Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.08.2006

Počet aktivních členů Britského centra, jehož činnost dotuje Jihočeský kraj, se od obnovení své činnosti téměř zdvojnásobil. Před čtyřmi roky totiž hrozilo, že českobudějovické zastoupení Britské rady zanikne a jen díky společnému úsilí původního zřizovatele, Jihočeského kraje, města České Budějovice a Jihočeské univerzity se podařilo jeho existenci zachovat v nové organizační podobě.
„Služeb Britského centra využívají ročně desetitisíce návštěvníků. Díky vhodně zvolené poloze v historickém jádru města sem přicházejí nejen stálí členové, studenti a učitelé, ale i zahraniční turisté, kteří zde získávají informace o našem regionu. Jihočeský kraj si je vědom...

14.08.2006

Průběh letošních žní a aktuální problémy, s kterými se potýkají jihočeští zemědělci, byly tématem setkání jihočeského hejtmana Jana Zahradníka a krajského radního Jiřího Netíka se zemědělci na Vltavotýnsku.
„Výnosy u obilí jsou oproti loňsku podstatně nižší. Podepsaly se na tom jednak dlouhá zima a po krátkém jaru enormní příděl tropického počasí. Tím došlo ke zkrácení vegetačního období, kdy zaschlé obilky mají nižší objemovou hmotnost. Vlastní sklizeň ještě zkomplikovaly deště," řekl Jan Liška z Agrodružstva Žimutice, které hospodaří na 3 200 hektarech. „Cena obilí, nastavená v loňských žních, je už neudržitelná, naši ekonomickou situaci ztěžuje i vysoká...

10.08.2006

Jihočeský kraj vyhlásil 2.srpna 1. kolo výběrového programu na předfinancování akcí v rámci grantového schématu 3.2 Společného regionálního operačního programu. Žádosti je možné předkládat na oddělení řízení grantů a projektů do 31. srpna 2006 do 13:00 hod. . Podrobné informace naleznete zde.

3.08.2006

Od soboty bude opět možné rozdělávat v jižních Čechách ohně. Jihočeský hejtman Jan Zahradník, který z důvodů extrémního sucha vyhlásil od 21. července dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a s tím související požárně bezpečnostní omezení, dnes rozhodl o jejich zrušení. Učinil tak na základě nastalé změny počasí provázené dešti, kdy na většině území kraje již hrozba požárů pomíjí. Znamená to, že zákaz rozdělávat oheň v přírodním prostředí a spalovat hořlavé látky ve volném prostranství, včetně jakékoli pálení v lese, platí ještě v pátek do 24.00 hodin. A tak až víkendový program si jihočeští občané a návštěvníci kraje mohou zpestřit třeba i posezením u táboráku bez rizika pokuty.

3.08.2006

Zatímco v předešlých letech přispívaly na jihu Čech na základní dopravní obslužnost ve veřejné autobusové linkové dopravě i obce, od letošního roku ji financuje pouze Jihočeský kraj ze svého rozpočtu. Zastupitelstvo kraje k tomu účelu schválilo maximální horní mez ve výši 363 miliony korun, v čemž je i 25 milionů Kč na žákovské jízdné.
Kraj má v současné době uzavřené smlouvy na takzvaný závazek veřejné služby s 15 dopravci, kteří zajišťují na 373 autobusových linkách téměř 6,5 tisíce spojů. Rozsah základní dopravní obslužnosti pro veřejnou autobusovou linkovou dopravu by tak na území Jihočeského kraje měl letos činit 18 a půl milionu ujetých kilometrů. Na základě...

3.08.2006

Poměrně složitá dopravní situace se očekává od počátku příštího týdne v Plané nad Lužnicí a tak řidiči by se pokud možno měli vyhnout cestě přes město. Od 7. srpna totiž bude v celém průtahu obcí částečná uzavírka silnice I/3, kterou si vyžádala nutná oprava povrchu vozovky. Práce na komunikaci budou prováděny vždy v jednom dopravním pruhu a omezený provoz vozidel tu budou řídit náležitě poučení pracovníci. Světelné signalizační zařízení lze totiž použít jen při snížené intenzitě provozu, tedy převážně ve večerních a ranních hodinách.
V jednom dni, předpokládá se, že v pátek 11.8. v době pokládky vrchní vrstvy, nebudou moci vozidla nad 7,5 tuny odbočovat ze silnice I/3 v...

2.08.2006

Rada Jihočeského kraje na svém úterním jednání odvolala na návrh ředitele krajského úřadu Mgr. Pavla Zemana z funkce vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Učinila tam v souladu se zákonem o krajích, podle kterého rada kraje jmenuje a odvolává vedoucí odborů krajského úřadu, a v souladu se zákonem o úřednících územních správních celků.
Důvodem odvolání se stala ta skutečnost, že Pavel Zeman se mimo výkon pracovní činnosti dopustil jednání, které Policie ČR klasifikovala jako trestné činy zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a poškozování věřitele, pro které byl obžalován a zatím zřejmě nepravomocně odsouzen soudem prvního stupně, což podle mínění rady...

2.08.2006

Areál Domova sv. Anežky v Čihovicích u Týna nad Vltavou se stal v prvém srpnovém dni místem výjezdního zasedání Rady Jihočeského kraje. Radní si v přestávce jednání prohlédli zdejší centrum sociálních služeb pro lidi s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postiženým a duševním onemocněním, které vzniklo díky několikaletému úsilí občanského sdružení Pomoc Týna nad Vltavou, u jehož zrodu stál i nynější krajský radní Jiří Netík.
Sociální tématikou se krajská rada zabývala i během svého jednání. Jednak vyhlásila grantový program na podporu odstraňování bariér v ústavní sociální péči a dále i výběrový program na předfinancování projektů, které uspějí v rámci 5. výzvy...

28.07.2006

Až do odvolání prodloužil dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník požárně bezpečnostní omezení a opatření pro celé území Jihočeského kraje, které původně vyhlásil od 21. do 28. 7. Rozhodl tak na základě přetrvávajícího sucha, které zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Znamená to, že i nadále je zakázáno rozdělávat oheň v přírodním prostředí a spalovat hořlavé látky ve volném prostranství. To se týká například odpadů, suché trávy a plevele. Rovněž je zakázáno jakékoli pálení v lese. Dohled nad dodržováním omezení, stanovených rozhodnutím hejtmana, je v kompetenci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Při porušení tohoto zákazu hrozí fyzickým osobám pokuta podle zákona o...

« Předchozí        Aktuální stránka: 480/505        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku