Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

22.01.2009

Střední škola ve Vimperku, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, včera otevřela učebnu pro výuku počítačové grafiky a střihových programů. Učebna je svým vybavením v regionu unikátní. Pořízení počítačů Apple Macintosh přišlo na sto tisíc korun. Učebna bude sloužit zejména studentům maturitního oboru mechanik elektronik, který je zaměřen na výuku televizní studiové a zvukové techniky, počítačové grafiky a výrobu počítačové reklamy. Studenti se v učebně naučí lépe pracovat s trojrozměrnou počítačovou grafikou a učebnu mohou využívat i k výrobě počítačové reklamy. „Vybudováním této učebny posunula škola opět výukový standard o několik kroků vpřed. Díky tomu můžeme vyučovat...

21.01.2009

Jihočeský kraj se chystá od 1. února zrušit zdravotnické poplatky ve svých zařízeních, snížení finanční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby bude pro mnohé instituce likvidační a pozvánka na výstavu, to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si nejnovější Jihočeské rozhlasové noviny

21.01.2009


V jihočeských krajských nemocnicích by měli lidé od 1. února přestat platit regulační poplatky. Rada kraje na svém včerejším jednání doporučila krajským zastupitelům, aby na svém jednání v úterý 27. ledna vyslovili souhlas s poskytnutím finančních darů z rozpočtu Jihočeského kraje od 1. února pojištěncům, nebo jejich zákonným zástupcům, kterým vznikla povinnost hradit regulační poplatek ve zdravotnických zařízeních zřizovaných nebo zakládaných Jihočeským kraje dle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
„Týká se to sedmi krajských nemocnic v každém bývalém okresním městě, Zdravotnické...

21.01.2009


Jihočeský kraj i pro letošní rok ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravil možnost využití zvýhodněného regionálního úvěru pro malé a střední podnikatele s méně než 50 zaměstnanci. O jeho schválení rozhodnou krajští zastupitelé na svém zasedání 27. ledna.
Tento program je v Jihočeském kraji již od roku 2003 a je o něj z řad podnikatelů stálý zájem. Pro letošní rok je v něm připraveno 23 milionů korun, maximální výše podpory je navrhována v částce jednoho milionu s pevnou úrokovou sazbou pět procent. V loňském roce bylo v tomto programu 19 milionů korun, v samém začátku v roce 2003 to bylo pět milionů.
„Nechceme v žádném případě...

21.01.2009

Krajský úřad - Odbor grantů a evropské integrace pořádá Seminář pro žadatele a příjemce dotace v rámci OP Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013, který se koná v pondělí 9.2.2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Sál Zastupitelstva (č. dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: jaksova@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 330 a to nejpozději do 5.2.2009. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánku s podrobnostmi najdete v rubrice ...

21.01.2009

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko 2007 - 2013, které se konalo 15.-16. prosince 2008 ve Vídni, byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 27. února 2009. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, které proběhne 12.-13. května 2009.

Projektové žádosti je možné průběžně konzultovat s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Návara, Bc. Jakšová, Mgr. Kaplan). Další...

21.01.2009

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích chce rozšířit své služby. Ve výběrovém řízení na poskytování a úhradu zdravotní péče pro oblast Prachatice, Tábor a Č. Budějovice s okolím, které se konalo minulý týden, získal tři ze čtyř hlasů v oborech domácí péče a domácí hospicová péče pro oblast Prachatice s okolím. Další nestátní zdravotnické zařízení, Agentura domácí zdravotní péče Pavla Šimečková - IVAS pro České Budějovice s okolím, zabodovala třemi hlasy v oboru domácí péče; žádný hlas však nezískala v oboru domácí hospicová péče.
„Odborná komise posuzovala předpoklady dvou nestátních zdravotnických zařízení k potenciálnímu rozšíření uzavřených smluv s...

19.01.2009

Zasedání se bude konat od 10:00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 2, České Budějovice. Jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání jsou zveřejňovány v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Navržený program zasedání:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 9. 12. 2008 do 12. 1. 2009 (J. Zimola, č.t. 12/2009)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (J. Zimola, č.t. 10/2009)
3. Zpráva o vyřizování podnětů, dotazů a...

16.01.2009

Ministerstvo pro místní rozvoj opět připravilo v roce 2009 podporu hypoték pro mladé lidi do 36 let. Cílem je zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení pro mladé lidi, a tím jim napomoci při zajištění vlastního bydlení. Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. Základní podmínky poskytnutí podpory, seznam hypotečních bank přijímajících žádosti a další podrobné informace jsou dostupné na stránkách MMR v článku Podpora hypoték pro mladé lidi na starší byty.

« Předchozí        Aktuální stránka: 406/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku