Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

26.07.2007

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 23. července 2007 zemřel náhle ve věku 67 let pan František Chramosta, člen Zastupitelstva Jihočeského kraje a dlouholetý starosta Plané nad Lužnicí. Poslední rozloučení s Františkem Chramostou se bude konat v pondělí 30. července 2007 v 10.00 hodin v obřadní síni krematoria v Táboře, Soběslavská 2502.

 

23.07.2007

Dalším krokem k zajištění rovného přístupu zdravotně hendikepovaných občanů ke knihovnickým a informačním službám by se měla stát realizace projektu, který chystá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Jeho cílem je vytvořit v prostorách knihovny speciální pracoviště služeb pro nevidomé a slabozraké a zároveň výrazně rozšířit nabídku zvukových knih. Pokud projekt za téměř 3 miliony korun získá dotaci ze strukturálních fondů EU, Jihočeský kraj, co by zřizovatel Jihočeské vědecké knihovny, se bude na jeho financování spolupodílet.
„Zrakově postiženým občanům nejen z Českých Budějovic, ale i celého regionu by se tak otevřela cesta k využívání služeb a fondů...

19.07.2007

Pamětní stříbrnou medaili Jihočeského kraje předal dnes hejtman Jan Zahradník známému českobudějovickému fotografovi Ottovi Seppovi, a to u příležitosti jeho 95. narozenin. Jihočeský hejtman ocenil celoživotní dílo a dlouhodobé zásluhy o popularizaci fotografického žánru a také to, že pan Otta Sepp přivedl k tomuto „řemeslu" nemálo svých následovníků, kterým předal a předává své dlouholeté zkušenosti.

19.07.2007


Svaz bavorských lékárníků, který již od roku 2003 podporuje neziskové a obecně prospěšné organizace v Jihočeském kraji, se rozhodl v letošním roce podpořit činnost tří jihočeských organizací, které jsou aktivní v oblasti práce s handicapovanými klienty, celkovou částkou 20 000 EUR.
Svaz bavorských lékárníků se ve spolupráci se Společností tří zemí, jejímž cílem je podpora přeshraniční spolupráce regionů jižních Čech, Horních Rakous a Dolního Bavorska, rozhodl udělit výše zmíněnou podporu institucím zaměřeným na práci s postiženými dětmi a mládeží. Občanské sdružení Borůvka Borovany obdrželo 6000 EUR, klub Krteček Písek 7000 EUR a speciální domov Sluníčko Zdíkov u...

16.07.2007

Dne 26.6.2006 bylo Zastupitelstvem Jihočeského kraje vydáno opatření obecné povahy - změna č. 2 ÚP VÚC Písecko - Strakonicko a opatření obecné povahy - změna č. 2 ÚP VÚC Táborsko. Materiály najdete ve složkách rubriky Územní plánování.

12.07.2007


Jihočeský kraj se společně s Nemocnicí České Budějovice, Policií ČR, Jihočeskou univerzitou a nadačním fondem European Medical Agency podílí na pilotním projektu „Škola bez drog", který byl dnes představen na tiskové konferenci.
Cílem projektu, jehož garantem je pracoviště klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice, je anonymně zmonitorovat výskyt a užívání drog studenty vybrané střední školy, v tomto případě studentů Soukromé vyšší odborné školy a obchodní akademie na Pražské třídě v Českých Budějovicích.
„Jihočeský kraj vytváří tomuto projektu finanční a organizační podmínky. Jedná se o první takovouto sondu vypuštěnou do společnosti a...

10.07.2007


Vstupem do Evropské unie v roce 2004 získala Česká republika možnost přístupu k čerpání prostředků z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (FM EHP) a Norského finančního mechanismu. Prostředky FM EHP jsou přitom poskytovány státy Evropského sdružení volného obchodu, Norské království k tomu dále přispívá vlastním finančním mechanismem. Jihočeský kraj v rámci FM EHP/Norska předložil do 1. výzvy návrh Programu CZ0043 - Program rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy. Program byl letos v únoru schválen a v červnu obdržel kraj od Národního kontaktního místa...

9.07.2007

Dne 04.07.2007 byla vyhlášena 1. výzva pro předkládání žádostí o grant pro sub-projekty v rámci Programu CZ0043: Rozvoj Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými problémy Informační seminář pro potencionální žadatele se koná dne 11.07.2007 v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. (Více informací v Aktualitách na této stránce).

4.07.2007


Celkem 5,5 milionu korun je k dispozici v grantovém programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí Jihočeského kraje, který vyhlásili krajští radní.
„Grant je určen výhradně na rekonstrukci požárních zbrojnic a zlepšení materiálně technického vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů a je určen výhradně obcím, které jednotky hasičů zřizují," říká hejtman Jan Zahradník.
Grant má dvě opatření, první zahrnuje investiční dotace na rekonstrukci požárních zbrojnic nebo technické zhodnocení mobilní požární techniky pro jednotky SDH a jsou v něm k dispozici dva miliony korun, přičemž výše grantu se pohybuje v rozmezí od 50 do 600 tisíc...

« Předchozí        Aktuální stránka: 462/516        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku