Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

6.02.2007

Tisíce let hledělo lidstvo ke hvězdám pouze z povrchu Země. Teprve v polovině dvacátého století nám rozvoj techniky umožnil vydat se do vesmíru. Nejprve prostřednictvím automatických aparatur, jejichž dlouhou řadu započala družice Sputnik v roce 1957. Jen o pár let později zahájil éru pilotovaných letů na oběžné dráze kolem Země první kosmonaut - Jurij Gagarin (1961). Na konci šedesátých let stanul poprvé člověk na povrchu jiného kosmického tělesa - Neil Armstrong v rámci projektu Apollo vkročil na Měsíc (1969).
V současnosti krouží kolem Země Mezinárodní kosmická stanice ISS na níž se kosmonauti a astronauti z různých zemí světa dopravují buď americkými raketoplány...

6.02.2007

Dovolujeme si vás pozvat na pořad Europe Live! - Tentokrát na Slovensku, který pořádá v rámci Dnů slovenské kultury v Českých Budějovicích evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Čestným hostem pořadu bude velvyslanec Slovenské republiky v České republice a zároveň spisovatel v jedné osobě, pan Ladislav Ballek, který představí nejen svoji zemi a současnou podobu česko-slovenských vztahů, ale také svou literární tvorbu. Přijďte si poslechnout úryvek z tvorby slovenského spisovatele, dozvědět se, jak se právě Slováci mají, a ochutnat slovenskou tradiční kuchyni.
Hodinový pořad Europe Live! - Tentokrát na Slovensku...

5.02.2007

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí od 9:00 hodin. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 7.1. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 133/2007)
2. Příjemci finančních prostředků z fondu zvláště významných akcí 2007 (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 97/2007)
3. Návrh na volbu přísedící krajského soudu (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 132/2007)
4. Úprava platových poměrů a stanovení mimořádné odměny řediteli SÚS JčK (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 134/2007)
5. Strojní a...

5.02.2007

Jihočeský kraj učinil další krok v zájmu rozšiřování škály veřejně dostupných informací o činnosti a rozhodování samosprávy. Na internetových stránkách kraje jsou od nynějška k dispozici i zvukové záznamy z jednání zastupitelstva. Zájemci je najdou na stránkách kraje v sekci Samospráva/ rubrice Zvukové záznamy jednání zastupitelstva, kde si již mohou po částech vyslechnout celý průběh rokování zastupitelů z 30. ledna.
„Jednání zastupitelstva jsou sice veřejná, avšak pro občany kraje je zřejmě složité se jich osobně zúčastňovat. Proto se krajský úřad rozhodl nabídnout...

1.02.2007

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo podmínky k čerpání státní pomoci na obnovu majetku obcí, měst a krajů, poškozeného nebo zničeného orkánem. Peníze budou poskytovány z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou".

Aktuální znění výše zmiňovaného programu a výzva určená žadatelům (postiženým obcím, městům, popř. krajům) o podporu z tohoto programu je dostupná v rubrice Mimořádná opatření a pomoc lidem v nouzi a je také uveřejněna na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj na adrese ...

31.01.2007

Rada Jihočeského kraje jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady akciových společností jihočeských nemocnic změnila při svém úterním zasedání složení jejich představenstva.
V případě obchodních společností nemocnic Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Písek, Strakonice a Tábor, jejichž představenstva jsou pětičlenná, je nyní tvoří dva zástupci nemocnice a tři členové představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. U šestičlenného představenstva Nemocnice České Budějovice a.s. jsou zástupci nemocnice tři.
Rada Jihočeského kraje co by valná hromada nemocnic tak učinila na přechodnou dobu v rámci nutnosti posílit vliv centrálního řízení, který si...

29.01.2007

Společnost Profiakont musí do konce února přemístit textilní odpad z katastrálního území obce Hůry na Českobudějovicku do oploceného areálu své provozovny. Vyplývá to z exekuční výzvy, kterou v tomto týdnu vydal Krajský úřad Jihočeského kraje. Namísto původní lhůty do konce uplynulého roku, kterou měla firma Profiakont na přemístění odpadu a jeho předání příslušné oprávněné osobě k dalšímu využití či odstranění, má tak nyní pro splnění své povinnosti náhradní termín. Pokud však v určené náhradní lhůtě do 28.2.2007 tuto povinnost nesplní, exekuční správní orgán nařídí exekuci.

29.01.2007

Za účelem koordinace činností a postupů při likvidaci následků živelní pohromy v jihočeských lesích, stanovil ředitel krajského úřadu Luboš Průša pětičlennou operační skupinu, kterou tvoří pracovníci oddělení lesního hospodářství a zemědělství. Učinil tak na základě doporučení Krizového štábu Jihočeského kraje.
Náplní skupiny je vyřizovat aktuální požadavky měst a obcí v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a připravovat pokyny, opatření a dalších upřesnění pro činnosti spojené s likvidací kalamity v lesích. Skupina bude rovněž soustřeďovat zpětné informace o postupu při odstraňování lesní kalamity a nasazených prostředků. Sídlo operační skupiny je v budově krajského...

25.01.2007

Od dnešního dne platí na i na jihu Čech zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob v lesích. Vyplývá to z rozhodnutí Vlády ČR, která vyhlásila pro území Jihočeského kraje nouzový stav od dnešní páté hodiny ranní až do 24.00 hodiny 5. února 2007. Výjimku z toho zákazu mají pouze osoby provádějící likvidační práce, orgány vrchního státního dozoru v lesích a České inspekce životního prostředí.
Podle vydaného opatření jihočeského hejtmana Jana Zahradníka, zákaz vstupu do lokalit postižených větrnou kalamitou nařídí obce a budou o tom všemi dostupnými prostředky informovat obyvatele. Obce s rozšířenou působností zároveň uloží zastavení všech těžeb v lesích, kromě těch, které směřují k...

« Předchozí        Aktuální stránka: 490/529        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku