Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

29.01.2007

Za účelem koordinace činností a postupů při likvidaci následků živelní pohromy v jihočeských lesích, stanovil ředitel krajského úřadu Luboš Průša pětičlennou operační skupinu, kterou tvoří pracovníci oddělení lesního hospodářství a zemědělství. Učinil tak na základě doporučení Krizového štábu Jihočeského kraje.
Náplní skupiny je vyřizovat aktuální požadavky měst a obcí v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a připravovat pokyny, opatření a dalších upřesnění pro činnosti spojené s likvidací kalamity v lesích. Skupina bude rovněž soustřeďovat zpětné informace o postupu při odstraňování lesní kalamity a nasazených prostředků. Sídlo operační skupiny je v budově krajského...

25.01.2007

Od dnešního dne platí na i na jihu Čech zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích. Vyplývá to z rozhodnutí Vlády ČR, která vyhlásila pro území Jihočeského kraje nouzový stav od dnešní páté hodiny ranní až do 24.00 hodiny 5. února 2007. Výjimku z toho zákazu mají pouze osoby provádějící likvidační práce, orgány vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí.
Podle vydaného opatření jihočeského hejtmana Jana Zahradníka, zákaz vstupu do lokalit postižených větrnou kalamitou nařídí obce a budou o tom všemi dostupnými prostředky informovat obyvatele. Obce s rozšířenou působností zároveň uloží zastavení všech těžeb v lesích, kromě těch, které směřují k...

25.01.2007


Lidé, kterým vichřice v minulém týdnu poškodila domy, mohou stát požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady, kde by měly být dostupné i formuláře, potřebné pro podání žádosti. Formuláře žádostí o mimořádné dávky jsou k dispozici také na Portálu MPSV ČR v sekci Formuláře - oddíl Formuláře pro pomoc v hmotné nouzi.

25.01.2007

Téměř 45 milionů korun poskytl Jihočeský kraj během loňského roku na hospodaření v lesích. Jedná se o příspěvky, které kraj vyplácí ze svého rozpočtu zejména na obnovu, zajištění a výchovu porostů, na sdružování vlastníků lesa malých výměr, na ekologické a k přírodě šetrné technologie i na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální podobě.
„Jde o takzvaný nákladový dotační titul, kdy si žadatel podává před provedením prací žádost s plánovaným rozpočtem, prostředky jsou mu přiznány v požadované výši, ale poskytnuty až na základě vyúčtování podle skutečně vynaložených nákladů a realizovaných prací, maximálně však do výše přiznané částky. Nejasnosti, které v roce...

25.01.2007

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí, začíná v 9,30 hodin a pokračuje po ukončení XXII. zasedání Zastupitelstva Jihočeského Kraje.

Návrh programu:
1. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí (Ing. arch. Schinko, mat. č.t. 98/2007)
2. Jmenování členů RKS (Ing. Pavel,mat. č.t. 100/2007)
3. Zpětvzetí vzdání se funkce ředitele školy zřizované krajem (Ing. Bc. Hrdinová, mat. č. RK 33/2007) dodatečně
4. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci (Ing. Bc. Hrdinová, mat. č. RK 38/2007)
5. Změna představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s. (MUDr. Pavelka, mat. č. RK...

24.01.2007

Jihočeský kraj se rozhodl zveřejňovat materiály, které bude projednávat Zastupitelstvo Jihočeského kraje již před samotným veřejným zasedáním a to proto, aby se s nimi mohla seznámit široká veřejnost. K dispozici budou vždy na našich webových stránkách. Cesta k nim vede internetových stránkách Jihočeského kraje takto: /Samospráva kraje / Zastupitelstvo kraje / Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje / Plánovaná zasedání v roce 2007. Pro lepší přehlednost stránky jsou soubory zkomprimovány v archivech typu .zip,...

22.01.2007


Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:

1. Složení slibu člena zastupitelstva kraje
2. Volba člena Rady Jihočeského kraje
3. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 5/2007)
4. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 9/2007)
5. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.t. 6/2007)
6. Informace o jednání Rady Asociace krajů...

22.01.2007

Až do 28. března mohou v rámci výzvy Společnosti tří zemí žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu a sociální péči. Příspěvek je možné získat i na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.
Příspěvky jsou limitovány částkou 50 000 korun a pro jejich přiznání se nevyžaduje vlastní finanční spoluúčast žadatele....

22.01.2007

Nejpozději do 10. února se mohou jihočeská města a obce ucházet o nominaci do celostátního kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby.
Tak jako v loňském roce odborná komise Krajského úřadu Jihočeského kraje vybere v každé kategorii jednoho zástupce do celostátního kola. Cílem soutěže, která je rozdělena na webové stránky měst, webové stránky obcí a elektronické služby, je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb.
Nominovány mohou být jen webové stránky, které obsahují povinně zveřejňované informace. Hodnotit se bude rovněž dodržení vybraných pravidel pro tvorbu veřejně přístupných...

« Předchozí        Aktuální stránka: 474/512        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku