Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.07.2006

Požárně bezpečnostní omezení a opatření vyhlásil dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník pro celé území Jihočeského kraje. Rozhodl tak na základě posouzení situace ve vývoji četnosti událostí evidovaných Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje v souvislosti s déletrvajícím suchem. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru z důvodů mimořádných klimatických podmínek trvá od 21.7. do 28. 7. 2006.
Stanovená omezení a opatření zakazují rozdělávání ohňů v přírodním prostředí a spalování hořlavých látek ve volném prostranství. To se týká například odpadů, suché trávy a plevele. Rovněž je zakázáno jakékoli pálení v lese. Při porušení tohoto zákazu hrozí fyzickým osobám pokuta podle...

20.07.2006

O zřízení dalších jedenácti hraničních přechodů s Rakouskem a Německem, které jsou předpokladem zpestření turistické nabídky na jihu Čech, hodlá usilovat Jihočeský kraj. Podle Rady kraje, která se rozvojem hraničních přechodů zabývala na svém posledním zasedání, by v sedmi případech mělo jít o otevření stávajících turistických stezek, které protínají státní hranici. Využívat by je tak mohli pěší, cyklisté, jezdci na koních, vozíčkáři a v zimním období i lyžaři. Další čtyři navrhované hraniční přechody by měly být na komunikacích silničních a železničních. Rada kraje, která vycházela z požadavků měst a obcí a jejich územních plánů, navrhuje rovněž rozšířit statut stávajícího...

17.07.2006

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje oznamuje, že dne 4. 7. 2006 bylo vyhlášeno MPSV ČR dotační řízení na rok 2007 pro poskytovatele sociálních služeb. Podrobné informace o výzvě, včetně potřebných metodických pokynů, dokumentů, příloh a programu XML Filler ke zpracování žádostí naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/2910.
Program podpory A - žádost o dotaci se podává v písemné i elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV uvedenou ve výzvě, a to nejpozději do 31. srpna 2006. Program podpory...

13.07.2006

Držitele dvou stříbrných medailí z letošního mistrovství světa juniorů v kuželkách, českovelenického Zdeňka Dvořáka, přijal v pondělí 10. července hejtman Jan Zahradník. Úspěch mladého reprezentanta ocenil předáním Pamětní medaile Jihočeského kraje.

Dvaadvacetiletý hráč TJ Lokomotiva České Velenice získal stříbro v soutěži družstev (byl nejlepším hráčem českého družstva) a v soutěži dvojic. Probojoval se rovněž do finále jednotlivců, kde se stal osmým nejlepším juniorským hráčem světa.

„V Bolzanu se mi dařilo, škoda jen, že nebylo lepší umístění v jednotlivcích. Ale protože v kuželkářském sportu jsou junioři do třiadvaceti let, v případě nominování bych mohl...

13.07.2006

Vzájemná možná budoucí spolupráce Jihočeského kraje s některým z regionů Bosny a Hercegoviny byla tématem dnešního setkání hejtmana Jana Zahradníka a velvyslance Republiky Bosna a Hercegovina v České republice Ivana Orliče. Během hodinového rozhovoru se oba politici shodli na tom, že vzájemné kontakty by se měly začít odvíjet odspodu, tedy ne na úrovni politické, nýbrž na úrovni spolupráce subjektů ekonomických, kulturních, vzdělávacích či sportovních.
„Určitě vám časem nabídneme jeden z našich regionů, který by mohl s Jihočeským krajem spolupracovat. Spolupráce regionů v Evropě je hitem a my toto chceme co nejvíce podporovat," zdůraznil Ivan Orlič.
Podle...

3.07.2006


Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:

1. Volba členů Výboru Regionální rady NUTS II Jihozápad za Jihočeský kraj (RNDr. Zahradník, č.t. 218/2006)
2. Příspěvek obcím za umístění v soutěži Vesnice roku 2006 (Ing. Štangl, č.t. 220/2006)
3. Majetkové dispozice
3.1. Majetkové vypořádání technického zhodnocení budovy SOUt Soběslav (Ing. Pavel, č.t. 219/2006)
3.2. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Písek (Ing. Pavel, č.t. 190/2006)
4. Diskuse

 

3.07.2006


Situace na jihočeských tocích je s výjimkou Lužnice bez povodňového nebezpečí. Vyplývá to z dnešního jednání krajské povodňové komise, kterou svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník.
Pokud se týká Lužnice, vlivem doběhu povodňové vlny z horní části povodí jsou na dolním toku ještě mírné vzestupy. Na horním toku je přitom u Pilaře setrvalý pokles postupně pod 2. stupeň povodňové aktivity, u Nežárky nad Veselím nad Lužnicí (Hamr) se očekává kulminace během dneška těsně na hranici 3. stupně povodňové aktivity. Na dolním toku je v Klenovicích mírný vzestup a očekává se kulminace v rámci druhého stupně během dnešního dne, rovněž mírný vzestup s kulminací těsně pod druhým...

30.06.2006

Třetí povodňový stupeň na některých jihočeských tocích a očekávaný vzestup během dnešního dne byl předmětem jednání krajské povodňové komise, kterou na dnešních 8:30 hodin svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník.
Nejvážnější situace je na dolních úsecích toků Polešnice, Stropnice i Malše a na Blanici na přítoku do vodní nádrže Husinec, kde jsou dosaženy III. stupně povodňové aktivity. Stávající volné objemy v nádržích Lipno, Římov a Husinec zatím umožňují reagovat na zvyšující se přítoky zvýšením odtoků v rámci manipulačního řádu. V pohotovosti jsou hasiči, kteří už evakuovali dětský tábor u Dívčího Kamene s 35 dětmi a v Rabšachu, kde pobývalo 25 lidí. Během dnešní noci a...

28.06.2006

Jihočeský kraj prodá:

a) nebytové prostory v k.ú. Vyšší Brod:

Budovu truhlárny postavenou na stavební parcele KN č. 482, budovu kovového skladu postavenou na stavební parcele KN č. 817, včetně všech jejích součástí a příslušenství, venkovních úprav a včetně stavební parcely KN č. 482 o výměře 241 m2, zastavěná plocha a nádvoří a stavební parcelu KN č. 817 o výměře 74 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou parcelu KN č. 1223/3 o výměře 1035 m2, ostatní plocha, neplodná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na LV č. 876 pro obec a k. ú. Vyšší...

« Předchozí        Aktuální stránka: 489/512        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku