Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

30.05.2006

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference se bude konat ve středu 7.6.2006, od 8.00 hodin v budově krajského úřadu v Presscentru KÚ JK
Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 560/2006)
2. Informace o podpisu Deklarace o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 634/2006)
3. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 631/2006)
4. Aktuální informace o nemocnicích Jihočeského kraje (MUDr. Pavelka, mat. č. RK...

30.05.2006

Jihočeský kraj už s předstihem inicioval přípravu projektů, které umožňují čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Nyní patří v tomto ohledu k nejúspěšnějším, neboť z celkových 670 milionů korun, které měl k dispozici na realizaci projektů v rámci Společného regionálního operačního programu, již rozdělil téměř 625 milionů korun. V současné době proto vedení Jihočeského kraje soustředilo svou pozornost už i na přípravu nových strategických dokumentů pro čerpání peněz, které Evropská unie nabídne v programovém období 2007-2013.
„Návrhem Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Jihozápad, jenž sdílíme společně s Plzeňským krajem, se již...

29.05.2006

Téměř 1,5 milionu korun už rozeslal Jihočeský kraj občanům, nejvíce postiženým letošními povodněmi. „Před týdnem jsem veřejně slíbil, že náš kraj pomůže těm, kteří měli vodu v bytě. Jsem rád, že se nám díky spolupráci se starosty obcí a po dohodě se Zastupitelstvem kraje podařilo urychleně vypracovat seznam 187 rodin a rozeslat jim po 8 tisících korunách. Pro mimořádné finanční příspěvky jsme využili krizovou rezervu kraje s tím, že budou sloužit k úhradě vzniklých nákladů na obnovu zatopených bytů. K tomuto rozhodnutí nás přiměla skutečnost, že stát se nedokázal postarat o své občany tak, jak jeho představitelé v době povodní slibovali, takže částky poskytované v rámci...

26.05.2006

S účinností od 25. května 2006 vyhlašuje Regionální rada Regionu soudržnosti Jihozápad 7. kolo výzvy na předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu v rámci opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů. Konečný termín pro předložení projektů je stanoven na 30. června 2006, do 12:00 hodin. Informace a plný text je k dispozici v sekci Granty, Fondy EU / Společný regionální operační program (SROP) / VII. kolo výzvy.

24.05.2006


Důležitou dohodu o budoucnosti části Vojenského újezdu Boletice, „Deklaraci o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice", podepsali dnes na úřadě vlády ministr obrany Karel Kühnl, ministr životního prostředí Libor Ambrozek, ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a jihočeský hejtman Jan Zahradník. Podepsáním této deklarace se tak zavázali, že budu prosazovat zpřístupnění části vojenského újezdu Špičák turistům s cílem přispět k rozvoji cestovního ruchu v této části Šumavy.
Deklarace je důležitým dokumentem, který by mohl v konečném efektu pomoci zlepšit zaměstnanost v jihočeské části Šumavy. Podle této deklarace, která...

23.05.2006

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) je reálnou šancí pro urychlení výstavby dálnice D3. Vyplynulo to z Diskusního fóra, které na počátku týdne uspořádal v Českých Budějovicích Jihočeský kraj ve spolupráci s Asociací PPP Praha a jehož se zúčastnilo na 120 odborníků z ČR, EU a Rakouska.
Tématem Diskusního fóra bylo hledání příležitostí pro realizaci projektů PPP v regionu. Ve vyspělých zemích EU se spolupráce veřejného a soukromého sektoru uplatňuje zejména při výstavbě a rekonstrukcích dopravní infrastruktury, škol a nemocnic, dále v oblasti veřejných služeb, energetice, teplárenství, distribučních sítí a ekologie. Od 1. července 2006 vstoupí v platnost koncesní...

23.05.2006

V květnu letošního roku vyhlásila Nadace Eurotel grantové řízení pro rok 2006. Program Regionální granty Nadace Eurotel se zaměřuje na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí, aktivní využití volného času dětí a mládeže, jejich výchovu a vzdělávání a na problémy jejich komunikace. O finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.
Důležité informace potřebné pro správné vyplnění žádosti, získání formuláře, přiložení nezbytných dokumentů k žádosti o grant, adresa zaslání projektu a také informace o průběhu grantového řízení lze získat na internetových stránkách:...

22.05.2006

První ročník jihočeského Dne pro obnovitelné zdroje energie se koná ve čtvrtek 25. května. Síly k jeho pořádání sdružily Energy Centre České Budějovice, Calla, Krajská energetická agentura Jihočeského kraje, Jihočeský kraj a SEVEn, o.p.s. Dni udělil záštitu hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Program sestává z mozaiky tematických akcí, jejichž cílem je informovat veřejnost o možnostech využití obnovitelných technologií: solární, větrné, geotermální, vodní a zpracování biomasy.

Nejen odborníky zveme na seminář „Obnovitelné zdroje energie - známé i neznámé?", který se uskuteční 25.5. od 13 do 18,30 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu...

18.05.2006

Na jediné dva koncerty v České republice přijede do Českých Budějovic a Českého Krumlova špičkový padesátičlenný smíšený sbor hlavního kostela sv. Jakuba z německého Hamburku. Sbor Kantorei St. Jacobi uspořádá na jihu Čech dva benefiční koncerty, jejichž výtěžek věnuje Kiwanis klubu Český Krumlov na třetí ročník akce „Den s handicapem - Den bez bariér".
Smíšený pěvecký sbor hamburského hlavního kostela má téměř padesátiletou historii: vznikl už v roce 1958 a brzy se zařadil mezi špičková tělesa své kategorie. Svědčí o tom bezpočet koncertů, které sbor uskutečnil nejen v Německu, ale téměř po celé Evropě a také v Izraeli. V České republice koncertuje poprvé a...

« Předchozí        Aktuální stránka: 484/505        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku