Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

20.04.2006

Den otevřených dveří připravuje Krajský úřad Jihočeského kraje na poslední květnový den. Veřejnost si tentokrát bude moci prohlédnout nejen prostory hlavní budovy úřadu v ulici U Zimního stadionu, ale i zrekonstruovaný objekt v ulici B. Němcové, kam přesídlily odbory zdravotnictví a sociální péče, školství mládeže a tělovýchovy i životního prostředí, lesnictví a zemědělství.
„Otevřené dveře pro občany má náš úřad vlastně po celý rok. Nabídneme proto organizovaným skupinám a jednotlivcům možnost nahlédnout i do míst, kam se běžně návštěvník našeho úřadu nedostane, včetně informací o historii budov a obsahu činnosti úřadu. Den otevřených dveří poskytne rovněž možnost...

19.04.2006


Krajský krizový štáb dnes rozhodl, že stav nebezpečí, který vyhlásil hejtman Jan Zahradník 30. března na Jindřichohradecku a Táborsku a o den později rozšířil i na dolní tok Lužnice, zůstane v platnosti do 28. dubna. „Povodňová situace co do příčin odeznívá, podle informací meteorologů a Povodí Vltavy je situace v tomto směru stabilizována. Samozřejmě je ale třeba řešit následky velké vody, což je složité zejména tam, kde povodeň byla nejhorší, tedy ve Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Plané nad Lužnicí a Dráchově. Proto jsme rozhodli, že stav nebezpečí, který platí na Jindřichohradecku, Táborsku a na pověřeném území správního okrsku Týna nad Vltavou, předčasně...

19.04.2006


Pamětní medaili Policie České republiky, kterou udělil ministr vnitra František Bublan, převzal dnes z rukou ředitele Správy Jihočeského kraje Policie ČR Bohumila Bezemka hejtman Jan Zahradník. „Jde o výraz ocenění naší vzájemné spolupráce. Když vnímám kolegy z jiných regionů, tak tady u nás máme trochu jiné vztahy ať už v osobní či pracovní rovině. Hledal jsem proto cestu, jak tuto skutečnost vyzdvihnout a výsledkem je předání této pamětní medaile," řekl Bohumil Bezemek.
„Také já mohu potvrdit, že naše spolupráce s policií je velmi dobrá, a to jak v oblasti krizového řízení, tak i u běžné agendy. Pamětní medaile si velmi vážím a považuji ji za osobní...

18.04.2006

Přípravy na celoevropské setkání turistů z členských organizací Evropské asociace turistických klubů, které pod názvem EURORANDO 2006 proběhnou v Jihočeském kraji od 2. do 10. září 2006, pokročily do závěrečné fáze. Slavnostní zahájení akce EURORANDO 2006 se uskuteční v neděli 3. 9. od 15:00 hod. na nádvoří českobudějovické radnice, jeho vyvrcholením bude sled programů v pátek 8. 9. a v sobotu 9. 9. rovněž v Českých Budějovicích.

Pro účastníky setkání je již stanoveno 30 tras polodenních pochodů, rozložených prakticky do všech částí Jihočeského kraje. V současné době probíhá výběr průvodců a k nim přiřazených tlumočníků do němčiny, francouzštiny a angličtiny z řad studentů...

18.04.2006

V pátek 21.4. 2006 se v budově krajského úřadu uskuteční přednáška určená středním školám a vyšším ročníkům základních škol, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie. Přednáška je připravena formou zábavné power pointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu", kterou vytvořily studentky Vysoké školy evropských a regionálních studií. Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. V prezentaci bude také představen vývoj evropské integrace a základní...

14.04.2006

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10,00 hodin. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 66/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 55/2006)
3. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 65/2006)
4. Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Okresní nemocnice Strakonice (MUDr. Pavelka, č.t. 106/2006)
5. Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Okresní nemocnice Strakonice (MUDr. Pavelka,...

14.04.2006


Ve dnech 10. - 13. dubna se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskutečnila výstava k projektu ELLA (Elbe-Labe-Preventivní opatření k ochraně před povodněmi prostřednictvím nadnárodního územního plánování). Jde o mezinárodní projekt, do kterého jsou zapojeni projektoví partneři pěti zemí střední Evropy, a to Německo, Česká republika, Polsko, Rakousko a Maďarsko. Jihočeský kraj je jedním ze sedmi krajů zapojených do projektu na české straně, mimo jiné pořízením pilotního projektu na úrovni územně plánovacího podkladu. Více informací naleznete na www.ella-interreg.org. Součástí výstavy byl ve středu 12....

14.04.2006

Aktuální situací na jihočeských řekách a potocích se dnes opětovně zabýval Krizový štáb kraje. Podle hydrometeorologů dnešní srážky v kombinaci s tajícím sněhem sice způsobí ještě vzestup na horních tocích, avšak maximálně nad 1. stupeň povodňové aktivity s následným poklesem. Přechodný vzestup očekává i Lužnici, kde stále setrvává 2. stupeň povodňové aktivity, čímž se tolik očekávaný pokles vodní hladiny ještě oddálí. Přehradní nádrže Lipno a Římov mají vyrovnaný přítok i odtok, pouze Husinecká přehrada se ještě naplňuje 2 kubíky za vteřinu, avšak není nutné se obávat nějakých problémů. Pozornost Hasičského záchranného sboru se soustřeďuje především na odčerpávání zatopených...

14.04.2006

Již dvanáctý případ uhynulé labutě s prokázaným virem H5, nalezené na toku řeky v Českých Budějovicích, nerozšířil stávající ochranná pásma na území Jihočeského kraje, pouze prodloužil platnost mimořádných veterinárních opatření. Konstatovala to Bezpečnostní rada kraje, kterou na dnešek svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník. Podle informace Františka Kouby, ředitele Krajské veterinární správy, začíná však přibývat upozornění občanů na nedodržování nutných omezení v drobných chovech drůbeže. Přesné mapy pásem ochrany a dozoru včetně seznamů obcí, kde je nutné respektovat veterinární pokyny, jsou veřejnosti k dispozici i na GIS serveru internetových stránek Jihočeského kraje na...

« Předchozí        Aktuální stránka: 487/504        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku