Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

2.08.2007

Za uplynulých pět let od ničících záplav v roce 2002 poskytl Jihočeských kraj ze svého rozpočtu na ochranu před povodněmi 107 milionů korun. Kromě cílených grantů na dílčí opatření se jednalo i o finance na přípravu koncepčních studií a vybavení hlásné povodňové služby automatickými stanicemi.
"Záhy poté, co jsme před pěti lety spočetli, že náprava povodňových škod si na území našeho regionu vyžádá 15,5 miliardy korun, bylo jasné, že s fenoménem povodní bude muset i krajský rozpočet do budoucna počítat. Jednak jsme se museli soustředit na obnovu poničeného majetku kraje a jím zřizovaných organizací, zejména pak silnic a 34 mostů. To v konečném součtu dosud přišlo kraj...

1.08.2007

Od dnešního dne mohou turisté přecházet do sousedícího Rakouska na osmi nových místech. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o dočasném zřízení takzvaných určených míst na turistických stezkách s Rakouskou republikou k 1.srpnu 2007 reaguje na úsilí Jihočeského kraje o další rozšíření počtu hraničních přechodů v zájmu rozvoje cestovního ruchu.
„Zřizování hraničních přechodů zejména v těch lokalitách, které slouží turistice a bezprostřednímu styku obyvatel z obou stran hranic, patří mezi prvořadé zájmy Jihočeského kraje již od jeho vzniku. K našim hranicím s Horním a Dolním Rakouskem i Dolním Bavorskem přiléhají významná centra aktivní rekreace, jakými jsou zejména...

1.08.2007

Po návštěvnících letošních mezinárodních veletrhů investičních příležitostí v Cannes a ve Vídni se nyní mohou i místní občané seznámit s budoucí možnou podobou jihočeského letiště. Ve vstupní hale hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje je totiž k vidění model i vizualizace navrhované rekonstrukce a výstavby mezinárodního veřejného letiště v Plané u Českých Budějovic. „Jedná se zatím o koncepční záměr, který v průběhu přípravy projektové dokumentace může ještě doznat dílčích změn. Každopádně je však už nyní i z této prezentace patrné, že nepůjde o nějaké mega letiště, které by svým provozem zatěžovalo okolí," řekl první náměstek jihočeského hejtmana Robin...

31.07.2007

Letní návštěvníky jižních Čech čeká podél silnic novinka v podobě hnědých tabulí, upozorňujících na nejvýznamnější památky a přírodní zajímavosti regionu. Jedná se o výsledek projektu „Přeshraniční systém značení turistických cílů", který s finanční podporou Evropské unie realizuje Jihočeský kraj ve spolupráci s Oberösterreich Tourismus Linz.
„V rámci projektu, hrazeného ze 75 procent z evropského fondu Interreg IIIA ČR-Rakousko, je značeno přes 90 kulturních a turistických cílů. Jako jediný z krajů v ČR jsme se rozhodli pro tak vysoký počet s ohledem na bohatost kulturního a historického dědictví i přírodních zajímavostí naše regionu, avšak i s vědomím...

31.07.2007

Některé jihočeské lesy zůstanou i nadále pro veřejnost nepřístupné. Lesní správa Nové Hrady Lesů ČR požádala Krajský úřad Jihočeského kraje o prodloužení platnosti rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesů, které jsou v její správě. Platnost dosavadního zákazu končí dnešním dnem a týkal se správních obvodů 28 obcí, což představuje celkem 95 katastrálních území.
„Žádost o prodloužení platnosti našeho rozhodnutí se týká obcí Horní Stropnice, Benešov nand Černou a Pohorská Ves a zahrnuje 7 katastrálních území. Po včerejším šetření našeho úřadu na místě samém bylo shledáno, že žádost je důvodná pro území obcí Horní Stropnice a Pohorská Ves, což je 5 katastrálních území, ve...

26.07.2007

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 23. července 2007 zemřel náhle ve věku 67 let pan František Chramosta, člen Zastupitelstva Jihočeského kraje a dlouholetý starosta Plané nad Lužnicí. Poslední rozloučení s Františkem Chramostou se bude konat v pondělí 30. července 2007 v 10.00 hodin v obřadní síni krematoria v Táboře, Soběslavská 2502.

 

23.07.2007

Dalším krokem k zajištění rovného přístupu zdravotně hendikepovaných občanů ke knihovnickým a informačním službám by se měla stát realizace projektu, který chystá Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Jeho cílem je vytvořit v prostorách knihovny speciální pracoviště služeb pro nevidomé a slabozraké a zároveň výrazně rozšířit nabídku zvukových knih. Pokud projekt za téměř 3 miliony korun získá dotaci ze strukturálních fondů EU, Jihočeský kraj, co by zřizovatel Jihočeské vědecké knihovny, se bude na jeho financování spolupodílet.
„Zrakově postiženým občanům nejen z Českých Budějovic, ale i celého regionu by se tak otevřela cesta k využívání služeb a fondů...

19.07.2007

Pamětní stříbrnou medaili Jihočeského kraje předal dnes hejtman Jan Zahradník známému českobudějovickému fotografovi Ottovi Seppovi, a to u příležitosti jeho 95. narozenin. Jihočeský hejtman ocenil celoživotní dílo a dlouhodobé zásluhy o popularizaci fotografického žánru a také to, že pan Otta Sepp přivedl k tomuto „řemeslu" nemálo svých následovníků, kterým předal a předává své dlouholeté zkušenosti.

19.07.2007


Svaz bavorských lékárníků, který již od roku 2003 podporuje neziskové a obecně prospěšné organizace v Jihočeském kraji, se rozhodl v letošním roce podpořit činnost tří jihočeských organizací, které jsou aktivní v oblasti práce s handicapovanými klienty, celkovou částkou 20 000 EUR.
Svaz bavorských lékárníků se ve spolupráci se Společností tří zemí, jejímž cílem je podpora přeshraniční spolupráce regionů jižních Čech, Horních Rakous a Dolního Bavorska, rozhodl udělit výše zmíněnou podporu institucím zaměřeným na práci s postiženými dětmi a mládeží. Občanské sdružení Borůvka Borovany obdrželo 6000 EUR, klub Krteček Písek 7000 EUR a speciální domov Sluníčko Zdíkov u...

« Předchozí        Aktuální stránka: 470/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku