Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

8.10.2007


Moderní podmínky pro uskladnění stále se rozšiřujícího knihovnického fondu poskytnou Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích nově zbudované skladové prostory, jejichž slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti jihočeského hejtmana Jana Zahradníka a Františka Štangla, krajského radního pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče.

Stavba s celkovým nákladem 35,4 milionů Kč byla financována z rozpočtu Jihočeského kraje. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, coby výchovně vzdělávací a paměťová instituce s vlastním vědeckým programem, obhospodařuje největší knižní fond na území jižních Čech, v rámci regionu působí jako metodické...

5.10.2007


Anketa, týkající se vyhlášení nejlepšího sportovce regionu, dostává v letošním roce novou tvář. Jejím vyhlašovatelem je nově Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeským Deníkem. Anketa "Sportovec Jihočeského kraje" tak navazuje na předchozích 42. ročníků ankety "Nejlepší sportovec Jihočeského kraje", které od roku 1965 až do roku 2006 pořádal Jihočeský Deník a jeho předchůdci.
Anketa, nad jejímž 43. ročníkem převzal záštitu hejtman Jan Zahradník, je určena sportovcům, občanům České republiky, kteří musí v případě jednotlivce splňovat podmínku reprezentace sportovního klubu s působností v Jihočeském kraji, stejně tak kolektiv musí mít působnost v...

5.10.2007


Ve dnech 8. až 11. října se v Bruselu uskuteční OPEN DAYS 2007, týden evropských regionů a měst. Aktivně se do něj zapojí také Jihočeský kraj, který v sídle institucí EU uspořádá sérii akcí, jejichž posláním bude především prezentovat úspěchy kraje s projektem Jihočeské letiště České Budějovice a s projekty v oblasti udržitelné energie.
Tématu rozvoje regionálních letišť se budou věnovat v Bruselu první náměstek hejtmana Robin Schinko a zástupci společnosti Jihočeské letiště. Cílem jejich cesty je absolvovat řadu jednání s možnými zahraničními partnery, s nimiž by Jihočeský kraj, jako zakladatel společnosti, mohl vstoupit do společných projektů zaměřených na rozvoj...

5.10.2007

Výzva pro obce a kraje postižené živelní pohromou: Ministerstvo pro místní rozvoj opětovně upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom v letošním roce, že na obnovu svého majetku mohou stále žádat o podporu MMR. Státní program na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou byl vyhlášen 1. února 2007 a týká se živelních pohrom, které postihly naši republiku v roce 2007. Jedná se např. o škody způsobené orkánem, lokálními povodněmi, nebo přívalovými dešti.
K dnešnímu dni bylo přijato celkem 150 žádostí, z nichž 61 již bylo schváleno k podpoře a 23 zamítnuto pro nesplnění podmínek programu. Další...

4.10.2007


Dojde-li ke zrušení 153. záchranného praporu v Jindřichově Hradci, bude Jihočeský kraj důsledně požadovat, aby bylo současně jasně stanoveno, jak budou zajištěny jeho úkoly, vyplývající z vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Temelín i havarijního a krizového plánu Jihočeského kraje. V dopise ministryni obrany Vlastě Parkanové to píše jihočeský hejtman Jan Zahradník.
„Pokud by se tak nestalo, budou vlastně všechny tři zmíněné dokumenty pro řešení mimořádných situací v praxi nerealizovatelné," zdůrazňuje Jan Zahradník.
Hejtman Jan Zahradník se záměrem ministerstva obrany zrušit záchranný prapor v Jindřichově Hradci nesouhlasí a proto již před...

2.10.2007


Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů pořádá ve čtvrtek 4. října ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí již potřetí akci „Významná žena ve světě". Toto ocenění bude udělováno v průběhu slavnostního aktu v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR jako projev uznání za vynikající výsledky, které ženy českého původu žijící v zahraničí dosáhly v různých sférách života počínaje sportem, uměním, přes charitativní činnost, obchodní a podnikatelskou sféru až po oblast veřejného působení. Mezi hosty bude také členka Rady Jihočeského kraje Marie Hrdinová.
„Účast na této akci bude pro mě o to slavnostnější, že letos je poprvé...

1.10.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 3.10. od 8:00 hod. v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 963/2007)
2. Základní dopravní obslužnost území Jihočeského kraje na rok 2008 (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 989/2007)
3. Program obnovy komunikací III. třídy (P2) (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 997/2007)
4. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele zakázky „Dodávka 1 ks univerzálního nosiče nářadí...

25.09.2007

Dne 1.10.2007 v 9:30 vyjede slavnostně na trasu linky č. 2 v Českých Budějovicích trolejbus č. 50, který vypravila na cestu nejen v jihočeské metropoli, ale také v Ostravě, Hradci Králové a Zlíně, Informační kancelář Evropského parlamentu u příležitosti letošního 50. výročí podpisu Římských smluv.

V Českých Budějovicích je v tento den také připravena debata s poslankyní EP Janou Hybáškovou (Evropská lidová strana - Evropští demokraté) a poslance Jaromíra Kohlíčka (Evropská spojená levice). Diskuse se koná od 10:30 v sále Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje. Lidé mohou s oběma politiky jít polemizovat nejen o bruselských záležitostech, ale také o aktuálních...

25.09.2007

Na čtvrtek 27. září připravil Krajský úřad Jihočeského kraje „Den otevřených dveří". V jeho rámci si budou moci zájemci prohlédnout prostory jak hlavní budovy úřadu v ulici U Zimního stadionu, tak i objekt v ulici B. Němcové, kde sídlí odbory zdravotnictví a sociální péče, školství, mládeže a tělovýchovy i životního prostředí, lesnictví a zemědělství.

Budova U Zimního stadionu 1952/2 9.00 - 15.00

  • výstava trojrozměrných fotografií z Jihočeského kraje
  • prezentace činnosti vedení a jednotlivých odborů Krajského úřadu Jihočeského kraje
  • organizované prohlídky s výkladem každou celou hodinu od 10.00 do...
« Předchozí        Aktuální stránka: 468/529        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku