Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

7.07.2008


Jihočeský kraj je druhým nejúspěšnějším krajem České republiky v projektu IQ Auto s názvem „Inovace - kvalifikace odborné přípravy pedagogických pracovníků". Vyplývá to ze závěrečného hodnocení tohoto projektu k 30. červnu, se kterým v pátek seznámil hejtmana Jana Zahradníka a radní pro školství Marii Hrdinovou Jiří Herodes, ředitel Vzdělávací agentury Kroměříž.
„Cílem projektu bylo podpořit technické vzdělávání v České republice na úrovni středních a vyšších odborných škol v souladu s požadavky průmyslu, pozitivně změnit přístup společnosti k technickému vzdělávání a vytvořit systém moderní přípravy mladých lidí na jejich kariéru v průmyslu,"...

3.07.2008

Až do 31. července mohou v rámci 1. kola výzvy Společnosti tří zemí žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu, sociální péči, ale také na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.
Příspěvky jsou limitovány částkou 50 000 korun a pro jejich přiznání se nevyžaduje vlastní finanční spoluúčast žadatele. Výběr...

2.07.2008

Národní park Šumava jako problém, který je třeba řešit, investice do Správy a údržby silnic a veřejná majetková oznámení krajských funkcionářů a vedoucích úředníků, to jsou témata nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

1.07.2008

Počínaje dnem 30. 6. 2008 platí nová verze Příručky pro žadatele, kterou naleznete pod tímto odkazem http://opvk.kraj-jihocesky.cz/?p=p_18. Upozorňujeme žadatele, že je nutné postupovat v souladu s touto verzí příručky i v rámci I. výzvy OP VK. Toto upozornění se nevztahuje na již podané žádosti.

1.07.2008

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, které se konalo 25. - 26. června 2008 v Prachaticích, byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 9. července 2008. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-bavorského Monitorovacího výboru, které proběhne 15. října 2008. Vzhledem ke krátké lhůtě pro vypracování projektových žádostí je možné po předchozí konzultaci s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského...

1.07.2008

Jihočeský kraj letos rozdělí na podporu začínajících a evidovaných stávajících včelařů na jihu Čech více než 3,6 miliónů korun, což je nejvíce v celé České republice. Jedná se o dotace z grantového programu, který nemá nic společného se zcela mimořádným grantovým schématem Jihočeského kraje, jenž byl určen na založení nových včelstva poté, co je vyhubil zákeřný roztoč a jím šířená nemoc varoáza. Jihočeský grant pro včelaře nemá vliv ani na dotace, které v této souvislosti přislíbil rozdělit stát.
„Včelaře touto formou podporujeme každým rokem. Letos jsem však obdrželi enormně vysoký počet žádostí, což je to dáno především katastrofální situací, kterou ve včelínech...

30.06.2008

Protipovodňová opatření za 25 miliónů korun podpořili jihočeští zastupitelé v rámci vyhlášeného grantu na ochranu před povodněmi v roce 2008. Celkem za období 2005 - 2008 bylo zatím schváleno více než 65 milionů Kč.
„Všechny předložené projekty musely být v souladu s koncepcí protipovodňových opatření Jihočeského kraje. Dbáme tak na to, aby při manipulaci s odtokem nežádoucí vody nedošlo ke zhoršení záplav na jiném místě v povodí," sdělil krajský radní Jiří Netík.
Zdůraznil, že kraj se snaží podporovat obce a města při řešení místních záplav, které jsou vzhledem k lokálním údajům jen těžko předvídatelné. Grantem tak podporuje kromě vlastních projektů do výše...

30.06.2008

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice - 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 2.7. od 8.00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 798/2008)
2. Prezentace Jihočeského kraje během předsednictví ČR Radě EU (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 791/2008)
3. Grantový program na podporu jednotek SHD obcí Jihočeského kraje - změna účelu použití investičního příspěvku Obec Čimelice (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 799/2008)
4. Informace o přípravných pracích na zpřístupnění...

27.06.2008

Na desítky muzeí na jihu Čech, která nezřizuje stát ani kraj, myslí hned dva nově vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje. Na stavební obnovu a úpravy v expozicích a depozitářích nebo na záchranu, zachování a restaurování sbírkových předmětů vyčlenil kraj 4 miliony korun. O finanční dotaci, která nepřesáhne 200 tisíc korun na projekt, mohou žádat muzea zřizovaná obcemi na území Jihočeského kraje, přičemž podíl vlastníka na celkových nákladech musí být minimálně 30 procent.
Druhý grantový program, na který je k dispozici 1,5 milionu korun z krajského rozpočtu, má za cíl přispět na nutnou propagaci obecních i soukromých muzeí. Jednat se bude zejména o příspěvky na...

« Předchozí        Aktuální stránka: 429/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku