají za úkol zajistit obyvatelům v diecézi...

16.03.2009

Jihočeský kraj prodá rodinný dům čp. 1446 postavený na stavební parcele KN č. 2238 včetně všech jeho součástí a příslušenství, studny, venkovních úprav, trvalých porostů a včetně stavební parcely KN č. 2238 o výměře 132 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely KN č. 1853/2 o výměře 1072 m2, zahrada, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na LV č. 496 pro obec a k. ú. Písek za nejvyšší nabídnutou cenu, nejméně však za kupní cenu 3.028 090,-- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitostí

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a...

« Předchozí        Aktuální stránka: 395/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku