Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.06.2006

Návrhem na uspořádání odtokových poměrů pod rybníkem Rožmberk na řece Lužnici, kterou ve formě petice občanů obce Lužnice obdržel Jihočeský kraj, se dnes zabývalo společné jednání starostů dotčených obcí, zástupců Povodí Vltavy, Rybářství Třeboň, krajského úřadu a dalších odborníků, které do obce Lužnice svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník. Uvedený návrh opatření pro akumulaci povodňové vody na zhruba 100 hektarovém pozemku a zpoždění tak odtoku zadržené vody do Lužnice již předběžně posoudil Hydroprojekt CZ a.s. Praha, coby zpracovatel Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje. Jak vyplynulo ze včerejšího jednání, navrhované řešení má charakter...

21.06.2006

Odříznutí kusu střechy u soukromého hotelu v Guglwaldu na česko-rakouské hranici je podle jihočeského hejtmana Jana Zahradníka politování hodným vyústěním kauzy, která poškozuje zájmy Jihočeského kraje. Hejtman se proto dnes obrátil dopisem na ministra vnitra Františka Bublana se žádostí, aby v případě podobným problémů na státní hranici byl příslušný kraj aspoň kontaktován, neboť se znalostí prostředí může poskytnout řadu informací v zájmu pozitivního usměrnění bilaterálních jednání a vyhnutí se tak nečekaným a nechtěným řešením.
„V nedávné veřejné anketě v Horním Rakousku se Rakušané většinově vyjádřili, že Češi jsou nejhoršími ze všech sousedů Rakouska. Jsem...

20.06.2006

Jihočeskou vesnicí roku 2006 je obec Jílovice na Českobudějovicku. Výsledky hodnocení 30 jihočeských obcí, které se letos přihlásily do krajského kola soutěže, vyhlásil jihočeský hejtman Jan Zahradník u příležitosti dnešního zasedání Zastupitelstva kraje.
Druhé místo v celkovém hodnocení obcí získává Dražíč na Písecku a o třetí místo se dělí obce Mydlovary na Českobudějovicku a Čížová v okrese Písek. Další ocenění v podobě tradiční Modré stuhy za společenský život získá obec Rataje (okres Tábor), Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Zálší (okres Tábor) a Bílou stuhu za činnost mládeže obdrží Malenice (okres Strakonice).
Odborná komise, která během...

14.06.2006

Další setkání pěstounských rodin Jihočeského kraje ve dnech 17.-18.6.2006 v Sedlici u Blatné, v Pilském mlýnu. Setkání se zúčastní 10 rodin se 40 dětmi.
Bližší informace podá: Mgr. Gabriela Veselá, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 386 720 642.

12.06.2006


Výzva k předkládání námětů na zařazení grantových programů a projektů do Akčního plánu Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2007.
Rok 2007 je prvním rokem nového programovacího období Evropské unie a zároveň i prvním rokem naplňování nově připravovaného Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje. Zároveň končí realizace Programu rozvoje Jihočeského kraje pro období 2001- 2006.
Stejně jako v minulých letech bude i v tomto roce nový Program rozvoje Jihočeského kraje realizován formou grantových programů a projektů zařazených do Akčního plánu pro rok 2007.
Tvorba Akčního plánu bude probíhat na principu partnerství, za přispění a...

12.06.2006


Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 185/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 184/2006)
3. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 167/2006)
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů (RNDr. Zahradník, č.t. 195/2006)
5. Informace o podpisu Deklarace o společném postupu ve věci...

8.06.2006


V sobotu 10. června se od 15 hodin utkají na hřišti TJ Hluboká nad Vltavou fotbalová mužstva jihočeských a hornorakouských politiků. Jedná se o odvetné utkání za loňský rok, kdy Jihočeši po vítězství 2:1 v městečku St. Florian získali do držení putovní pohár předsedkyně hornorakouského zemského sněmu Angely Orthnerové.
V mužstvu domácích nebude stejně jako loni chybět hejtman Jan Zahradník, dále se na trávníků objeví také nově zvolení poslanci Poslanecké sněmovny Jan Bauer a Jaroslav Klein, krajští zastupitelé Jindřich Bláha, Vít Kavalír, Tomeš Vytiska, Josef Kaloš a Pavel Vondrys, doplnění o některé pracovníky krajského úřadu. Rakouská strana nahlásila do sestavy...

6.06.2006

Příprava regionálních operačních programů pro čerpání z fondů Evropské unie v nadcházejícím období bude tématem konference, kterou iniciovala Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu spolu se zastoupeními dalších pěti českých krajů. Konference se uskuteční pod záštitou Výboru regionů EU 19. června a o své zkušenosti se zde podělí představitelé Evropské komise, Evropského parlamentu a Výboru regionů s politiky a experty pro regionální rozvoj a evropské fondy.
„Decentralizace Kohezní politiky Evropské unie pro nadcházející období 2007-13 staví před české kraje nové příležitosti, ale také úkoly. Při přípravě na jejich naplnění považujeme za důležité mít šanci...

5.06.2006

V souvislosti s financováním obnovy bytového fondu poškozeného povodní a na základě dotazů občanů informujeme o pomoci Státního fondu rozvoje bydlení. Informace rozesílal krajský úřad prostřednictvím svých Informačních listů dne 12.dubna 2006 jednotlivým obcím v kraji. Jedná se o dotace obcím do „povodňových fondů obcí" na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi. Z prostředků budou obce poskytovat příspěvky jednotlivým vlastníkům, jejichž domy, byty nebo rodinné domy byly poškozeny povodní a příspěvky na úhradu části nákladů potřebných na opravy vad či poruchy staveb, které vznikly v důsledku povodní. Další pomocí je poskytnutí nízkoúročeného úvěru až do výše 150...

« Předchozí        Aktuální stránka: 479/501        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku