Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

27.06.2008


Tři první místa z pěti možných obsadili studenti Střední školy obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborné školy České Budějovice v letošním ročníku celostátní soutěže CESOFOTO, kterou každoročně pořádá Střední škola obchodu, služeb a podnikání Jihlava.
„Obor fotografie se na naší škole vyučuje sice teprve třetím rokem, ale i letošní úspěch v dané soutěži ukazuje, že výuka a práce žáků jsou na vysoké úrovni," říká ředitel českobudějovické školy Miroslav Petrovský.
Soutěžilo se v pěti kategoriích. Do čtyř z nich (Komunikace přes mobilní telefon - návrh na billboard - digitální fotografie, Svět ve 21. století - černobílá fotografie analogová, Volné...

26.06.2008

Grantové programy na podporu obecních a soukromých muzeí, bilance tříleté činnosti školských rad a poslední díl seriálu „ Dobrý den sousedé", to jsou titulky nového vydání Jihočeských rozhlasových novin.

Poslechněte si Jihočeské rozhlasové noviny.

 

25.06.2008

Ve foyer Krajského úřadu Jihočeského kraje byla dnes zahájena výstava Alšovská krajina, která je věnovaná 100. výročí od narození jihočeského básníka, spisovatele a malíře Ladislava Stehlíka, který se narodil 26. června 1908 v Bělčicích a zemřel 11. září 1987 v Praze. Jeho literární tvorba zahrnuje lyrické básně s převážně přírodní tématikou, místopisné prózy, situované do jižních Čech, vzpomínky i básně pro děti. Do české literatury se nesmazatelně vtiskl Stehlíkův obraz milované jihočeské krajiny a lidí, zobrazený v celé šíři pestrosti uměleckých tradic i místopisných postřehů v trilogii Země zamyšlená. Výstavu zahájili Blanka Stehlíková, spisovatelova dcera, a jihočeský...

24.06.2008

Se závěrem školního roku 27. června by na území Jihočeského kraje mělo vysvědčení obdržet celkem 52 965 žáků základních škol, 34 304 žáků středních škol, 2157 studentů vyšších odborných škol a 13 038 žáků základních uměleckých škol.

Znamená to, že vysvědčení obdrží téměř každý sedmý občan Jihočeského kraje, a to navzdory tomu, že zhruba šest stovek studentů dojíždí do jihočeských škol z jiných krajů. Se dvěma vysvědčeními zahájí prázdninový čas žáci základních uměleckých škol.

 

23.06.2008

V rubrice Informace - dotační a grantová řízení (sekce Krajský úřad/Odbor sociálních věcí a zdravotnictví/) jsou uveřejněny pro OS ČČK v Jihočeském kraji podklady k vyúčtování „Programu podpory bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2008". Jedná se o formulář rozpočtu BDK s komentářem a soupisku účetních dokladů BDK. Tyto dvě vyplněné tabulky, dále závěrečnou zprávu o činnosti organizace a kopie příslušných účetních dokladů je nutné předložit na podatelnu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ JčK, B. Němcové 49/3, České Budějovice, a to nejpozději do 30. 01....

23.06.2008

Až do 31. července mohou v rámci výzvy Společnosti tří zemí žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu, sociální péči, ale také na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.
Příspěvky jsou limitovány částkou 50 000 korun a pro jejich přiznání se nevyžaduje vlastní finanční spoluúčast žadatele. Výběr projektů...

20.06.2008


Pomoci menším jihočeským obcím s kvalitním a kapacitně odpovídajícím připojením na internet, obnovou počítačového vybavení a s vytvořením (inovací) webové prezentace má za cíl grantový program Jihočeského kraje „Webové stránky pro obce a obce na internetu". Získat finanční prostředky z tohoto grantu mají malé obce (s počtem obyvatel do 2000 ke dni 31.12.2006) v tomto roce již podruhé. Druhou výzvu pro podávání žádostí schválili krajští radní na svém jednání, a to s alokací 2 178 644 korun a termínem podávání žádostí do 30. července. U opatření Webové stránky pro obce je maximální výše grantu 30 000 korun, u opatření Obce na internetu 25 000 korun. Minimální...

20.06.2008


Se sedmi jihočeskými římsko-katolickými knězi se dnes setkali hejtman Jan Zahradník a krajský radní Jiří Netík, aby jim poděkovali za jejich dlouholetou službu v jihočeských farnostech. Setkání se zúčastnilo šest kanovníků katedrální kapituly - prelát, emeritní generální vikář Mons. Václav Dvořák, bývalý kapitulní vikář a probošt katedrální kapituly Mons. Josef Kavale, kancléř biskupství P. Václav Kulhánek, děkan katedrální kapituly P. František Lála, P. František Sobíšek a P. Vladimír Vlček, a také P. Václav Klíma, dlouholetý farář na Bílé Hůrce, poutním místě nedaleko Temelína. Všem předal hejtman stříbrnou Pamětní medaili Jihočeského kraje a drobné dárky. Medaile obdrží...

18.06.2008

Ministr vnitra Ivan Langer navštíví v pátek 20. června 2008 v rámci pravidelných regionálních výjezdů k Reformě Policie ČR Jihočeský kraj. České Budějovice budou již v pořadí třináctým městem, do kterého ministr vnitra zavítá v rámci pravidelných regionálních výjezdů s tématem „Reforma Policie ČR."
4. března 2008 se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnila konference „Reforma Policie České republiky". Touto konferencí ministr vnitra odstartoval sérii pravidelných výjezdů do jednotlivých krajů. „To, s čím přicházíme, je historicky nejrozsáhlejší a nejpropracovanější změna v policii za 18 let. Na Reformě policie pracujeme již dlouho s celým týmem lidí....

« Předchozí        Aktuální stránka: 430/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku