Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

11.12.2006

Zhruba 10 milionů korun vynaloží Jihočeský kraj v příštím roce na protihluková opatření na silnicích II. a III. třídy. S obdobnou částkou se počítá i pro akce, připravované k realizaci v letech 2008-2009.
„Nutnost přistoupit k protihlukovým opatřením je dědictvím, které Jihočeský kraj obdržel od státu spolu s nedobrým stavem silnic. Opravy a rekonstrukce komunikací už odčerpaly z rozpočtu kraje nemalé finanční prostředky. Letos jsme zahájili tříletý program, který počítá s obnovou zhruba 16 procent z 5500 kilometrů silnic v majetku kraje, k čemuž nám poslouží osmisetmilionový úvěr od Evropské investiční banky. Nyní začínáme přistupovat i k protihlukovým opatřením, po...

8.12.2006

O široké škále aktivit, které Jihočeský kraj nejen ze zákona, ale i z vlastní iniciativy věnuje tématice udržitelné energie, informoval jihočeský hejtman Jan Zahradník Andrise Piebalgse, člena Evropské komise zodpovědného za energetiku. Příležitost mu k tomu poskytlo oficiální pozvání na snídani s evropským komisařem, konané před zahájením druhého dne plenárního zasedání Výboru regionů v Bruselu, jehož je jihočeský hejtman členem.
Jan Zahradník mimo jiné zmínil, že Jihočeský kraj měl jako první z krajů České republiky územní energetickou koncepci a nechal si zpracovat i energetické audity na budovy zřizovaných organizací. Jako jeden z mála českých i evropských regionů...

8.12.2006

O rozdělení 5ti milionů korun neziskovým organizacím budou rozhodovat jihočeští zastupitelé na svém nadcházejícím zasedání. Jedná se o peníze určené na předfinancování akcí v rámci grantu na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji v rámci Společného regionálního operačního programu, hrazeného z prostředků EU. Možnost ucházet se o peníze na uskutečnění těch akcí, s kterými nestátní neziskové organizace uspěly v rámci grantu SROP, vyhlásil Jihočeský kraj na počátku letošního srpna. Současná pravidla financování grantu z prostředků EU totiž umožňují proplácet jednotlivé projekty až po jejich uskuteční a závěrečném vyúčtování. Neziskové organizace však většinou nemají k...

7.12.2006

Zvyšovat kvalitu života duševně nemocných, podporovat jejich samostatnost a pomáhat jim v integraci do běžné společnosti je posláním táborského občanského sdružení FOKUS. Nabídek jeho centra denních služeb využívá přes 160 klientů ve věku od 18 do 75 let. Kromě sociální rehabilitace, poradenství a sebeobslužných programů zde mají k dispozici i chráněné dílny, kde za stálé podpory terapeutů získávají základní pracovní návyky i dočasné pracovní uplatnění.
S ukázkami rukodělných výrobků klientů sdružení se mohou nyní seznámit návštěvníci Krajského úřadu Jihočeského kraje. Prezentaci FOKUS Tábor a výstavu, která je umístěná ve veřejných prostorách hlavní budovy úřadu, uvede ve...

7.12.2006

Téměř 3,5 milionu korun navrhla Rada Jihočeského kraje rozdělit obcím na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací. Jedná se o příspěvky na spolufinancování šesti staveb, s kterými obce nyní uspěly na základě doporučení Jihočeského kraje v dotačním programu Ministerstva zemědělství ČR.
Celkové náklady šestice vodohospodářských staveb, činí 34, 7 milionů korun, přičemž ministerská dotace uhradí obcím nejméně polovinu. Rada kraje se už v létě usnesla, že úspěšným žadatelům o státní příspěvek by měl kraj přispět deseti procenty z celkových nákladů na pořízení stavebních a technologických částí staveb. Na svém posledním zasedání už tedy mohla doporučit konkrétní...

6.12.2006

S nadcházejícím koncem roku 2006 ukončí svou misi na Krajském úřadu Jihočeského kraje jeho stávající ředitel PhDr. Jan Stráský. „Dospěl jsem k názoru, že můj čas se v této funkci navršil. Navíc nepovažuji za vhodné, aby se ředitel úřadu měnil s koncem volebního období samosprávy a proto raději odcházím, řečeno sportovně, v poločase," řekl Jan Stráský.
Do funkce ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje nastoupil na počátku roku 2001, tedy v době, kdy se úřad s první desítkou zaměstnanců začal teprve konstituovat. Pod jeho vedením vznikl orgán kraje, který je výkonným nástrojem rady a zastupitelstva a zároveň plní úkoly, které mu svěřil stát v přenesené...

4.12.2006

Jihočeský kraj se ve spolupráci s dalšími regiony zaměří na vytváření podmínek pro další rozvoj malých podniků. Vyplývá do z prohlášení k Evropské chartě pro malé podniky, které ve středu podepíší v Bruselu jihočeský hejtman Jan Zahradník spolu s představiteli Horního Rakouska, Svobodného státu Sasko a Karlovarského kraje.
„Ekonomický rozvoj nelze v podmínkách EU naplňovat izolovaně. Proto jsem rád, že mohu prezentovat společný zájem Jihočeského kraje a Jihočeské hospodářské komory připojit se k iniciativě evropských regionů - k Evropské chartě pro malé podniky. Program regionální spolupráce, směřující na oblast inovací, hospodářský růst a posílení zaměstnanosti už...

4.12.2006

Jihočeský kraj zapojil do jednání o budoucím využití bývalého vojenského letiště v Plané u Českých Budějovic i sousední obce. V projektovém týmu akciové společnosti Jihočeské letiště, jejímiž zakladateli jsou Jihočeský kraj a město České Budějovice, mají i samosprávy okolních obcí svého trvalého zástupce, další starostové jsou zváni na významnější rokování. Kraj tak plní slib, který před rokem dal starostům při společném jednání o budoucnosti letiště. Obyvatelé obcí mají tedy možnost získat informace o záměrech na vybudování regionálního mezinárodního letiště i od svých starostů.
„Je všeobecně známo, že Jihočeské letiště České Budějovice a.s. získala v závěru...

1.12.2006

Dolní Rakousy ve spolupráci s Výborem regionů, Jihočeským krajem a čtrnácti dalšími regiony uspořádaly 30. listopadu v Bruselu konferenci o jazykových iniciativách na regionální úrovni. Mezi řečníky, k nimž patřili mimo představitelů evropských regionů i zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise, vystoupil i hejtman Jihočeského kraje a člen Výboru regionů Jan Zahradník.

Jan Zahradník ve své řeči zmínil, že zejména jižní část Jihočeského kraje po staletí byla dvojjazyčným prostředím a že jen vinou několika desetiletí, kdy nás od našich jižních sousedů oddělovala železná opona, byla tato tradice přetržena. „Český les, Šumava - Böhmerwald, severní Vitorazsko -...

« Předchozí        Aktuální stránka: 478/512        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku