Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

15.01.2009

Jako součást spuštění 2. výzvy OP CENTRAL EUROPE - organizuje JTS tři semináře pro vedoucí žadatele:

  • 9.-10. února 2009, Benátky, Itálie
  • 16.-17. února 2009, Budapešť, Maďarsko
  • 24.-25 února 2009, Stuttgart, Německo

Záměrem těchto setkání je podpořit přípravu žadatelů projektů budoucích a jejich projektových partnerů. Budou zde zdůrazněny důležité informace s ohledem na žadatele a management. Dále bude možné po předchozí dohodě prezentovat a diskutovat návrhy projektů se členy JTS.

Více informací naleznete na: http://www.strukturalni-fondy.cz nebo ...

15.01.2009

Operační program CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován z ERDF otevírá 8.ledna 2009 2. výzvu pro předkládání projektů, s cílem podpořit nadnárodní územní spolupráci ve středoevropském prostoru. Žadatelé mají možnost předložit návrh projektu společné mezinárodní spolupráce mezi veřejnými a soukromými subjekty do 18. března 2009. Podobně jako při 1. výzvě, která se uskutečnila minulý rok musí na projektu spolupracovat partneři nejméně ze tří zemí, ze kterých minimálně dvě jsou zastoupeny v regionu programu EU CENTRAL EUROPE.

Předložené projekty by se měly vztahovat k jedné ze čtyř programových priorit: inovace, dostupnost, životní prostředí a konkurenceschopnost a...

14.01.2009

Třicet projektů má šanci na dotaci v grantovém programu „Webové stránky pro obce a obce na internetu". Dohromady 603 635 korun by si měli rozdělit úspěšní žadatelé z tohoto grantového programu, které na včerejším jednání doporučili ke schválení krajští radní. Hodnotící komisi došlo celkem 65 žádostí v celkové výši 1 421 953 Kč, z toho do opatření č. 1 „Webové stránky pro obce" 35 žádostí ve výši 839 000 Kč a do opatření č. 2 „Obce na internetu" 30 žádostí ve výši 582 953 Kč. Z 65 došlých žádostí doporučují krajští radní ke schválení zastupitelstvu (bude se konat 27.1.) třicet žádostí. V rámci opatření č. 1 je to 18 žádostí s alokací 360 000 Kč,...

14.01.2009

Proč se zpozdila výstavba železničního nadjezdu ve Vimperku, téma environmentální výchova jako součást školní výuky, rozšíření možností Czech Pointu a nový akční rok začíná i pro Europa Direkt, to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

V lednovém vydání Jihočeského rozhlasového občasníku se dozvíte více o Roku oslav spisovatele Karla Klostermanna.

Avizované relace si můžete poslechnout při návštěvě stránek Jihočeských zvukových novin.

14.01.2009


Jihočeský kraj se bude i v dalších letech podílet na zajištění činnosti Evropského vzdělávacího centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vyplývá to ze smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem, městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou, kterou v úterý schválili krajští radní.
Evropské vzdělávací centrum Jihočeské univerzity, které sídlí v domě v českobudějovické Krajinské ulici, navázalo na činnost Evropského informačního centra a rozšířilo jeho aktivity. Především nabízí půjčování literatury v anglickém a německém jazyce a vede a rozšiřuje knihovní fond Britského centra a knihovní fond Goethe-centra, dále nabízí jazykové kurzy zaměřené na...

13.01.2009

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byla zveřejněna aktualita týkající se finančního vypořádání dotací na rok 2008 pro poskytovatele sociálních služeb. Rovněž jsou zde ke stažení tiskopisy, na kterých se finanční vypořádání předkládá včetně informací o komentáři.

Celé znění aktuality a tiskopisy ke stažení jsou na adrese http://www.mpsv.cz/cs/6101.

13.01.2009


Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí byly zveřejněny předběžné výsledky Dotačního řízení MPSV na rok 2009 pro poskytovatele sociálních služeb.

Podrobnější informace o předběžných výsledcích jsou dostupné na adrese http://www.mpsv.cz/cs/6108.

 

12.01.2009

Jihočeský kraj nabízí pomoc obcím, školám, občanským sdružením, nadacím a dalším veřejnoprávním a neziskovým subjektům, jejichž projekty získají příslib dotace z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů. Jedná se o příspěvkový program na financování úroků z úvěrů či půjček, které si tyto subjekty musejí vzít na předfinancování realizace svých projektů. Úroky jsou však výdajem, které z evropských peněz nelze hradit, což zejména pro neziskové organizace znamená zvýšenou finanční zátěž a mnohdy je i odrazuje od podání žádosti o evropskou dotaci a nebo i uskutečnění svých projektů.
Na příspěvkový program, který byl dnes vyhlášen, kraj uvolnil pro tento rok 5...

12.01.2009


Další tři nové agendy začaly vyřizovat od začátku letošního roku kontaktní místa Czech POINT na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. K výpisům z katastru nemovitostí a z trestního, obchodního i živnostenského rejstříku přibyly výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů a ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách, který je vhodný pro podnikatele, hlásících se do výběrových řízení.
Třetí novou agendou pak je Registr účastníků provozu MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství), kdy od 1. ledna autorizují vybraná místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají...

« Předchozí        Aktuální stránka: 408/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku