Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

22.03.2007


Podpořit spolupráci škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání má za cíl grantový program Jihočeského kraje, do kterého mohou zájemci podávat žádosti do 18. dubna. K rozdělení je přitom k dispozici částka 600 tisíc korun.
„Naším cílem je zapojit sociální partnery do formování a naplňování rozvoje škol, včetně výstupů vzdělávání. Významným problém středoškolského vzdělávání, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost, je totiž přechod absolventů ze školy do praxe v případě, že nepokračují ve svém vzdělávání," říká radní Marie Hrdinová, zodpovědná za oblast školství, mládeže a tělovýchovy.
V současné době se přechod mladých lidí ze školy do praxe...

22.03.2007

V pondělí 26. března 2007 se ve foyer Krajského úřadu Jihočeského kraje uskuteční slavnostní vernisáž výstavy fotografií Romana Růžičky s názvem „V Bruselu jako doma".
Výstava, uspořádaná u příležitosti oslav 50. výročí podpisu Římských smluv, představí nejen bruselské pamětihodnosti, ale i všední den v belgickém hlavním městě a evropských institucích.
„Chtěli jsme Jihočechům dát k 50. výročí podpisu Římských smluv a také ke třetímu roku České republiky v Evropské unii pěkný dárek a zvolili jsme formu fotografické výstavy," řekla vedoucí Europe Direct Lenka Housková. „Úkolem našeho evropského informačního střediska Europe Direct je umožnit...

22.03.2007

Celkem 54 miliony korun jsou vyčleněny v rozpočtu Jihočeského kraje na dalších 9 grantových programů, které vyhlásila Rada kraje na svém úterním jednání a jejichž tématické zaměření vychází z Akčního plánu Programu rozvoje kraje na tento rok.
Nejvyšší částka, 20 milionů korun, je určena na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. O dalších 5 milionů Kč se budou moci rozdělit úspěšní žadatelé, poskytující terénní pečovatelské služby. „Jihočeský kraj tak hodlá přispět k vytvoření takových podmínek při poskytování sociálních služeb, které umožní lidem, nacházejícím se v nepříznivé osobní situaci, setrvat ve vlastním prostředí při zachování přirozených...

20.03.2007

Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu ve spolupráci s Evropskou kanceláří Plzeňského kraje, Stálou kanceláří Horních Rakous a se Zastoupením Svobodného státu Bavorsko při EU pořádá kulatý stůl „Local Economy &/vs. Protected Areas".

V prostorách Stálého zastoupení České republiky při EU se v úterý 27. března odpoledne uskuteční kulatý stůl na téma hledání rovnováhy mezi zájmy na ekonomickém a sociálním rozvoji a zájmy ochrany životního prostředí. Mezi účastníky diskuse budou představitelé regionální samosprávy, představitelé orgánů ochrany přírody, státní správy členských států a zástupci Evropské komise. Posláním setkání a diskuse je zodpovědět otázku,...

15.03.2007

Někteří poskytovatelé sociální služeb na území Jihočeského kraje nemají potřebné finance na svůj provoz a tak hrozí jejich omezení, popřípadě zánik. „V posledních dnech se na různých fórech poukazuje na značně složitou situaci, v níž se ocitlo borovanské zařízení Borůvka, které pro letošek neobdrželo dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytované služby. Bohužel, v obdobné situace se nacházejí i další sociální zařízení na jihu Čech, o jejichž potřebnosti kraj nepochybuje. Na pondělním jednání Rady Jihočeského kraje a jihočeských poslanců a senátorů parlamentu ČR jsem proto upozornil na problematiku financování sociálních služeb v Jihočeském kraji, která...

15.03.2007

Schůze se koná od od 9:00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 21.3. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č.RK 250/2007)
2. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/154 Nové Hrady-Třeboň, úsek č. 2 a most č. 154-009" (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 242/2007)
3. Otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Realizace II. etapy individuálních protihlukových opatření - ul. Lidická, Nádražní a Mánesova v...

15.03.2007


Až do konce měsíce, konkrétně do 28. března, mohou ještě v rámci výzvy Společnosti tří zemí žádat fyzické i právnické osoby, občanská sdružení, neziskové organizace a další subjekty se sídlem v Jihočeském kraji o příspěvek na projekty, týkající se přeshraničních akcí a neinvestičních projektů zaměřených především na mládež, vzdělávání, kulturu, sociální péči, ale také na projekty v ostatních oblastech, které nejsou dostatečně podporovány z jiných zdrojů či programů a přispívají k rozvoji spolupráce a propojování regionů Horní Rakousy, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.
Příspěvky jsou limitovány částkou 50 000 korun a pro jejich přiznání se nevyžaduje vlastní finanční...

15.03.2007

Na Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic jsou do 6. 4. 2007 přijímány žádosti o příspěvek na činnost Místních akčních skupin. Podrobnější informace jsou v příslušné směrnici, schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje 6.3.2007.

13.03.2007

Jihočeský hejtman Jan Zahradník nesouhlasí s jakoukoli blokádou našich státních hranic s Rakouskem, neboť to poškozuje nejen slibně se rozvíjející přeshraniční regionální spolupráci, ale i mezinárodní dohody a právo na volný pohyb osob a zboží, platné pro země Evropské unie. Hejtman tak reagoval na oznámení prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby o tom, že zemědělci do konce března uspořádají blokády na hranicích s Rakouskem, neboť se jim nelíbí narůstající dovoz vepřového masa od jižních sousedů, čímž údajně hrozí kolaps českému chovu prasat.
„Přechody státních hranic, které Jihočeský kraj sdílí s Horním Rakouskem, jsou opakovaně místem blokád rakouských...

« Předchozí        Aktuální stránka: 482/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku