Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

15.02.2007

Hejtman Jan Zahradník předložil plenárnímu zasedání Výboru regionů návrh stanoviska k „mid-term review" Bílé knihy o dopravě. Získal pro něj jednomyslnou podporu shromáždění představitelů evropských regionů a měst i velké uznání od vice-presidenta Evropské komise Jacquese Barrota.

Jan Zahradník (CS/EPP) ve středu 14. února 2007 na plenárním zasedání Výboru regionů završil své téměř roční angažmá zpravodaje stanoviska Výboru regionů k „mid-term review" Bílé knihy o dopravě, když předložil ke konečnému schválení svůj návrh na jeho znění.

Jednání se zúčastnil i vicepresident Evropské komise Jacques Barrot, zodpovědný za evropskou dopravu. V úvodu...

15.02.2007

Nejčastější prohřešky v reklamách přetrvávají na jihu Čech u těch, které prezentují zvláštní nabídky zboží. Vyplývá to z výsledků kontrol krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje, zaměřených na dodržování zákona o regulaci reklamy. V reklamách na výprodej zboží i poskytování slev podnikatelé mnohdy neuvádějí datum, ke kterému nabídka končí, popřípadě jaké množství zboží je v rámci zvláštní nabídky k prodeji.
Během 40 kontrol a 28 místních šetření se krajský živnostenský úřad v loňském roce zaměřil i na reklamy pohřebních služeb. „V této oblasti došlo oproti roku předešlému roku k zásadnímu zlepšení, správní řízení jsme zahájili pouze jednou....

12.02.2007

Jihočeský kraj resp. region NUTS II Jihozápad (tvořený společně Jihočeským a Plzeňským krajem) má už bohaté zkušenosti s čerpáním evropských dotací. Díky výhodné poloze regionu - v sousedství se zeměmi EU, jsme mohli už v předvstupním období získávat značné zkušenosti s přípravou žádostí a realizací projektů financovaných z prostředků EU (např. Phare, Sapard).
Vstup České republiky do Evropské unie nám umožnil, abychom od roku 2004 nově využívali i zdroje strukturálních fondů. Na regionální úrovni NUTS II Jihozápad byl konkrétně realizován Společný regionální operační program (SROP), který představoval pro region významný zdroj finančních prostředků. S počtem 261...

12.02.2007

Zhruba 4,25 miliard korun si vyžádá odstranění škod, které na území Jihočeského kraje způsobila vichřice, jež se v druhé polovině ledna přehnala přes Evropu. Vyplývá to z přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní a nebo jinou pohromou, který v zákonné lhůtě sedmi dnů od ukončení nouzového stavu zpracoval Krajský úřad Jihočeského kraje.
Dominantní částku ve výši 4,1 miliardy korun tvoří náklady, nutné pro obnovu lesních porostů a opravu lesních komunikací. Ve zbylých 150 milionech Kč jsou zahrnuty náklady na opravy inženýrských sítí, především elektrického vedení, dále komunikací, mostů,...

12.02.2007

Do konce února je možné nominovat dobrovolníky Jihočeského kraje na Cenu Křesadlo za rok 2006, jejíž vyhlášení se uskuteční v Písku pod záštitu jihočeského hejtmana Jana Zahradníka. Akci, která má za cíl ocenit dobrovolnickou a veřejně prospěšnou činnost konkrétních lidí a prostřednictvím jejich příběhu propagovat myšlenku dobrovolnictví, pořádá písecké sdružení INKANO spolu s Komunitní nadací Blanicko - Otavská z Protivína. Za aktivity v uplynulém roce bude oceněno cenou Křesadlo pět individuálních dobrovolníků v pěti kategoriích a navíc poprvé obdrží cenu i dobrovolnický tým. „K udělení ceny pro tým dobrovolníků s názvem „Dobrá parta" jsme přistoupili proto,...

12.02.2007

Evropská unie by měla přehodnotit svou dopravní politiku v návaznosti na nedostatečný stav dopravní sítě nových členských států EU. To je základní teze, s kterou jihočeský hejtman Jan Zahradník odjíždí v tomto týdnu do Bruselu a jíž hodlá prosadit na plenárním zasedání Výboru regionů EU. Umožňuje mu to post zpravodaje stanoviska, který bude Výbor regionů tuto středu schvalovat k střednědobému vyhodnocení Bílé knihy o evropské dopravní politice. Jedná se o programový dokument Evropské komise z roku 2001, stanovující priority a trendy vývoje evropské dopravy, včetně cílů do roku 2010.
„Na poločas naplňování Bílé knihy bylo naplánováno tzv. střednědobé vyhodnocení,...

8.02.2007

Výplatu únorových záloh státních dotací pro sociální zařízení na území Jihočeského kraje provázejí opět komplikace. Peníze, které poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím krajských úřadů, sice dorazily na bankovní účet Krajského úřadu Jihočeského kraje ve stanoveném termínu, avšak bez nezbytných údajů k jejich proplacení. Ministerští úředníci totiž nedodali jednak čísla bankovních účtů sociálních zařízení, na které mají být peníze přerozděleny, ani vlastní rozhodnutí o přidělení dotací, jež mají k dispozici pouze konkrétní sociální zařízení. Přitom na území Jihočeského kraje se jedná o zhruba dvě stovky subjektů a 270 finančních transakcí. Krajský úřad...

8.02.2007

Schválením vítězných uchazečů o veřejné zakázky odstartovala Rada Jihočeské kraje obnovu další úseků silnic II. třídy za téměř 114 milionů Kč. Opravy se tak už dočkají silnice Chrášťany-Týn nad Vltavou, komunikace z Kunžaku ke křižovatce se silnicí II/409 a do druhé etapy vstoupí i oprava silnice z Dačič na hranice s krajem Vysočina. Rada zároveň schválila oznámení otevřeného řízení k zadání dalších dvou podlimitních veřejných zakázek, konkrétně na opravy silnic III. třídy Klení-Trhové Sviny a Ražice -Protivín, Protivín- Milenovice.
Do oprav silnic druhé a třetí třídy hodlá Jihočeský kraj letos investovat celkem 900 milionů korun. Necelou polovinu pokryje úvěr od Evropské...

8.02.2007

Druhou vlnu letošních krajských grantů vyhlásila Rada Jihočeského kraje na svém úterním zasedání. Celkem je na ně vyčleněno téměř 8 milionů Kč a jedná se o granty na podporu incomingových cestovních kanceláří a informačních center (2 mil. Kč), na vybavení florbalových hřišť (400 tisíc Kč), na rekonstrukce, opravy a vybavení kluboven a základen DDM a NNO pro zájmovou činnost dětí a mládeže kromě sportu ( 2 mil. Kč), na podporu programů zdravotně postižených (1,5 mil. Kč) a na podporu protidrogové politiky ( 2 mil. Kč). Zájemci o finanční přispění kraje na projekty, které svým určeným splňují cíle vyhlášených grantů, mohou své žádosti předložit nejpozději do 28. února.
Na...

« Předchozí        Aktuální stránka: 482/522        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku