Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

28.06.2007

Jihočeský kraj prodá pozemkovou parcelu KN č. 3406 o výměře 296 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na LV č. 658 pro obec Zliv a k. ú. Zliv u Českých Budějovic včetně venkovních úprav a trvalých porostů.

Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených „nemovitost Zliv" a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou či podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou...

28.06.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 4.7. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 711/2007)
2. Vyhlášení GP na podporu jednotek SDH obcí a ostatních složek IZS (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 728/2007)
3. Žádost o změnu Plánu pořízení investic na rok 2007 Domova důchodců Horní Planá (MUDr. Pavelka, mat. č. RK 731/2007)
4. Žádost o změnu Plánu pořízení investic na rok 2007 Ústavu sociálních služeb, příspěvkové...

25.06.2007

V sobotu 23.června 2007 skončilo pětidenní sportovní zápolení na Hrách III.letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které hostilo z pověření Českého olympijského výboru severočeské krajské město Ústí nad Labem.
Z jihočeských sportovců získalo nejpočetnější kolekci medailí družstvo mladých atletů a atletek, a sice 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové. Olympijskými vítězi se stali Marek Pršín ve skoku dalekém, Martin Šťastný v hodu oštěpem, Eva Führerová v běhu na 800 metrů a štafeta na 4 x 60 metrů starších děvčat ve složení Lucie Šetelíková, Simona Havlová, Michala Budínová a Markéta Mikešová.
Druhou nejúspěšnější výpravou byli mladí plavci. Získali celkem 9...

22.06.2007

Dne 22. června 2007 se v Lipně nad Vltavou v Jihočeském kraji uskutečnilo 19. zasedání Rady Asociace krajů České republiky. Zúčastnilo se jej 11 hejtmanů.

Jedním z nejvýznamnějších bodů jednání byla diskuse o novele zákona o rozpočtovém určení daní. Hejtmani se shodli na nutnosti úpravy tohoto zákona v souvislosti s vývojem státního rozpočtu. K tomuto bodu hejtmani také vydali samostatné vyjádření (viz samostatný dokument níže).

Rada AKČR opětovně jednala s generálním ředitelem Lesů ČR Jiřím Holickým o podílu krajů na řídící struktuře tohoto státního podniku. „Očekávali jsme, že uslyšíme od pana generálního ředitele jasnou vizi o dalším vedení Lesů ČR....

22.06.2007

Mladí jihočeští reprezentanti v atletice a v plavání doplnili kolekci osmi olympijských medailí z prvního dne na zatím celkových patnáct. Plavec Martin Rus má již druhé zlato za nejrychlejší dvoustovku znak a ještě dokázal doplavat pro své druhé stříbro na trati 100 m volný způsob. Jakub Srnka získal ještě bronzovou medaili na trati 200 m prsa a tak se plavecká reprezentace Jihočeského kraje bude pyšnit celkovým počtem devíti medailí.
Jihočeští atleti vybojovali ve svém druhém soutěžním dnu celkem dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Štěpán Podlaha byl druhý na hladké šedesátce, na stejné trati získala stříbro i Simona Havlová. Markéta Mikešová si výkonem 561 cm v dálce...

22.06.2007

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti. Materiály pro jednání jsou zveřejněny na stránkách kraje.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů
4. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje
5. Závěrečný účet...

21.06.2007

Po prvním soutěžním dnu Her III. letní olympiády dětí a mládeže v Ústeckém kraji mají Jihočeši hned 4 olympijské vítěze. První zlatou medaili získal cyklista Jakub Beneš ve sprintu, druhou přidal mladý atlet Marek Pršín skokem 640 cm do dálky, další dvě zlata „vylovili" z ústeckého bazénu plavci Martin Rus (100 m.znak) a Jakub Srnka (200 m polohový závod).
Všechny zbývající medaile pak patří už jenom plavcům. Martin Rus si doplaval ještě pro stříbro na 200 m volný způsob, Adam Zaňka přidal stříbro na 100 m prsa a pro stříbrné medaile si doplavala i jihočeská štafeta na 4x50 m polohový závod ve složení Srnka, Zaňka, Valenta a Roháček.
Nejúspěšnější jihočeský...

21.06.2007


Ministerstvo životního prostředí České republiky, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, předal Jihočeskému kraji závěr posuzování vlivů koncepce "Programu rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013" na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento závěr byl dne 20.6.2007 zveřejněn na úřední desce Jihočeského kraje, kde je možno se s ním seznámit. K dispozici je také na odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic krajského úřadu.

20.06.2007


Národní projekt IQ Auto, jehož cílem je především vytvoření trvalého partnerství firem, škol a úřadů práce se zástupci krajů, průmyslových odvětví a zainteresovaných ministerstev (MŠMT, MPSV,MPO), má za sebou druhou hodnotící zprávu. Pro Jihočeský kraj, který se účastí v tomto projektu snaží udržovat vysokou úroveň škol s technickými obory v úzké součinnosti se zaměstnavateli, dopadlo hodnocení velice příznivě.
„Jihočeský kraj vykazuje mezi ostatními kraji zatím nejvyšší míru přidané hodnoty, neboť Regionální vzdělávací centrum projektu IQ Auto v Českých Budějovicích zorganizovalo za uplynulých šest měsíců sedm odborných seminářů s účastí 147 učitelů...

« Předchozí        Aktuální stránka: 476/529        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku