Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

12.02.2007

Zhruba 4,25 miliard korun si vyžádá odstranění škod, které na území Jihočeského kraje způsobila vichřice, jež se v druhé polovině ledna přehnala přes Evropu. Vyplývá to z přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní a nebo jinou pohromou, který v zákonné lhůtě sedmi dnů od ukončení nouzového stavu zpracoval Krajský úřad Jihočeského kraje.
Dominantní částku ve výši 4,1 miliardy korun tvoří náklady, nutné pro obnovu lesních porostů a opravu lesních komunikací. Ve zbylých 150 milionech Kč jsou zahrnuty náklady na opravy inženýrských sítí, především elektrického vedení, dále komunikací, mostů,...

12.02.2007

Do konce února je možné nominovat dobrovolníky Jihočeského kraje na Cenu Křesadlo za rok 2006, jejíž vyhlášení se uskuteční v Písku pod záštitu jihočeského hejtmana Jana Zahradníka. Akci, která má za cíl ocenit dobrovolnickou a veřejně prospěšnou činnost konkrétních lidí a prostřednictvím jejich příběhu propagovat myšlenku dobrovolnictví, pořádá písecké sdružení INKANO spolu s Komunitní nadací Blanicko - Otavská z Protivína. Za aktivity v uplynulém roce bude oceněno cenou Křesadlo pět individuálních dobrovolníků v pěti kategoriích a navíc poprvé obdrží cenu i dobrovolnický tým. „K udělení ceny pro tým dobrovolníků s názvem „Dobrá parta" jsme přistoupili proto,...

12.02.2007

Evropská unie by měla přehodnotit svou dopravní politiku v návaznosti na nedostatečný stav dopravní sítě nových členských států EU. To je základní teze, s kterou jihočeský hejtman Jan Zahradník odjíždí v tomto týdnu do Bruselu a jíž hodlá prosadit na plenárním zasedání Výboru regionů EU. Umožňuje mu to post zpravodaje stanoviska, který bude Výbor regionů tuto středu schvalovat k střednědobému vyhodnocení Bílé knihy o evropské dopravní politice. Jedná se o programový dokument Evropské komise z roku 2001, stanovující priority a trendy vývoje evropské dopravy, včetně cílů do roku 2010.
„Na poločas naplňování Bílé knihy bylo naplánováno tzv. střednědobé vyhodnocení,...

8.02.2007

Výplatu únorových záloh státních dotací pro sociální zařízení na území Jihočeského kraje provázejí opět komplikace. Peníze, které poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím krajských úřadů, sice dorazily na bankovní účet Krajského úřadu Jihočeského kraje ve stanoveném termínu, avšak bez nezbytných údajů k jejich proplacení. Ministerští úředníci totiž nedodali jednak čísla bankovních účtů sociálních zařízení, na které mají být peníze přerozděleny, ani vlastní rozhodnutí o přidělení dotací, jež mají k dispozici pouze konkrétní sociální zařízení. Přitom na území Jihočeského kraje se jedná o zhruba dvě stovky subjektů a 270 finančních transakcí. Krajský úřad...

8.02.2007

Schválením vítězných uchazečů o veřejné zakázky odstartovala Rada Jihočeské kraje obnovu další úseků silnic II. třídy za téměř 114 milionů Kč. Opravy se tak už dočkají silnice Chrášťany-Týn nad Vltavou, komunikace z Kunžaku ke křižovatce se silnicí II/409 a do druhé etapy vstoupí i oprava silnice z Dačič na hranice s krajem Vysočina. Rada zároveň schválila oznámení otevřeného řízení k zadání dalších dvou podlimitních veřejných zakázek, konkrétně na opravy silnic III. třídy Klení-Trhové Sviny a Ražice -Protivín, Protivín- Milenovice.
Do oprav silnic druhé a třetí třídy hodlá Jihočeský kraj letos investovat celkem 900 milionů korun. Necelou polovinu pokryje úvěr od Evropské...

8.02.2007

Druhou vlnu letošních krajských grantů vyhlásila Rada Jihočeského kraje na svém úterním zasedání. Celkem je na ně vyčleněno téměř 8 milionů Kč a jedná se o granty na podporu incomingových cestovních kanceláří a informačních center (2 mil. Kč), na vybavení florbalových hřišť (400 tisíc Kč), na rekonstrukce, opravy a vybavení kluboven a základen DDM a NNO pro zájmovou činnost dětí a mládeže kromě sportu ( 2 mil. Kč), na podporu programů zdravotně postižených (1,5 mil. Kč) a na podporu protidrogové politiky ( 2 mil. Kč). Zájemci o finanční přispění kraje na projekty, které svým určeným splňují cíle vyhlášených grantů, mohou své žádosti předložit nejpozději do 28. února.
Na...

7.02.2007

Nabídku účelové neinvestiční dotace obcím v rámci Státního integračního programu schválila vláda ČR dne 20.12.2006. Obce mohou letos vybírat z více variant do 15. října. Plné znění Zásad pro poskytování dotací ve prospěch obcí na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2007, vzory smluv a žádosti o dotace jsou zveřejněny na internetových stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví v rubrice Národnostní menšiny, azylanti, repatrianti, cizinci.

6.02.2007

Tisíce let hledělo lidstvo ke hvězdám pouze z povrchu Země. Teprve v polovině dvacátého století nám rozvoj techniky umožnil vydat se do vesmíru. Nejprve prostřednictvím automatických aparatur, jejichž dlouhou řadu započala družice Sputnik v roce 1957. Jen o pár let později zahájil éru pilotovaných letů na oběžné dráze kolem Země první kosmonaut - Jurij Gagarin (1961). Na konci šedesátých let stanul poprvé člověk na povrchu jiného kosmického tělesa - Neil Armstrong v rámci projektu Apollo vkročil na Měsíc (1969).
V současnosti krouží kolem Země Mezinárodní kosmická stanice ISS na níž se kosmonauti a astronauti z různých zemí světa dopravují buď americkými raketoplány...

6.02.2007

Dovolujeme si vás pozvat na pořad Europe Live! - Tentokrát na Slovensku, který pořádá v rámci Dnů slovenské kultury v Českých Budějovicích evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Čestným hostem pořadu bude velvyslanec Slovenské republiky v České republice a zároveň spisovatel v jedné osobě, pan Ladislav Ballek, který představí nejen svoji zemi a současnou podobu česko-slovenských vztahů, ale také svou literární tvorbu. Přijďte si poslechnout úryvek z tvorby slovenského spisovatele, dozvědět se, jak se právě Slováci mají, a ochutnat slovenskou tradiční kuchyni.
Hodinový pořad Europe Live! - Tentokrát na Slovensku...

« Předchozí        Aktuální stránka: 485/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku