Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

12.03.2008


Celkem 23 studentů z deseti jihočeských středních škol se minulý týden zúčastnilo krajského kola mezinárodní soutěže ENERSOL 2008, které pořádala Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, která je Regionálním vzdělávacím centrem pro obnovitelné zdroje energie.
Ve svých pracích, zařazených do hlavní a vedlejší kategorie, studenti dávali odpověď na téma „Využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí a vliv dopravy na život člověka".
„Práce studentů obsahovaly nejen popis a analýzu instalovaných systémů využívajících obnovitelné zdroje energie včetně konstrukčního řešení, ale také vyjádření uživatelů, spoluobčanů i odborníků....

11.03.2008


Stříbrnou Pamětní medaili Jihočeského kraje předal dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník astronomovi Miloši Tichému z Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti jako výraz ocenění jeho vědecké činnosti a výborné reprezentace Jihočeského kraje.
„Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, je jediným profesionálním astronomickým pracovištěm na jihu Čech a ve vědeckovýzkumné činnosti dosahuje v oboru astronomie vynikajících výsledků. Opomenout ale nelze ani práci s veřejností a mimoškolní vzdělávání dětí, mládeže i dospělých," řekl hejtman.
Observatoř Kleť je s počtem 886...

11.03.2008


Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 26.3. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 277/2008)
2. Příspěvek na vydání a nákup reprezentační publikace Šumavou Karla Klostermanna - Obrazy 1875-1914 (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 344/2008)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Opěrná zeď u Opatovic na silnici III/10575" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 278/2008)
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní...

10.03.2008


Jihočeský kraj se již pošesté připojil k celosvětové akci s názvem Vlajka pro Tibet. Tibetskou vlajku jako symbol solidarity se zemí, kde jsou porušována lidská práva, dnes vyvěsil před hlavní budovou krajského úřadu hejtman Jan Zahradník.
„Vyvěšením tibetské vlajky si už tradičně připomínáme 10. březen jako den krvavě potlačeného povstání Tibeťanů ve Lhase. Skutečnost, že je tomu již 49 let, po které jsou tomuto statečnému národu odpírána lidská práva, nás i přes vzdálenost, jež nás dělí, nesmí nechávat lhostejnými. Jak povzbuzující mohou být projevy solidarity pro ty, kteří jsou nuceni čelit totalitnímu teroru, to je zkušenost i občanů naší země z dob...

10.03.2008

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelní pohromy v letošním roce, že na obnovu tohoto majetku připravuje MMR Zásady programu pro rok 2008. Finanční pomoc obcím a krajům ze státního programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou se týká živelních pohrom, např. orkánu, lokální povodně nebo sesuvu půdy, které nastaly v roce 2008.

Zásady programu na rok 2008 budou po nezbytné přípravě a schválení současně s výzvou k podávání žádostí zveřejněny na webových stránkách ministerstva dne 20. března 2008.

Veškeré informace najdete na adrese ...

7.03.2008

Jihočeský kraj patří mezi ty české kraje a města, které se i letos připojí k celosvětové akci s názvem Vlajka pro Tibet. V pondělí 10. března v 8:00 hodin vyvěsí jihočeský hejtman Jan Zahradník před hlavní českobudějovickou budovou krajského úřadu tibetskou vlajku jako symbol solidarity se zemí, kde jsou porušována lidská práva.
„Vyvěšením tibetské vlajky si už tradičně připomínáme 10. březen jako den krvavě potlačeného povstání Tibeťanů ve Lhase. Skutečnost, že je tomu již 49 roků, po které jsou tomuto statečnému národu odpírána lidská práva, nás i přes vzdálenost, jež nás dělí, nesmí nechávat lhostejnými. Jak povzbuzující mohou být projevy solidarity pro ty, kteří...

6.03.2008

Fotografickou výstavu, dokumentující část díla světoznámého slovinského architekta a urbanisty Josipa Plečnika, zahájil dnes v rámci programu návštěvy Jihočeského kraje ve vstupní hale budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje slovinský velvyslanec Franc But.

6.03.2008

Dne 29. února 2008 byla vyhlášena 1. výzva pro předkládání projektů do Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Tento program je zaměřen na zlepšování vzájemné spolupráce a výměny zkušeností především v oblasti inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Podpořené projekty by měly přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti regionů a kvality života ve střední Evropě. Více informací naleznete na www.strukturalni-fondy.cz a na www.central2013.eu.
Společnou žádost musí za všechny partnery poslat vedoucí partner (Lead Partner) do...

6.03.2008

Slavnostní zahájení Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2007-2013 se uskuteční 27. března 2008 od 10:00 v kulturním domě Pasáž v Třebíči. Registrace je možná na e-mailu: vojtkova@at-cz.eu.

« Předchozí        Aktuální stránka: 445/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku