Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

5.11.2007

Od 1. ledna 2007 je účinný zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který ukládá v § 95 krajům povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Proto i Jihočeský kraj má od letošního roku zpracován dokument, jehož obsahem je komplexní zmapování současné situace v sociálních službách v Jihočeském kraji a jejich další vývoj do roku 2010. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji je určen široké veřejnosti a je k dispozici na stránkách Jihočeského kraje v rubrice Koncepční materiály/Koncepce z oblasti sociálních věcí a zdravotnictví.

5.11.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání bude ve středu 7.11. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1082/2007)
2. Změna Plánu pořízení investic na r. 2007 Domova pro seniory Bechyně (mat. č. RK 1113/2007)
3. Změna Plánu pořízení investic na r. 2007 Domova důchodců Horní Planá (mat. č. RK 1114/2007)
4. Schválení realizace projektu „Silnice II/145 u Kratochvíle - sanace zemního tělesa a rekonstrukce vozovky" a jeho...

1.11.2007

Jak je Jihočeský kraj připraven ucházet se o dotace z Bruselu, jak krajské peníze pomohly se sanací Havraní skály v Českém Krumlově, kde hledat podporu při opravě historických objektů a malá pozvánka na návštěvu místa, kde se dávají dohromady rodiny - tedy do střediska náhradní rodinné péče - to je krátký scénář nového vydání Jihočeských rozhlasových novin. Noviny, které jsou součástí balíčku zvukových informací, nově Krajským úřadem Jihočeského kraje nabízených na webových stránkách, si můžete poslechnout také na adrese: ...

1.11.2007

Dětský domov a Školní jídelna ve Zvíkovském Podhradí, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj, pořádá zítra od 10 hodin v Milevsku „Den otevřených dveří", kde v Libušině ulici č. 1044 zahájí provoz elokované pracoviště dětského domova.

„V Milevsku bude takzvaná rodinná buňka. Prostory, ve kterých se nachází elokované pracoviště, prošly rekonstrukcí, která trvala od poloviny července do konce října. Náklady společně s následným vybavením přišly na 590 714 korun," říká Marie Hrdinová, krajská radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy. Během soboty a neděle se pak do tohoto zařízení nastěhuje sedm dětí ve věku od čtyř do sedmnácti let.

K...

1.11.2007

Letošní akt propůjčení a udělení vyznamenání prezidentem republiky u příležitosti 89. výročí vzniku naše státu, se podle jihočeského hejtmana stal zvlášť významným pro celý jihočeských region. „Skutečnost, že prezident Václav Klaus propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny štábnímu kapitánovi Rudolfu Hrubcovi in memoriam za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost, je i výzvou, abychom si připomínali odvážné chování lidí, z nichž někteří položili za naši svobodu to nejcennější, život. Je naší povinností nepřipustit, aby význam jejich činů otupil uplynulý čas. Štábní kapitán Rudolf Hrubec, který byl rodákem z jihočeských Bernartic, patří mezi ně....

1.11.2007


Ve dnech 12. a 13. listopadu pořádá Jihočeský kraj v českobudějovickém hotelu Gomel mezinárodní konferenci, jejímž mottem je „Poskládejte si cestu k evropským penězům". Konference reaguje na nové možnosti mezinárodní spolupráce v programovacím období 2007-2013 a klade si za cíl vytvořit prostor pro setkání zájemců o mezinárodní spolupráci, informovat o principech a zkušenostech v oblasti mezinárodního partnerství a o strukturálních fondech, které mezinárodní spolupráci podporují nebo přímo vyžadují, iniciovat nové partnerské struktury. Účastníci konference budou během jejího konání pracovat také v následujících sekcích: rozvoj lidských zdrojů, podnikání a...

31.10.2007

V rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko- Rakousko se hodlá ucházet o evropské peníze projekt akciové společnosti Jihočeského nemocnice s názvem „Healthacross". Jeho záměrem je zmapovat problematiku vzájemného poskytování zdravotní péče v regionu Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko a připravit tak již konkrétní možná pravidla pro kooperaci ve zdravotnictví mezi příhraničními regiony členských států Evropské unie.
Rada JK na svém úterním zasedání potvrdila nezbytnost komplexního řešení přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví, která by umožnila například poskytovat odborné zdravotní úkony občanům z okolí v Gmündu ve specializovaných...

31.10.2007

Podpořit práci s dětmi a mládeží by měly také v příštím roce jihočeské krajské programy, které doporučila Rada JK na svém úterním jednání. Předběžně se počítá s částkou 5,5 milionu, která by měla být rozdělena na podporu pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání i na mezinárodní spolupráci v této oblasti, dále na akce zaměřené zejména na neorganizované děti a mládež, na podporu mladých talentů a jejich soutěží a v neposlední řadě na rozvíjení informačních systémů a klubů otevřených dveří pro mladé. Pokud doporučené programy odsouhlasí Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém listopadovém zasedání, zájemci o finanční příspěvek kraje si budou moci podávat přihlášky již od 1....

30.10.2007

Další krok v zájmu zvyšování informovanosti veřejnosti učinil Krajský úřad Jihočeského kraje na svých webových stránkách. Od 1. listopadu mohou zájemci na internetu kraje nejen vyhledávat potřebné údaje v textové podobě, ale i vyslechnout si Jihočeské zvukové noviny. Jihočeský kraj je tak prvním z krajů, který formou zvukového zpravodajství zprostředkuje veřejnosti nejdůležitější události, rozhodnutí a prohlášení v návaznosti na činnost svých orgánů.
Co do rozsahu a obsahu mají Jihočeské zvukové noviny čtyři základní formáty. Zvukové bleskovky zachycují v krátké zpravodajské podobě aktuální informace. V rozšířené podobě přibližuje dění v kraji týdenní souhrnná relace s...

« Předchozí        Aktuální stránka: 464/528        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku