Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

15.05.2006

O připravovaném projektu vybudování Centra asijských studií v Třeboni, obnově duchovního života v Mongolsku, stavu kulturních památek a turistice hovořil v pátek podvečer jihočeský hejtman Jan Zahradník s představeným buddhistické církve v Mongolsku, Ctihodným Chamba-Lamou (opatem) kláštera Gandančenling v Ulánbátaru a prezidentem Asijské buddhistické mírové konference Demberelínem Čojdžamcem během setkání na krajském úřadu. Jak při setkání zaznělo, Centrum asijských studií by mělo vzniknout v bývalé vodárenské věži, kterou má na padesát let pronajatou ředitel zahraničních vztahů České středoasijské smíšené obchodní komory Milan Klečka. Centrum by mělo v sobě zahrnovat Galerii...

15.05.2006


Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10,00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 11. 4. do 8.5. 2006 (RNDr. Zahradník, č.t. 140/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 141/2006)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 142/2006)
4. Rozdělení finančních prostředků z grantu „Obnova drobné sakrální architektury v krajině (Ing. Štangl, č.t. 136/2006)
5. Rozdělení...

11.05.2006

Malým svátkem českých a rakouských jezdců a chovatelů koní se stala neděle 7.5.06, kdy bylo v rámci zprůchodnění dalších turistických tras na česko-rakouské hranici otevřeno 6 nových hraničních přechodů i pro jezdce na koních. Přátelské setkání a společná vyjížďka českých a rakouských jezdců se uskutečnila při této příležitosti na novém přechodu přes hranice Košťálkov - Kleintaxen nedaleko Slavonic a Nové Bystřice. Tento typ turistiky se rozvíjí na obou stranách hraniční čáry i díky projektům, podporovaných EU. Setkání bylo pokračováním spolupráce příznivců putování v sedle u nás i v sousedním Rakousku a jednou z aktivit krajského projektu Turistika na koni.

11.05.2006

Ojedinělou výstavu, která sleduje vývojové trendy a osudy českého umění v rozmezí let 1940 - 1970, nabízí ke shlédnutí od 6. května Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Kolekce téměř dvou stovek výtvarných artefaktů představuje na devadesát autorů různých věkových skupin a uměleckého zaměření, z nichž mnozí svou tvorbou významně ovlivnili českou výtvarnou scénu. Jejich dílo je zde zastoupeno v určité vývojové řadě, probíhající u mnohých téměř celým vymezeným časovým úsekem. Jedná se například o Františka Hudečka, Josefa Istlera, Mikuláše Medka, Vladimíra Boudníka, Václava Tikala a Jana Koblasu. Jak kvantitativně, tak i kvalitativně jsou zde velmi dobře zastoupena...

10.05.2006

V úterý 9.5. 2006 Europe Direct KÚ JK pořádal v budově krajského úřadu slavnostní odpoledne k „9. květnu - Dnu Evropy" s vyhlášením výsledků a předáním cen ve výtvarné a literární soutěži. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 základních škol, 1 základní umělecká škola a 3 střední školy. Výtvarná soutěž byla na téma „Když se řekne Evropa" a literární byla na téma „ Cítit se Evropanem, co pro to mohu udělat a jak mohu prospět". Předávání cen se zúčastnili také 2 hosté z Evropské komise, z Generálního ředitelství pro Rozvojovou pomoc, Petr Halaxa a Martin Páv, kteří představili poslání EuropeAid a dopoledne diskutovali o evropských záležitostech se...

9.05.2006

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference se bude konat ve středu 10.5.2006, od 8.00 hodin v budově krajského úřadu - presscentru.
Program:

  1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
  2. Změna představenstva Nemocnice Tábor, a.s. (MUDr. Pavelka)
  3. Aktuální informace o nemocnicích Jihočeského kraje (MUDr. Pavelka)
  4. Žádost Psychiatrické léčebny Lnáře o souhlas s čerpáním kontokorentního úvěru (MUDr. Pavelka)
  5. Platový výměr pověřeného ředitele příspěvkové organizace Okresní nemocnice Tábor (MUDr....
5.05.2006

Nadcházející neděle se stane významným dnem pro naplňování přátelských vztahů a spolupráce mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem. Na základě smlouvy mezi ČR a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách, která byla podepsána v záři minulého roku, se otevře 14 přechodů mezi jižními Čechami a Horními Rakousy. Při této příležitosti se uskuteční v neděli 7. května od 14:30 hodin u hraničního přechodu Mairspindt/Cetviny v obci Windhaag/Freistadt slavnostní setkání představitelů obou regionů v čele s jihočeským hejtmanem Janem Zahradníkem a hornorakouským hejtmanem Josefem Pühringerem.

5.05.2006

Jihočeský kraj a místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP pořádají v rámci projektu „Posílení absorbční a administrativní kapacity Jihočeského kraje" (opatření 3.3 SROP) zajištění účasti jihočeských podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy se zájmem o obnovitelné zdroje energie na konferernci o obnovitelných zrojích energie, která se bude konat v Holandském městě Egmond aan Zee ve dnech 15. - 16. května 2006.
Konference zahrnuje i návštěvu:

  • pilotního projektu na bio-filtraci vrbami
  • testovacího pole pro velké větrné trubíny
  • místa využívajícího tepla z asfaltu
  • farmy s větrnou elektrárnou vč. diskuse s...
5.05.2006

V pátek 12.5. 2006 se v budově krajského úřadu uskuteční přednáška určená středním školám a vyšším ročníkům základních škol, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie. Přednáška je připravena formou zábavné power pointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu", kterou vytvořily studentky Vysoké školy evropských a regionálních studií a Pedagogické fakulty. Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. V rámci prezentace bude také představen vývoj evropské...

« Předchozí        Aktuální stránka: 485/505        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku