Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

20.02.2007

Newropeans a Europe Direct Krajského úřadu JK zve na besedu "Maraton demokracie 2007" s osobností roku 2003 Franckem Biancerim, významným evropským politikem, zakladatelem hnutí Newropeans, čestným prezidentem studentské organizace AEGEE a jedním z významných činitelů programu Erasmus o perspektivách demokratického vývoje v Evropě. Za českou stranu se pódiové diskuse zúčastní PhDr. Salim Murad, přednášející politologii na Katedře sociálních věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Diskuse bude tlumočena do českého jazyka.
Místo: Presscentrum Krajského úřadu Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
Datum: 21.2.2007
Zahájení...

16.02.2007

Dvě z největších ekologických zátěží na jihu Čech se začnou likvidovat. Po šesti letech, co Jihočeský kraj prosazuje nutnost řešení starých ekologických zátěží na území regionu, došlo po jednání s novým ministrem financí Miroslavem Kalouskem k uzavření smluv s dodavateli sanačních prací, kteří vzešli z výběrových řízení. „Jedná se o lokality Jihočeských plynáren a Dřevařských závodů Soběslav. Pro Jihočeský kraj je to dobrá zpráva, neboť jde o mnohokrát odkládané největší práce v řádech stovek milionů korun, které k tomuto účelu nyní uvolnilo ministerstvo financí", řekl Jiří Netík, krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství, vodního a lesního...

16.02.2007

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí od 9:00 hodin. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 21.2. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 160/2007)
2. Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2006 (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 144/2007)
3. Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje - aktualizace 2007 (Ing....

15.02.2007

Hejtman Jan Zahradník předložil plenárnímu zasedání Výboru regionů návrh stanoviska k „mid-term review" Bílé knihy o dopravě. Získal pro něj jednomyslnou podporu shromáždění představitelů evropských regionů a měst i velké uznání od vice-presidenta Evropské komise Jacquese Barrota.

Jan Zahradník (CS/EPP) ve středu 14. února 2007 na plenárním zasedání Výboru regionů završil své téměř roční angažmá zpravodaje stanoviska Výboru regionů k „mid-term review" Bílé knihy o dopravě, když předložil ke konečnému schválení svůj návrh na jeho znění.

Jednání se zúčastnil i vicepresident Evropské komise Jacques Barrot, zodpovědný za evropskou dopravu. V úvodu...

15.02.2007

Nejčastější prohřešky v reklamách přetrvávají na jihu Čech u těch, které prezentují zvláštní nabídky zboží. Vyplývá to z výsledků kontrol krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Jihočeského kraje, zaměřených na dodržování zákona o regulaci reklamy. V reklamách na výprodej zboží i poskytování slev podnikatelé mnohdy neuvádějí datum, ke kterému nabídka končí, popřípadě jaké množství zboží je v rámci zvláštní nabídky k prodeji.
Během 40 kontrol a 28 místních šetření se krajský živnostenský úřad v loňském roce zaměřil i na reklamy pohřebních služeb. „V této oblasti došlo oproti roku předešlému roku k zásadnímu zlepšení, správní řízení jsme zahájili pouze jednou....

12.02.2007

Jihočeský kraj resp. region NUTS II Jihozápad (tvořený společně Jihočeským a Plzeňským krajem) má už bohaté zkušenosti s čerpáním evropských dotací. Díky výhodné poloze regionu - v sousedství se zeměmi EU, jsme mohli už v předvstupním období získávat značné zkušenosti s přípravou žádostí a realizací projektů financovaných z prostředků EU (např. Phare, Sapard).
Vstup České republiky do Evropské unie nám umožnil, abychom od roku 2004 nově využívali i zdroje strukturálních fondů. Na regionální úrovni NUTS II Jihozápad byl konkrétně realizován Společný regionální operační program (SROP), který představoval pro region významný zdroj finančních prostředků. S počtem 261...

12.02.2007

Zhruba 4,25 miliard korun si vyžádá odstranění škod, které na území Jihočeského kraje způsobila vichřice, jež se v druhé polovině ledna přehnala přes Evropu. Vyplývá to z přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní a nebo jinou pohromou, který v zákonné lhůtě sedmi dnů od ukončení nouzového stavu zpracoval Krajský úřad Jihočeského kraje.
Dominantní částku ve výši 4,1 miliardy korun tvoří náklady, nutné pro obnovu lesních porostů a opravu lesních komunikací. Ve zbylých 150 milionech Kč jsou zahrnuty náklady na opravy inženýrských sítí, především elektrického vedení, dále komunikací, mostů,...

12.02.2007

Do konce února je možné nominovat dobrovolníky Jihočeského kraje na Cenu Křesadlo za rok 2006, jejíž vyhlášení se uskuteční v Písku pod záštitu jihočeského hejtmana Jana Zahradníka. Akci, která má za cíl ocenit dobrovolnickou a veřejně prospěšnou činnost konkrétních lidí a prostřednictvím jejich příběhu propagovat myšlenku dobrovolnictví, pořádá písecké sdružení INKANO spolu s Komunitní nadací Blanicko - Otavská z Protivína. Za aktivity v uplynulém roce bude oceněno cenou Křesadlo pět individuálních dobrovolníků v pěti kategoriích a navíc poprvé obdrží cenu i dobrovolnický tým. „K udělení ceny pro tým dobrovolníků s názvem „Dobrá parta" jsme přistoupili proto,...

12.02.2007

Evropská unie by měla přehodnotit svou dopravní politiku v návaznosti na nedostatečný stav dopravní sítě nových členských států EU. To je základní teze, s kterou jihočeský hejtman Jan Zahradník odjíždí v tomto týdnu do Bruselu a jíž hodlá prosadit na plenárním zasedání Výboru regionů EU. Umožňuje mu to post zpravodaje stanoviska, který bude Výbor regionů tuto středu schvalovat k střednědobému vyhodnocení Bílé knihy o evropské dopravní politice. Jedná se o programový dokument Evropské komise z roku 2001, stanovující priority a trendy vývoje evropské dopravy, včetně cílů do roku 2010.
„Na poločas naplňování Bílé knihy bylo naplánováno tzv. střednědobé vyhodnocení,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 484/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku