Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

5.09.2007


V průtahu přes město Tábor lze očekávat od poloviny září dopravní komplikace a proto by prozřetelní řidiči měli volit náhradní trasy. Součástí stavby IV. železničního koridoru v úseku Tábor - Doubí je i totiž demontáž stávajícího železničního mostu a výstavba nového v prostoru u okružní křižovatky „U TESCA" v Táboře. V souvislosti s touto stavbou povolil odbor dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje na žádost společnosti SŽDC Praha částečnou uzavírku silnice I/3 v zájmovém prostoru stavby. Stavební práce, které byly zahájeny 18.6.2007 a potrvají do 31.10.2007, jsou rozděleny do tří etap. V první a třetí etapě je provoz na silnici I/3 částečně omezen, ale...

5.09.2007


Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor otevře v pátek (7.9.) slavnostně zrekonstruovanou výkrmnu prasat na Školním statku v Měšicích.
„Modernizace staveb a technologií na školním statku je součástí koncepce rozvoje školy, přičemž stavební a technologické úpravy jsou rozděleny do třech fází," říká Blažena Hořejší, ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor.
Zmíněnými fázemi jsou modernizace kravína pro dojnice, rekonstrukce objektů pro chov prasat a výstavba objektů pro skladování krmiv (silážní žlaby) a zpracování odpadů (bioplynová stanice). S rekonstrukcí kravína z vazného na volné ustájení pro 100 dojnic holštýnského plemene se začalo v roce 2005....

5.09.2007


Se záměrem ministerstva obrany zrušit záchranný prapor v Jindřichově Hradci jihočeský hejtman Jan Zahradník nesouhlasí a proto již před časem zahájil kroky pro jeho přehodnocení. „Chápu, že Armáda České republiky má snahu šetřit finanční prostředky a efektivně využívat lidské zdroje. Existence 153. záchranného praporu v Jindřichově Hradci však je pro celý jihočeský region významným bezpečnostním prvkem nejen v oblasti ochrany obyvatel při řešení situací v době živelných pohrom, ale také pro zajištění rychlého a kvalifikovaného zásahu v případě problémů v jaderných elektrárnách Temelín i Dukovany. Coby koordinátor záchranných likvidačních prací na území Jihočeském...

5.09.2007


Po včerejším cvičném varování hydrometeorologů se dnes v šesti krajích a v Praze rozjíždí naplno protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007. V Jihočeském kraji, kde virtuální povodeň ohrozí obce na Vltavě a Malši, dojde hned po ránu k cvičným mimořádným manipulacím na vodních dílech Lipno a Římov. Naplánováno je zejména procvičení předávání informací a součinnost mezi povodňovými orgány obcí, obcí s rozšířenou působností, kraje a ústředí. Skutečně tedy budou do cvičení zapojeny pouze ty obce, jejichž obyvatelé nebo vlastníci nemovitostí budou touto cvičnou povodní přímo ohroženi. Na toku Vltavy jde o obce Rožmberk nad Vltavou, Rožmitál na Šumavě, Malšín, Větřní, Český...

4.09.2007

Ve čtvrtek 13.9. 2007 se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční přednáška určená především druhým stupňům základních škol a středním školám, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie.

Přednáška je připravena formou zábavné powerpointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu".Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. Pro opravdové zájemce je možné v prezentaci představit také vývoj evropské integrace a základní principy evropského...

4.09.2007

Dne 14. 9. 2007 se pro zájemce v kruhovém sále Zastupitelstva kraje č. dveří 2010 (U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice) uskuteční seminář k vyhlášenému dotačnímu řízení na rok 2008 pro poskytovatele sociálních služeb. Začátek je stanoven na 9:00 hod.

Kapacita kruhového sálu je omezená, vzhledem k počtu poskytovatelů sociálních služeb na území kraje - účast jedné osoby za poskytovatele. V případě, že se zúčastníte, potvrďte svoji účast jmenovitě Ing. Ivaně Hrnečkové emailem (hrneckova@kraj-jihocesky.cz) nejpozději do úterý 11. 9. 2007.

PROGRAM SEMINÁŘE:
08:30 - 09:00 Prezence...

3.09.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 5.9. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 900/2007), dodatečně
2. Olympijské hry 2016 (2020) v Praze a jejich část v Jihočeském kraji (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 916/2007), dodatečně
3. Vztah Jihočeského kraje a společnosti Jihočeské letiště, a.s. - základní teze (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 912/2007)
4. Prodej pozemku KN č. 3406 v k.ú. Zliv u Českých Budějovice (Ing....

3.09.2007

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje oznamuje, že dne 31. 8. 2007 MPSV ČR vyhlásilo dotační řízení na rok 2008 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Podrobné informace o výzvě, včetně potřebných metodických pokynů, dokumentů, příloh a programu XML Filler ke zpracování žádostí naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/4557.

Program podpory A - žádost o dotaci se podává v písemné i elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu (e-mail: dotaceosvz@kraj-jihocesky.cz) a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV uvedenou ve výzvě...

3.09.2007

Jihočeský kraj patří k těm šesti krajům ČR, na jejichž území, včetně hlavního města Prahy, se od nadcházející středy uskuteční rozsáhlé protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007. Přibližně 10 let od povodní v roce 1997 a pět let od obdobně katastrofálních událostí v roce 2002 si Česká republika ověří, jak je v povodích Vltavy, Labe a Ohře připravena na možnost příchodu povodní velkého rozsahu.
Třídenní cvičení, které potrvá od 5. do 7. září a bude mít výhradně štábní charakter, připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími institucemi zodpovědnými za povodňovou ochranu. Cílem je procvičit...

« Předchozí        Aktuální stránka: 467/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku