Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.09.2006

Nádvoří strakonického hradu dnes ráno doslova zaplnili především žáci škol a vojáci. Důvodem bylo konání Běhu Terryho Foxe, jehož finanční výtěžek je určen na podporu léčby rakoviny. Spolu s nimi již po šesté stanul na startu i jihočeský hejtman Jan Zahradník, který po bohu strakonického starosty Pavla Vondryse a krajského radního Pavla Pavla absolvoval téměř čtyřkilometrovou trasu. „Do Strakonic jezdím pravidelně již od roku 2000 podpořit myšlenku Běhu Terryho Foxe. Vynechal jsem jen v povodňovém roce 2002 a pokud mi čas dovolí a zdraví bude sloužit, poběžím i příští rok," řekl hejtman v cíli. Zároveň přiznal, že ani letos nebral svou účast na lehkou váhu a s...

18.09.2006

Ministr Gandalovič uvolnil přes 300 milionů korun na následky letošních povodní. Na své cestě do jižních Čech vyhlásí ministr pro místní rozvoj upravený program „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou". V tomto programu je více než 300 mil. Kč pro obce a kraje. Ministr Gandalovič schválil další finanční prostředky na řešení následků povodní z března letošního roku. Peníze budou uvolněny z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou". Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí či krajského majetku, který byl zničen pohromou. Jedná se zejména o mosty, místní...

14.09.2006

Od poloviny září budou moci obyvatelé Jihočeského kraje navštívit své nové Eurocentrum. 18. září ho pro ně, ve spolupráci s krajem, otevírá Úřad vlády ČR. Slavnostního zahájení provozu informačního střediska o Evropské unii se v prostorách pasáže Daniela zúčastní mimo jiné hejtman Jihočeského kraje pan Jan Zahradník, ministr pro místní rozvoj pan Petr Gandalovič, zástupci členských států EU a další významní hosté.

„Pro občany tohoto regionu to bude znamenat výraznou pomoc a úlevu při získávání informací a rad týkajících se všech aspektů členství naší země v Evropské unii a ním souvisejících možností," uvedla Petra Mašínová, ředitelka odboru pro informování o...

14.09.2006

Pro mnoho podnikatelů v tuzemsku je pojem klastr stále neznámé slovo, zatímco ve vyspělých světových ekonomikách je s touto formou spolupráce firem spjata prosperita a rostoucí konkurenceschopnost celých regionů. Také Evropská unie začala tento koncept mohutně prosazovat a především finančně podporovat v rychle rostoucích ekonomikách střední a východní Evropy.
Co znamená a obnáší vznik klastru, tedy sdružení firem podnikajících ve stejném oboru, jak získat zajímavou finanční podporu Evropské unie a jaké jsou zkušenosti nejen z České republiky? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek obdrží podnikatelé, vědci a zástupci veřejných organizací na konferenci...

14.09.2006


Od začátku září běží v Jihočeském kraji souběžně s celostátní kampaní regionální kampaň společnosti EKO-KOM, která má za cíl zvýšit účast obyvatel na pravidelném třídění odpadů. Zaměřena je na ekonomicky aktivní obyvatele, veřejnost se základním vzděláním, na obce o velikosti nad 2000 obyvatel a starosty a zaměstnance obcí.
„Jde nám o to dostat tyto informace do povědomí lidí tak, aby všichni měli potřebu odpad třídit," řekl na dnešní tiskové konferenci krajský radní Jiří Netík, zodpovědný za životní prostředí.
Třídění odpadů a jejich recyklace jako základní priorita nakládání s odpady je zakotveno v zákoně o odpadech a je i základním principem ve...

12.09.2006


Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 270/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 243/2006)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, předloženo na stůl)
4. Informace k problematice chráněných území (Ing. Pavel, č.t. 271/2006)
5. Informace o ustavujícím jednání RRRSJ (Ing. Pavel, č.t. 276/2006)
6. Návrh zadání...

8.09.2006


Historicky prvním předsedou Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad, jež bude odpovědná za přípravu programu pro čerpání peněz z evropských fondů v období 2007 až 2013, je hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann. Na jednání v Českých Budějovicích se na tom dnes shodli členové šestnáctičlenného výboru rady, složeného ze zástupců Jihočeského a Plzeňského kraje. Místopředsedou rady je jihočeský hejtman Jan Zahradník. „Pokud bude vše dobře fungovat, tak by tudy mohly ročně protéct až dvě miliardy korun," řekl Petr Zimmermann. Regionální rada bude mít sídlo v Českých Budějovicích a pobočkou v Plzni. Má právní subjektivitu, vlastní zaměstnance a...

6.09.2006


Pamětní stříbrnou medaili Jihočeského kraje jako poděkování za dobrou vzájemnou spolupráci předal při úterním setkání hejtmanů a starostů jihočeský hejtman Jan Zahradník velvyslanci Spojených států amerických v ČR Williamu J. Cabanissovi. Stalo se tak u příležitostí končící téměř tříleté mise velvyslance v naší zemi.
Když v červnu 2004 zavítal W. Cabaniss do Jihočeského kraje, představil se kromě jiného jako vyznavač rybolovu a myslivosti a zajímal se o oblast Šumavy a i další přírodní části regionu. „Už tehdy a pak při každém našem setkání pan velvyslanec poukazoval na to, že náš kraj má velký potenciál v oblasti turistiky a ocenil, že máme řadu projektů,...

6.09.2006


S výzvou na pozastavení reorganizace Národního parku Šumava, ke které má dojít k 1. říjnu letošního roku, se na ředitele NPŠ Aloise Pavlíčka obrátil jihočeský hejtman Jan Zahradník. O tomto kroku jednal hejtman s vedením parku v pondělí na krajském úřadu.
„Výsledkem tohoto jednání bylo z mé strany zopakování výzvy k pozastavení realizace té reorganizace," říká hejtman. Vedení parku chce do konce měsíce září zrušit polovinu lesních správ a tím i 150 pracovních míst. Zároveň ale chce vytvořit asi 130 míst nových. „Podle mého názoru se tímto krokem rozkolísá situace velkého množství lidí na Šumavě. Lidé budou v nejistotě, zda novou práci získají....

« Předchozí        Aktuální stránka: 479/507        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku